Các ngôi trong tiếng anh

Để học tiếng Anh tốt thì việc học ngữ pháp là vô cùng cần thiết. Dù nói tiếng Anh giỏi nhưng việc bạn không hiểu rõ ngôi xưng trong tiếng Anh thì việc nói tiếng Anh coi như thất bại. Bài viết dưới đây cung cấp cho bạn đầy đủ về các ngôi trong tiếng Anh

 

học tiếng anh

 

STT


Ngôi 


Nghĩa


Tiếng Anh

1

  Ngôi thứ nhất số ít

  Tôi, tao, ta, tớ…

I

2

  Ngôi thứ nhất số nhiều

  Chúng tôi, chúng ta…

We

3

  Ngôi thứ 2

  Bạn, các bạn, các anh, các chị, các chú…

You

4

  Ngôi thứ 3 số ít

  Anh ấy, cô ấy, anh ta, cô ta, nó…

He, She, It

5

 Ngôi thứ 3 số nhiều

  Họ, bọn họ, bọn kia, bọn chúng…

They

 

1. Ngôi thứ nhât: I, We

Dùng để chỉ bản than, chủ thể người đang nói
Ex1:  I am Mai = Tôi là Mai
Ex2: We love you = chúng tôi yêu bạn 

 

2. Ngôi thứ 2: You

 

Dùng để chỉ người đang nói đến/người đang nghe và có thể được dịch là anh, các anh, bạn, các bạn

Ex1: How old are you? = Bạn bao nhiêu tuổi?

Ex2: How many people are there in your family? = Gia đình bạn có bao nhiêu người?

 

3. Ngôi thứ 3

 

Chỉ người, sự vật được nhắc đến

Ex1:She has studied English for 5 years = Cô ấy đã học Tiếng Anh được 5 năm.

Ex2: It’s raining = Trời đang mưa

 

 

các ngôi trong tiếng anh

 

Đây là bài học ngữ pháp căn bản khi bạn học tiếng Anh.

 

Như vậy, bạn đã học xong các ngôi trong tiếng Anh. Để học tốt tiếng Anh, đặc biệt là tiếng Anh giao tiếp, ngoài các ngôi trong tiếng Anh, các thì cơ bản là điều tối thiểu bạn cần phải biết.

 

Tham khảo:

Các thì cơ bản trong tiếng Anh

.

 

Chúc các bạn học tốt!