Amazon S3 là gì ? Tổng quan dịch vụ Amazon Simple Storage Service – Technology Diver

Amazon S3 là gì ? Tổng quan dịch vụ Amazon Simple Storage ServiceCuongquach.com | Bạn làm quản trị hệ thống Cloud AWS thì hẳn phải nắm được dịch vụ Amazon S3. Vì đây là một trong những dịch vụ lưu trữ dữ liệu cloud quen thuộc của Amazon dành cho người dùng tuỳ theo các mục đích khác nhau. Thậm chí bạn cũng có thể sử dụng Amazon S3 cho các dịch vụ ngoài AWS khi có nhu cầu lớn về lưu trữ dữ liệu mà băn khoăn nên sử dụng dịch vụ của ai .

amazon-s3-la-gi

Amazon S3 là gì ?

amazon s3 la gi

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) là một dịch vụ lưu trữ đối tượng cung cấp khả năng thay đổi theo quy mô, tính khả dụng của dữ liệu, bảo mật và hiệu năng hàng đầu trong lĩnh vực. Điều này có nghĩa là khách hàng thuộc mọi quy mô và lĩnh vực có thể sử dụng dịch vụ này để lưu trữ và bảo vệ bất kỳ lượng dữ liệu nào cho nhiều trường hợp sử dụng khác nhau, chẳng hạn như trang web, ứng dụng di động, sao lưu và khôi phục, lưu trữ, ứng dụng doanh nghiệp, thiết bị IoT và phân tích dữ liệu hớn.

Amazon S3 cung cấp các tính năng quản lý dễ sử dụng, nhờ đó, bạn có thể tổ chức dữ liệu và cấu hình các kiểm soát truy cập được tinh chỉnh để đáp ứng yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp, tổ chức và yêu cầu về tuân thủ. Amazon S3 được thiết kế để đảm bảo độ bền 99,999999999% (11,9’s downtime) và lưu trữ dữ liệu của hàng triệu ứng dụng cho các công ty trên toàn thế giới.

Các khái niệm cần nắm trong Amazon S3

Bucket

amazon bucket

Dữ liệu trên Amazon S3 được hệ thống hoá theo khái niệm Bucket:

 • Amazon S3 lưu trữ dữ liệu như một Object.
 • Một Bucket là một đơn vị lưu trữ logical trên S3.
 • Một Bucket sẽ chứa các object, trong đó Object sẽ chứa dữ liệu (data) và metadata miêu tả về dữ liệu đó.
 • Bạn có thể chỉ định vị trí địa lý khu vực mà Bucket của bạn tạo ra sẽ được lưu trữ ở Amazon S3 khu vực đó.
 • Mỗi bucket sẽ có một cái tên toàn cục (global) độc nhất. Điều đó có nghĩa nếu tên bucket đã được xài thì không tài khoản AWS nào ở bất kì khu vực nào có thể đặt lại tên đó.

Như thế thì một bucket giống như một container cho các object lưu trữ trên Amazon S3. Mỗi object sẽ được chứa trong một bucket.

Ví dụ :
– Nếu object tên ‘photos/puppy.jpg’ được chứa trong bucket tên ‘cuongqc’, thì lúc này dữ liệu của bạn có thể được truy xuất qua URL :

http://cuongqc.s3.amazonaws.com/photos/puppy.jpg

Vậy bucket sinh ra dùng cho một số ít mục tiêu như :

 • Quản lý Amazon S3 namepsace.
 • Xác định được tài khoản nào chịu trách nhiệm lưu trữ dữ liệu và chuyển dữ liệu để tính phí sử dụng
 • Xác định được các quyền kiểm soát truy cập.
 • Tiện lợi trong việc báo cáo sử dụng.

Key

Một key là một chuỗi định danh ID cho một Object trong một Bucket. Mỗi Object trong bucket sẽ có chính xác một key. Mỗi Object trong Amazon S3 sẽ có một địa chỉ truy cập độc nhất bằng cách kết hợp giữa các thông tin như web service enpoint, tên bucket, key, version.

Ví dụ

 • URL truy cập Object ‘AmazonS3.wsdl’ : http://doc.s3.amazonaws.com/2006-03-01/AmazonS3.wsdl
 • Tên bucket : doc
 • Key : 2006-03-01/AmazonS3.wsdl

Object

Object ( đối tượng người dùng ) là khái niệm cơ bản về một thực thể tài liệu được tàng trữ trong Amazon S3. Các object sẽ gồm có object dữ liệu ( object data ) và metadata. Về phần object tài liệu thì S3 chỉ tàng trữ không chăm sóc tài liệu đó là gì. Còn lại thì phải có “ metadata ” là tài liệu thông tin theo kiểu ‘ name-value ’ dùng để miêu tả về object ví dụ như : ngày chỉnh sửa, loại tài liệu, …. Mỗi một Object sẽ có một ID độc nhất nằm trong một bucket .

Khu vực ( region )

Bạn hoàn toàn có thể chọn khu vực địa lý mà Amazon S3 sẽ chứa những bucket mà bạn khởi tạo. Điều này có ích cho việc tối ưu hóa về độ trễ, ngân sách … Object khi lưu ở một khu vực đơn cử sẽ không bao mất cho đến khi bạn xóa hoặc chuyển những Object đó sang khu vực khác .

Bạn cần xem xét 4 yếu tố sẽ giúp bạn chọn ra được khu vực ( region ) Amazon S3 sẽ tàng trữ giúp tối ưu và hiệu suất cao, đó là :

 • Pricing (Giá)
 • User/Customer Location (Nơi khách hàng sử dụng dịch vụ)
 • Latency (Độ trễ)
 • Service Availability (Tính khả dụng dịch vụ)

Quy trình sử dụng Amazon S3 cơ bản

 • Bước 1: tạo một bucket
 • Bước 2: thêm một object vào bucket
 • Bước 3: xem thông tin về object
 • Bước 4: nếu muốn di chuyển object thì thực hiện thao tác object
 • Bước 5: nếu muốn xoá object và bucket thì thực hiện thao tác xoá object/bucket.

Ưu điểm của dịch vụ Amazon S3

Amazon S3 được thiết kế các tính năng tối giản nhằm đạt được mục tiêu đơn giản và nhanh gọn. Sau đây là một số ưu điểm của Amazon S3:

 • Tạo Buckets: tạo và đặt tên một Bucket sẽ chứa dữ liệu. Bucket là khái niệm cơ bản trong Amazon S3 dành cho việc lưu trữ dữ liệu.
 • Lưu trữ dữ liệu trong Bucket : bạn có thể lưu trữ vô hạn các loại dữ liệu khác nhau trong một bucket. Mỗi dữ liệu của bạn sẽ như là một Object và muốn up nhiêu cũng được. Mỗi object có thể chứa tới 5TB dữ liệu.
 • Tải dữ liệu : bạn có thể tải dữ liệu của bạn về bất cứ lúc nào, thậm chí là cho phép người khác tải dữ liệu của bạn đang nằm trong Amazon S3 Bucket nữa cơ.
 • Phân quyền : phân quyền cho phép hoặc từ chối quyền hạn upload/download đối với dữ liệu nằm trong Amazon S3 Bucket của bạn.
 • Giao diện tương tác tiêu chuẩn : bạn có thể sử dụng REST hoặc SOAP để thiết kế tương tác từ ứng dụng của bạn đến Amazon S3 qua các công cụ lập trình phát triển.
 • Tính ổn định: Nó được thiết kế để chịu được các hỏng hóc và phục hồi hệ thống rất nhanh với thời gian tối thiểu. Amazon cung cấp một thỏa thuận cấp dịch vụ (service-level agreement – SLA) để duy trì tính sẵn sàng ở mức 99.99 phần trăm.
 • Đơn giản: Dễ dùng S3 được xây dụng trên các khái niệm đơn giản và cung cấp tính mềm dẻo cao cho việc phát triển các ứng dụng của bạn. Bạn có thể xây dựng các lược đồ lưu trữ phức tạp hơn, nếu cần, bằng cách thêm các hàm vào các thành phần của S3.
 • Tính mở rộng: Thiết kế của S3 cung cấp một cấp độ cao về tính mở rộng và cho phép sự điều chỉnh dễ dàng trong dịch vụ khi lượng truy cập vào ứng dụng web của bạn tăng đột biến với lưu lượng khổng lồ.
 • Rất Rẻ: Chi phí sử dụng S3 rất cạnh tranh với các giải pháp của công ty và cá nhân khác trên thị trường.

Lợi ích của dịch vụ Amazon S3

ví dụ amazon s3

 • Hiệu năng, khả năng thay đổi theo quy mô, tính khả dụng và độ bền hàng đầu trong lĩnh vực

Tăng và giảm quy mô tài nguyên tàng trữ của bạn để phân phối nhu yếu hay đổi khác, mà không cần những khoản góp vốn đầu tư trả trước hay chu kỳ luân hồi thu mua tài nguyên. Amazon S3 được phong cách thiết kế để bảo vệ độ bền tài liệu 99,999999999 % ( 11 9 ’ s ) vì dịch vụ này tự động hóa tạo và tàng trữ bản sao của tổng thể đối tượng người dùng S3 trên nhiều mạng lưới hệ thống. Điều này có nghĩa là tài liệu của bạn khả dụng khi cần và được bảo vệ khỏi những sự cố, lỗi và mối rình rập đe dọa .

 • Nhiều lớp lưu trữ tiết kiệm chi phí

Tiết kiệm ngân sách mà không phải hi sinh hiệu suất bằng cách tàng trữ tài liệu trên Các lớp tàng trữ S3 tương hỗ những Lever truy vấn tài liệu khác nhau ở mức giá tương ứng. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng Phân tích lớp tàng trữ S3 để mày mò tài liệu cần vận động và di chuyển sang lớp tàng trữ có ngân sách thấp hơn dựa trên những cấu trúc truy vấn và thông số kỹ thuật một chủ trương Vòng đời S3 để thực thi việc truyền tài liệu. Bạn cũng hoàn toàn có thể tàng trữ tài liệu với những cấu trúc truy vấn không xác lập hoặc hay đổi khác trong S3 Thông minh-Phân bậc, dịch vụ này phân bậc đối tượng người dùng dựa trên những cấu trúc truy vấn hay đổi khác và tự động hóa tiết kiệm chi phí ngân sách .

 • Bảo mật, tính tuân thủ và khả năng kiểm tra chưa từng có

Lưu trữ dữ liệu của bạn trong Amazon S3 và ngăn chặn truy cập dữ liệu trái phép với các tính năng mã hóa và công cụ quản lý truy cập. Bạn cũng có thể sử dụng Amazon Macie để xác định dữ liệu nhạy cảm trong bộ chứa S3 của mình và phát hiện yêu cầu truy cập bất thường. Amazon S3 duy trì các chương trình tuân thủ, chẳng hạn như PCI-DSS, HIPAA/HITECH, FedRAMP, Chỉ thị bảo vệ dữ liệu của Liên minh châu Âu và FISMA, để giúp bạn đáp ứng các yêu cầu về quy định. AWS cũng hỗ trợ nhiều khả năng kiểm tra để giám sát các yêu cầu truy cập vào tài nguyên S3 của bạn.

 • Các công cụ quản lý dùng để kiểm soát dữ liệu chi tiết

Phân loại, quản trị và báo cáo giải trình về tài liệu của bạn bằng những tính năng như : Phân tích lớp tàng trữ S3 để nghiên cứu và phân tích những cấu trúc truy vấn ; những chủ trương Vòng đời S3 để chuyển đối tượng người dùng sang lớp tàng trữ có ngân sách thấp hơn ; Sao chép liên khu vực S3 để sao chép tài liệu vào khu vực khác ; Khóa đối tượng người dùng S3 để vận dụng ngày duy trì so với ứng dụng và bảo vệ để ứng dụng không bị xóa ; và Kho S3 để tìm hiểu và khám phá về đối tượng người tiêu dùng được tàng trữ của bạn, siêu dữ liệu và trạng thái mã hóa của những đối tượng người dùng đó. Bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng S3 Batch Operations để biến hóa thuộc tính đối tượng người tiêu dùng và triển khai tác vụ quản trị tàng trữ cho hàng tỷ đối tượng. Do Amazon S3 có link với AWS Lambda, bạn hoàn toàn có thể ghi nhật ký hoạt động giải trí, định nghĩa cảnh báo nhắc nhở và tự động hóa luồng việc làm mà không phải quản trị thêm hạ tầng nào .

 • Dịch vụ truy vấn tại chỗ cho phân tích

Chạy nghiên cứu và phân tích tài liệu lớn trên những đối tượng người dùng S3 của bạn ( và những tập hợp tài liệu khác trong AWS ) với dịch vụ truy vấn tại chỗ của chúng tôi. Sử dụng Amazon Athena để truy vấn tài liệu S3 với những biểu thức SQL tiêu chuẩn và Amazon Redshift Spectrum để nghiên cứu và phân tích tài liệu được tàng trữ trên kho tàng trữ tài liệu AWS và tài nguyên S3 của bạn. Bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng S3 Select để truy xuất những tập hợp nhỏ siêu dữ liệu đối tượng người tiêu dùng thay vì hàng loạt đối tượng người dùng và tăng tới 400 % hiệu suất truy vấn .

 • Dịch vụ lưu trữ đám mây được hỗ trợ nhiều nhất

Lưu trữ và bảo vệ tài liệu của bạn trong Amazon S3 bằng cách thao tác với đối tác chiến lược từ Mạng lưới đối tác chiến lược AWS ( APN ) — hội đồng nhà sản xuất dịch vụ tư vấn và công nghệ tiên tiến lớn nhất. APN nhận diện những đối tác chiến lược vận động và di chuyển truyền tài liệu sang Amazon S3 và đối tác chiến lược tàng trữ cung ứng giải pháp tích hợp S3 để ship hàng tàng trữ chính, sao lưu và Phục hồi, tàng trữ và Phục hồi sau thảm họa. Bạn cũng hoàn toàn có thể mua giải pháp tích hợp AWS trực tiếp từ AWS Marketplace, tại đây có hơn 250 dịch vụ dành riêng cho tàng trữ .

Trường hợp sử dụng Amazon S3

ví dụ kiến trúc amazon s3

Sao lưu và phục sinh

Xây dựng các giải pháp sao lưu và khôi phục có thể thay đổi theo quy mô, có độ bền và bảo mật với Amazon S3 và các dịch vụ AWS khác, chẳng hạn như S3 Glacier, Amazon EFS và Amazon EBS, để tăng cường hoặc thay thế các khả năng tại chỗ hiện có. Các đối tác AWS và APN có thể giúp bạn đáp ứng Thời gian khôi phục (Recovery Time Objectives – RTO), Thời điểm khôi phục (Recovery Point Objectives – RPO) và các yêu cầu về tuân thủ. Với AWS, bạn có thể sao lưu dữ liệu đã có trong Đám mây AWS hoặc sử dụng AWS Storage Gateway, một dịch vụ lưu trữ kết hợp để gửi các bản sao lưu dữ liệu tại chỗ sang AWS.

Khôi phục sau thảm họa ( DR )

Bảo vệ dữ liệu, ứng dụng và hệ thống CNTT quan trọng đang chạy trong Đám mây AWS hoặc trong môi trường tại chỗ của bạn mà không phải chịu phí tổn của một cơ sở vật lý phụ. Với lưu trữ Amazon S3, Sao chép liên khu vực S3, và các dịch vụ cơ sở dữ liệu, mạng và điện toán AWS khác, bạn có thể tạo các kiến trúc DR để khôi phục nhanh chóng và dễ dàng sau khi mất điện do thảm họa thiên nhiên, sự cố hệ thống và lỗi của con người.

Lưu trữ

Giải phóng cơ sở hạ tầng vật lý và lưu trữ dữ liệu với S3 GlacierS3 Glacier Deep Archive. Các lớp lưu trữ S3 này duy trì các đối tượng lâu dài với mức giá thấp nhất. Chỉ cần tạo một chính sách S3 Vòng đời để lưu trữ đối tượng trong toàn bộ vòng đời hoặc tải đối tượng trực tiếp lên các lớp lưu trữ. Với S3 Object Lock, bạn có thể áp dụng ngày duy trì với đối tượng để ngăn đối tượng bị xóa và đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ. Không giống các thư viện băng từ, S3 Glacier cho phép bạn khôi phục đối tượng đã lưu trữ chỉ trong một phút đối với truy xuất nhanh và 3-5 giờ đối với truy xuất tiêu chuẩn. Quá trình khôi phục khối lượng dữ liệu lớn từ S3 Glacier và khôi phục toàn bộ từ S3 Glacier Deep Archive hoàn tất trong vòng 12 giờ.

Kho tài liệu và nghiên cứu và phân tích tài liệu lớn

Đẩy nhanh quá trình đổi mới bằng cách tạo một kho dữ liệu trong Amazon S3 và trích xuất thông tin chi tiết quan trọng bằng các công cụ machine learning, phân tích và truy vấn tại chỗ. Bạn cũng có thể sử dụng AWS Lake Formation để tạo nhanh một kho dữ liệu và tập trung xác định cũng như thực thi các chính sách bảo mật, quản trị và kiểm tra. Dịch vụ này thu thập dữ liệu ở các cơ sở dữ liệu và tài nguyên S3 của bạn, di chuyển dữ liệu vào một kho dữ liệu mới trong Amazon S3 và dọn dẹp cũng như phân loại dữ liệu bằng các thuật toán machine learning. Mọi tài nguyên AWS đều có thể được tăng quy mô để đáp ứng các kho dữ liệu mở rộng của bạn mà không cần đầu tư trước.

Lưu trữ đám mây lai

Tạo một kết nối liền mạch giữa ứng dụng tại chỗ và Amazon S3 với AWS Storage Gateway để giảm phạm vi của trung tâm dữ liệu và sử dụng quy mô, độ tin cậy và độ bền của AWS, cũng như các khả năng phân tích và machine learning đổi mới của AWS. Bạn cũng có thể tự động hóa quá trình truyền dữ liệu giữa lưu trữ tại chỗ và Amazon S3 bằng AWS DataSync, dịch vụ này có thể truyền dữ liệu ở tốc độ nhanh hơn tới 10 lần so với các công cụ nguồn mở. Một cách khác để hỗ trợ môi trường lưu trữ đám mây lai là làm việc với nhà cung cấp cổng từ APN. Bạn cũng có thể truyền tệp trực tiếp vào hoặc ra khỏi Amazon S3 với AWS Transfer for SFTP — một dịch vụ được quản lý đầy đủ, cho phép trao đổi tệp an toàn với các bên thứ ba.

Dữ liệu ứng dụng dành cho đám mây

Xây dựng những ứng dụng trên Internet và di động hiệu suất cao về ngân sách, có vận tốc nhanh bằng cách sử dụng Dịch Vụ Thương Mại AWS và Amazon S3 để tàng trữ tài liệu sản xuất. Với Amazon S3, bạn hoàn toàn có thể tải lên bất kể khối lượng tài liệu nào và truy vấn tài liệu ở mọi nơi để tiến hành ứng dụng nhanh hơn và tiếp cận nhiều người dùng cuối hơn. Việc tàng trữ tài liệu trong Amazon S3 cũng có nghĩa là bạn có quyền truy vấn những công cụ, dịch vụ mới nhất về machine learning và nghiên cứu và phân tích dành cho nhà tăng trưởng AWS để thay đổi và tối ưu hóa ứng dụng dành cho đám mây của bạn .

Các công ty nổi bật sử dụng Amazon S3

 • Netflix

Netflix phân phối hàng tỷ giờ nội dung đến người mua trên khắp quốc tế từ Amazon S3. Amazon S3 cũng đóng vai trò là kho tài liệu cho giải pháp nghiên cứu và phân tích tài liệu lớn của họ .

 • Finra

FINRA sử dụng Amazon S3 để thu nạp và tàng trữ tài liệu cho hơn 75 tỷ sự kiện thị trường hàng ngày và những hàm AWS Lambda để định dạng và xác nhận tài liệu dựa trên 200 quy tắc .

 • Airbnb

Airbnb để tài liệu sao lưu và tập tin tĩnh trên Amazon S3, trong đó có trên 10 petabyte hình ảnh người dùng. Là giải pháp được sinh ra trên đám mây, họ liên tục phát minh sáng tạo ra nhiều phương pháp mới để nghiên cứu và phân tích tài liệu được tàng trữ trên Amazon S3 .

 • GE Healthcare

GE sử dụng Amazon S3 để tàng trữ và bảo vệ một petabyte tài liệu hình ảnh y tế quan trọng cho dịch vụ Đám mây sức khỏe thể chất GE, liên kết hàng trăm nghìn máy chụp và những thiết bị y tế khác .

Amazon S3 hoàn toàn có thể tàng trữ những loại tài liệu ( data ) nào ?

Với bất kể loại tài liệu nào và format như thế nào đi chăng nữa, Amazon S3 cũng hoàn toàn có thể tàng trữ được hết. Số lượng đối tượng người tiêu dùng ( object ) mà Amazon S3 hoàn toàn có thể tàng trữ gần như là không có số lượng giới hạn, gồm có tài liệu, key và metadata .

Tuy không phân biệt kiểu dữ liệu, nhưng Amazon S3 sẽ phân loại các dữ liệu như sau :

 • Dữ liệu được truy cập thường xuyên, tần suất cao.
 • Dữ liệu không được truy cập thường xuyên, tần suất thấp.

Khi dựa vào cách phân loại tài liệu như trên thì Amazon sẽ cung ứng nhiều mô hình tàng trữ ( AWS S3 Storage Classes ) tương thích cho bạn. Tiêu biểu thì có 3 mô hình tàng trữ :

 • Standard : dành cho dữ liệu thường xuyên truy cập, mang lại hiệu suất truy cập tốt hơn và độ trễ thấp hơn. Đây là loại hình lưu trữ mặc định của Amazon S3 khi bạn sử dụng.
 • Standard_IA : dành cho dữ liệu ít truy cập. Thường dùng cho các hoạt động backup/restore dữ liệu ứng dụng.
 • Glacier : Glacier là một dịch vụ lưu trữ chi phí cực thấp, cung cấp lưu trữ lâu bền với các tính năng bảo mật để lưu trữ và sao lưu dữ liệu. Với Glacier, khách hàng có thể lưu trữ chi phí dữ liệu của họ một cách hiệu quả trong nhiều tháng, nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ.

Nguồn: https://final-blade.com/