3 cách phóng to ảnh không bị vỡ hình online miễn phí, tốt nhất

Bạn đang tìm kiếm cách phóng to ảnh không bị vỡ hình, vỡ hạt trực tuyến cực nhanh mà không cần phải cài đặt phần mềm trên máy tính. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn 3 cách phóng to ảnh không bị vỡ hình online miễn phí, tốt nhất.

3 cách phóng to ảnh không bị vỡ hình online miễn phí, tốt nhất

3 cách phóng to ảnh không bị vỡ hình trực tuyến không lấy phí, tốt nhấtBài hướng dẫn được thực thi trên máy tính Hãng Asus và bạn hoàn toàn có thể triển khai các bước tương tự như với các máy tính Windows, MacOS khác .

1. Phóng to ảnh không bị vỡ online bằng Waifu2x

Hướng dẫn nhanh

 • Truy cập trang web Waifu2x > Chọn SELECT YOUR IMAGE để tải ảnh lên.
 • Chọn ảnh cần phóng to không bị vỡ hạt > Chọn Open và chờ quá trình tải ảnh lên hoàn tất.
 • Chọn CONVERT và chờ quá trình phóng to ảnh hoàn tất.
 • Chọn định dạng ảnh muốn lưu và ảnh sẽ được tự động tải về máy của bạn.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập trang web Waifu2x > Chọn SELECT YOUR IMAGE để tải ảnh lên.

Truy cập trang web Waifu2x > Chọn SELECT YOUR IMAGE để tải ảnh lên” class=”lazy” height=”407″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1372581//ScreenshotatAug0616-07-31-800×407.jpg” title=”Truy cập trang web Waifu2x > Chọn SELECT YOUR IMAGE để tải ảnh lên” width=”800″/></p>
<p>Truy cập website Waifu2x > Chọn SELECT YOUR IMAGE để tải ảnh lên</p>
<p><strong>Bước 2:</strong> Chọn ảnh cần phóng to không bị vỡ hạt > Chọn <strong>Open</strong> và chờ quá trình tải ảnh lên hoàn tất.</p>
<p class=Chọn ảnh cần phóng to không bị vỡ hạt > Chọn Open và chờ quá trình tải ảnh lên hoàn tất” class=”lazy” height=”580″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1372581//14-800×580-1.jpg” title=”Chọn ảnh cần phóng to không bị vỡ hạt > Chọn Open và chờ quá trình tải ảnh lên hoàn tất” width=”800″/></p>
<p>Chọn ảnh cần phóng to không bị vỡ hạt > Chọn Open và chờ quy trình tải ảnh lên hoàn tất</p>
<p><strong>Bước 3:</strong> Chọn <strong>CONVERT</strong> và chờ quá trình phóng to ảnh hoàn tất.</p>
<p class=Chọn CONVERT và chờ quá trình phóng to ảnh hoàn tất

Chọn CONVERT và chờ quy trình phóng to ảnh hoàn tất

Bước 4: Chọn định dạng ảnh muốn lưu và ảnh sẽ được tự động tải về máy của bạn.

Chọn định dạng ảnh muốn lưu và ảnh sẽ được tự động tải về máy của bạn

Chọn định dạng ảnh muốn lưu và ảnh sẽ được tự động hóa tải về máy của bạn

2. Cách phóng to ảnh không bị vỡ hạt bằng Befunky.com

Hướng dẫn nhanh

 • Truy cập trang web befunky.com > Chọn Get Started.
 • Chọn Open > Chọn Computer.
 • Chọn ảnh cần phóng to không bị vỡ hạt > Chọn Open và chờ quá trình tải ảnh lên hoàn tất.
 • Tiến hành phóng to ảnh với tỷ lệ mà bạn muốn.
 • Sau khi đã chọn xong tỷ lệ ảnh cần phóng to > Chọn Apply.
 • Chọn Save > Chọn Computer để tải ảnh về máy.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập trang web befunky.com > Chọn Get Started.

Truy cập trang web befunky.com > Chọn Get Started” class=”lazy” height=”480″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1372581//ScreenshotatAug0615-11-55-610×480.jpg” title=”Truy cập trang web befunky.com > Chọn Get Started” width=”610″/></p>
<p>Truy cập website befunky.com > Chọn Get Started</p>
<p><strong>Bước 2:</strong> Chọn<strong> Open</strong> > Chọn <strong>Computer</strong>.</p>
<p class=Chọn Open > Chọn Computer” class=”lazy” height=”248″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1372581//ScreenshotatAug0615-33-18-543×248.jpg” title=”Chọn Open > Chọn Computer” width=”543″/></p>
<p>Chọn Open > Chọn Computer</p>
<p><strong>Bước 3:</strong> Chọn ảnh cần phóng to không bị vỡ hạt > Chọn <strong>Open</strong> và chờ quá trình tải ảnh lên hoàn tất hoặc bạn có thể tải ảnh lên trang web thông qua Google Drive, Google Photos, Dropbox,…</p>
<p class=Chọn ảnh cần phóng to không bị vỡ hạt > Chọn Open và chờ quá trình tải ảnh lên hoàn tất” class=”lazy” height=”580″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1372581//14-800×580.jpg” title=”Chọn ảnh cần phóng to không bị vỡ hạt > Chọn Open và chờ quá trình tải ảnh lên hoàn tất” width=”800″/></p>
<p>Chọn ảnh cần phóng to không bị vỡ hạt > Chọn Open và chờ quy trình tải ảnh lên hoàn tất</p>
<p><strong>Bước 4:</strong> Bạn có thể điều chỉnh phóng to ảnh bằng thay đổi <strong>chiều rộng</strong>, <strong>chiều cao</strong> tương ứng với mục <strong>Width</strong> và <strong>Height</strong> hoặc có thể thay đổi <strong>tỷ lệ phần trăm phóng to</strong> bên dưới ở 2 mục <strong>X-Scale</strong> và<strong> Y-Scale</strong>.</p>
<p class=Tiến hành điều chỉnh các thông số phóng to ảnh

Tiến hành kiểm soát và điều chỉnh các thông số kỹ thuật phóng to ảnh

Ở đây mình chọn phóng ảnh từ 100% lên 130%.

Ở đây mình chọn phóng ảnh từ 100% lên 130%

Ở đây mình chọn phóng ảnh từ 100 % lên 130 %

Bước 5: Sau khi đã chọn xong tỷ lệ ảnh cần phóng to > Chọn Apply.

Sau khi đã chọn xong tỷ lệ ảnh cần phóng to > Chọn Apply” class=”lazy” height=”846″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1372581//177-476×846.jpg” title=”Sau khi đã chọn xong tỷ lệ ảnh cần phóng to > Chọn Apply” width=”476″/></p>
<p>Sau khi đã chọn xong tỷ suất ảnh cần phóng to > Chọn Apply</p>
<p><strong>Bước 6:</strong> Chọn <strong>Save</strong> > Chọn <strong>Computer</strong>.</p>
<p class=Chọn Save > Chọn Computer” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1372581//1777-800×450.jpg” title=”Chọn Save > Chọn Computer” width=”800″/></p>
<p>Chọn Save > Chọn Computer</p>
<p>Sau đó, đặt tên cho ảnh, chọn định dạng ảnh, chọn chất lượng hình ảnh muốn lưu > Chọn <strong>Save</strong> để tải ảnh về máy.</p>
<p class=Đặt tên cho ảnh, chọn định dạng ảnh, chọn chất lượng hình ảnh muốn lưu > Chọn Save để tải ảnh” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1372581//18-800×450.jpg” title=”Đặt tên cho ảnh, chọn định dạng ảnh, chọn chất lượng hình ảnh muốn lưu > Chọn Save để tải ảnh” width=”800″/></p>
<p>Đặt tên, chọn định dạng, chọn chất lượng hình ảnh muốn lưu > Chọn Save để tải ảnh</p>
<h3><span class=3. Phóng to ảnh không bị vỡ hạt online với HiPDF

Hướng dẫn nhanh

 • Truy cập trang web hipdf.com > Nhấn CHỌN TẬP TIN để tải ảnh lên.
 • Chọn ảnh cần phóng to không bị vỡ > Chọn Open và chờ quá trình tải ảnh lên hoàn tất.
 • Tiến hành phóng to ảnh với tỷ lệ phần trăm mà bạn muốn > Chọn ĐỔI KÍCH THƯỚC và chờ quá trình phóng to ảnh hoàn tất.
 • Chọn TẢI VỀ để lưu ảnh về máy.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập trang web hipdf.com > Nhấn CHỌN TẬP TIN để tải ảnh lên.

Truy cập trang web hipdf.com > Nhấn CHỌN TẬP TIN để tải ảnh lên” class=”lazy” height=”451″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1372581//ScreenshotatJul2018-14-46-800×451-800×451.png” title=”Truy cập trang web hipdf.com > Nhấn CHỌN TẬP TIN để tải ảnh lên” width=”800″/></p>
<p>Truy cập website hipdf.com > Nhấn CHỌN TẬP TIN để tải ảnh lên</p>
<p><strong>Bước 2:</strong> Chọn ảnh cần phóng to không bị vỡ > Chọn <strong>Open</strong> và chờ quá trình tải ảnh lên hoàn tất.</p>
<p class=Chọn ảnh cần phóng to không bị vỡ > Chọn Open và chờ quá trình tải ảnh lên hoàn tất” class=”lazy” height=”580″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1372581//14-800×580-2.jpg” title=”Chọn ảnh cần phóng to không bị vỡ > Chọn Open và chờ quá trình tải ảnh lên hoàn tất” width=”800″/></p>
<p>Chọn ảnh cần phóng to không bị vỡ > Chọn Open và chờ quy trình tải ảnh lên hoàn tất</p>
<p>Hoặc bạn có thể nhấn vào <strong>biểu tượng mũi tên</strong>, chọn tải ảnh lên trang web thông qua URL, Dropbox hoặc Google Drive.</p>
<p class=Hoặc bạn có thể nhấn vào biểu tượng mũi tên, chọn tải ảnh lên trang web thông qua URL, Dropbox hoặc Google Drive

Hoặc bạn hoàn toàn có thể nhấn vào hình tượng mũi tên, chọn tải ảnh lên trang web trải qua URL, Dropbox hoặc Google Drive

Bước 3: Tiến hành phóng to ảnh với tỷ lệ phần trăm mà bạn muốn, ở đây mình chọn phóng to 90% > Chọn ĐỔI KÍCH THƯỚC và chờ quá trình phóng to ảnh hoàn tất.

Phóng to ảnh với tỷ lệ phần trăm mà bạn muốn > Chọn ĐỔI KÍCH THƯỚC và chờ quá trình phóng to ảnh hoàn tất” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1372581//hif-800×450.jpg” title=”Phóng to ảnh với tỷ lệ phần trăm mà bạn muốn > Chọn ĐỔI KÍCH THƯỚC và chờ quá trình phóng to ảnh hoàn tất” width=”800″/></p>
<p>Phóng to ảnh với tỷ suất Tỷ Lệ > Chọn ĐỔI KÍCH THƯỚC và chờ quy trình phóng to ảnh hoàn tất</p>
<p><strong>Bước 4:</strong> Chọn <strong>TẢI VỀ</strong> để lưu ảnh về máy. Bạn cũng có thể tải ảnh lên Dropbox bằng cách nhấn vào biểu tượng tương ứng.</p>
<div style=

Xem thêm: Cách sử dụng hàm LOOKUP trong Excel?

Chọn TẢI VỀ để lưu ảnh về máy

Chọn TẢI VỀ để lưu ảnh về máyBài viết trên đã hướng dẫn cho các bạn 3 cách phóng to ảnh không bị vỡ hình trực tuyến không lấy phí, tốt nhất. Nếu bạn thấy hữu dụng thì hãy san sẻ với bạn hữu và đừng quên để lại phản hồi phía bên dưới nhé !