Hiệp định VPA/FLEGT (VPA/FLEGT Agreement) là gì?

Hiệp định VPA / FLEGT ( tiếng Anh : VPA / FLEGT Agreement ) là Hiệp định đối tác chiến lược tự nguyện về thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản .aseankoreaHiệp định VPA / FLEGT ( VPA / FLEGT Agreement ) ( Nguồn : Colourbox )

Hiệp định VPA/FLEGT (VPA/FLEGT Agreement)

Hiệp định VPA/FLEGT – danh từ, trong tiếng Anh gọi là VPA/FLEGT Agreement

VPA là viết tắt của Voluntary Partnership Agreement (Hiệp định Đối tác tự nguyện).

FLEGT là viết tắt của cụm từ Forest Law Enforcement, Governance and Trade.

Hiệp định VPA/FLEGT hay còn gọi là Hiệp định đối tác tự nguyện giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam về thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản. Hiệp định VPA/FLEGT giúp cải thiện quản lí rừng, giải quyết việc khai thác bất hợp pháp và thúc đẩy thương mại sản phẩm gỗ hợp pháp từ Việt Nam sang EU và các thị trường khác.

Nội dung hiệp định VPA/FLEGT

Mục tiêu 

1. Phù hợp với những cam kết chung của hai Bên về quản lí bền vững cho tất cả các loại rừng, Hiệp định nhằm tạo ra khung pháp lí để đảm bảo rằng tất cả các mặt hàng gỗ thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định này được nhập khẩu vào Liên minh từ Việt Nam đều được sản xuất hợp pháp, và từ đó, thúc đẩy thương mại các sản phẩm gỗ có nguồn gốc từ rừng được quản lí bền vững và được khai thác phù hợp với qui định pháp luật của quốc gia khai thác. 

2. Hiệp định này cũng tạo cơ sở đối thoại và hợp tác giữa các Bên nhằm tạo thuận lợi và thúc đẩy việc thực hiện đầy đủ Hiệp định này và tăng cường thực thi pháp luật lâm nghiệp và quản trị rừng.

Hiệu lực, thời hạn và chấm dứt 

1. Hiệp định này có hiệu lực từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo sau khi các Bên thông báo cho nhau bằng văn bản về việc hoàn tất các thủ tục cần thiết. 

2. Các thông tin đề cập trong Điều này sẽ được gửi tới Tổng thư ký Hội đồng Liên minh Châu Âu và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Nước Ta trải qua kênh ngoại giao .3. Hiệp định này có hiệu lực thực thi hiện hành trong thời hạn 05 năm và được tự động hóa gia hạn 05 năm một lần, trừ khi một Bên khước từ việc gia hạn và có thông tin cho Bên kia bằng văn bản tối thiểu 12 tháng trước khi Hiệp định hết hạn .

4. Một trong hai Bên có thể chấm dứt Hiệp định này bằng cách gửi văn bản thông báo cho Bên còn lại. Hiệp định VPA/FLEGT này sẽ bị chấm dứt sau 12 tháng kể từ ngày nhận được thông báo trên. (Theo Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI)