Universal USB Installer

Đánh giá Softonic

Thạc sĩ Linux với Universal USB Installer

Người dùng Linux thường muốn tinker với các bản dựng mới sẽ chuyển chúng sang các máy khác và cũng có các bản sao lưu thuận tiện. Đó là loại tính linh hoạt khiến Linux trở nên hấp dẫn như một hệ điều hành thay thế cho Windows. Linux thậm chí có thể được cài đặt vào một ổ đĩa flash USB mà ở đó Bộ cài đặt USB Universal miễn phí có thể làm cho quá trình đó dễ dàng như 1 2 3.

Cài đặt Linux đơn giản

Ý tưởng cơ bản của Universal USB Installer là chính xác những gì nó âm thanh như nó là một trình cài đặt phổ quát sắp xếp hợp lý cho Linux để USB. Bây giờ trong khi nó rất dễ dàng nó không phải là bằng chứng đánh lừa. Bạn cần một kiến ​​thức khá tốt về Linux. May mắn thay có những liên kết ngay trên giao diện để giúp bạn. Cài đặt chỉ là trường hợp chọn một bản phân phối Linux trực tiếp tập tin ISO và ổ USB. Điều này sẽ để lại cho bạn một USB khả năng khởi động. Bạn có một vài tính năng bổ sung như có thể định dạng ổ đĩa đầu tiên hoặc đặt kích thước tệp Persistent nếu phù hợp. Quá trình này là khá nhanh chóng cho các ổ đĩa USB hiện đại nhưng có rất nhiều? Ifs và buts? về khả năng tương thích thiết bị.

Tùy chọn Linux nhẹ

Universal USB Installer thực sự tiện dụng nếu bạn muốn sao lưu di chuyển hoặc thử nghiệm với các bản dựng Linux. Việc xây dựng là rất nhẹ và phần mềm là miễn phí. Bạn thực sự có tất cả những gì bạn cần cho nhiệm vụ này ở đây trong một gói được cung cấp thiết bị của bạn tương thích.

Cập nhật để hỗ trợ Linux Mint 12 và Pardus Linux

Thay đổi

  • Cập nhật để hỗ trợ Linux Mint 12 và Pardus Linux