Mảng trong Python – Cách tạo, thay đổi, thêm phần tử trong mảng

Với những ngôn từ lập trình, mảng được xem là một phần cơ bản không hề thiếu. Nó là tập hợp những thành phần của một kiểu tài liệu duy nhất. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn những bạn cách tạo mảng trong Python cũng như chiêu thức thêm, biến hóa thành phần trong mảng .

  • Cập nhật thêm: Python là gì? Lý do nên chọn Python làm ngôn ngữ lập trình

Mô – đun array và list trong Python

Người dùng trọn vẹn có thể thao tác với list tựa như như mảng nhưng không hề ép kiểu thành phần được tàng trữ trong list. Chẳng hạn :
a = [ 1, 3.5, “ Hello ” ]

Nếu tạo mảng sử dụng mô-đun array, tất cả các phần tử của mảng phải có cùng kiểu số.

import array as arr
a = arr.array ( ‘ d ’, [ 1, 3.5, “ Hello ” ] ) / / Chạy code này sẽ báo lỗi

array trong Python

Cách tạo mảng trong Python

Để tạo mảng, những bạn cần nhập mô-đun array. Chẳng hạn :
import array as arr
a = arr.array ( ‘ d ’, [ 1.2, 3.6, 4.6 ] )
print ( a )
Code trên tạo mảng có kiểu float. Chữ ‘ d ’ là mã kiểu, quyết định hành động kiểu của mảng trong quy trình tạo. Dưới đây bảng thống kê những kiểu mã phổ cập nhất trong Python :

Mã kiểu C Type Python Type Kích thước tối thiểu tính theo byte
‘b’ signed char int 1
‘B’ unsigned char int 1
‘u’ Py_UNICODE Unicode character 2
‘h’ signed short int 2
‘H’ unsigned short int 2
‘i’ signed int int 2
‘I’ unsigned int int 2
‘l’ signed long int 4
‘L’ unsigned long int 4
‘f’ float float 4
‘d’ double float 8

Truy cập vào các phần tử của mảng

Bạn hoàn toàn có thể dùng index để truy vấn vào những thành phần của mảng trong Python. Index cũng mở màn từ 0, tương tự như như trong list Python .
import array as arr
a = arr.array ( ‘ i ’, [ 1, 3, 5, 7 ] )
print ( “ Phần tử tiên phong : ”, a [ 0 ] )
print ( “ Phần tử thứ 2 : ”, a [ 1 ] )
print ( “ Phần tử sau cuối : ”, a [ – 1 ] )
Chạy chương trình trên ta được :
Phần tử tiên phong : 1
Phần tử thứ 2 : 3
Phần tử ở đầu cuối : 7

Thay đổi, thêm phần tử trong mảng Python

sử dụng mảng trong Python

Các thành phần của mảng cũng hoàn toàn có thể biến hóa theo cách tương tự như như list .
import array as arr

numbers = arr.array(‘i’, [1, 1, 2, 5, 7, 9])

# đổi khác thành phần tiên phong
numbers [ 0 ] = 0
print ( numbers ) # Output : array ( ‘ i ’, [ 0, 1, 2, 5, 7, 9 ] )
# thay thành phần thứ 3 đến thứ 5
numbers [ 2 : 5 ] = arr.array ( ‘ i ’, [ 4, 6, 8 ] )
print ( numbers ) # Output : array ( ‘ i ’, [ 0, 1, 4, 6, 8, 9 ] )
Bạn có thêm một mục vào list sử dụng append ( ) hoặc thêm vài mục sử dụng extend ( ) :
import array as arr
numbers = arr.array ( ‘ i ’, [ 3, 5, 7 ] )
numbers.append ( 4 )
print ( numbers ) # Output : array ( ‘ i ’, [ 3, 5, 7, 4 ] )
# extend ( ) nối vào cuối mảng
numbers.extend ( [ 5, 6, 7 ] )
print ( numbers ) # Output : array ( ‘ i ’, [ 3, 5, 7, 4, 5, 6, 7 ] )

Xóa phần tử của mảng trong Python

Để xóa một hoặc nhiều thành phần của mảng bạn hoàn toàn có thể dùng lệnh del .
import array as arr
number = arr.array ( ‘ i ’, [ 2, 4, 4, 6, 8 ] )
del number [ 2 ] # xóa thành phần thứ 3
print ( number ) # Output : array ( ‘ i ’, [ 2, 4, 6, 8 ] )
del number # xóa hàng loạt mảng
print ( number ) # Error : array ‘ number ’ is not defined

Có thể sử dụng remove() để xóa mục đã cho hoặc pop() để xóa mục với index cho trước.

Xóa phần tử của mảng trong Python

Khi nào nên dùng mảng?

So với list thì mảng không linh động bằng. Bởi list hoàn toàn có thể tàng trữ cả thành phần với nhiều loại tài liệu khác nhau. Khi triển khai những phép tính toán học trên ma trận và mảng bạn nên dùng Numpy. Chỉ khi nào thật sự thì mới dùng đến mảng. Còn không thì hãy hạn chế sử dụng chúng .
Trên đây là những thông tin cơ bản về mảng trong Python. Hy vọng trải qua bài viết của chúng tôi những bạn sẽ biết cách tạo mảng cũng như thêm và xóa những thành phần của mảng .