Top 4 hệ nhân vật Final Blade không thể bỏ qua (P2)

Tóm lại, đây là một hệ nhân vật mạnh, tuy nhiên ngoài việc bạn sắp xếp vị trí hợp lý, thì nó cần một chút may mắn để có thể kích hoạt được nội tại kịp thời. 3. Cung Đây là hệ nhân vật sở hữu sức sát thương khá cao, có thể gây sát …
Đọc tiếp Top 4 hệ nhân vật Final Blade không thể bỏ qua (P2)