C Programming Language (C) là gì? Đây là một thuật ngữ Kỹ thuật và công nghệ – Từ điển số

C Programming Language (C) là gì? Đây là một thuật ngữ Kỹ thuật và công nghệ . Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, hướng dẫn cách sử dụng Thuật ngữ C Programming Language (C).

Thuật ngữ C Programming Language (C)

C Programming Language (C) là gì? Đây là một thuật ngữ Kỹ thuật và công nghệ

C Programming Language (C) là C Programming Language (C). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ C Programming Language (C) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

C là một cấp cao và có mục đích chung ngôn ngữ lập trình đó là lý tưởng cho việc phát triển phần mềm hoặc các ứng dụng di động. Nguyên dành cho phần mềm hệ thống văn bản, C đã được phát triển tại Bell Labs bởi Dennis Ritchie cho Unix Hệ điều hành trong năm 1970.

Thuật ngữ C Programming Language (C)

  • C Programming Language (C) là gì? Đây là một thuật ngữ Kỹ thuật và công nghệ có nghĩa là C Programming Language (C) là C Programming Language (C). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ C Programming Language (C) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.Độ phổ biến(Factor rating): 5/10C là một cấp cao và có mục đích chung ngôn ngữ lập trình đó là lý tưởng cho việc phát triển phần mềm hoặc các ứng dụng di động. Nguyên dành cho phần mềm hệ thống văn bản, C đã được phát triển tại Bell Labs bởi Dennis Ritchie cho Unix Hệ điều hành trong năm 1970.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

Đây là thông tin Thuật ngữ C Programming Language (C) theo chủ đề được cập nhập mới nhất năm 2022.

Thuật ngữ C Programming Language (C)

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về Thuật ngữ C Programming Language (C). Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập.