Đồ án quản lý sinh viên – Java Desktop – Netbean – Sql Server

*Phần mềm  bao gồm:

-Source code

-Dữ liệu database

-Slide giới thiệu chức năng hoạt động.

-UserName: [email protected]

-Password: 123456

*File rar không có password, nếu down về thấy yêu cầu password thì có thể liên hệ bên topcode.vn để hỏi password giải nén.

*Phần mềm quản lý sinh viên đơn giản dễ dùng, dễ sửa để làm đồ án tốt nghiệp cho các bạn.

*Chức năng: Thêm, sửa, xóa, hiển thị sinh viên, giáo viên, thêm điểm….


XEM THÊM ==> Hướng dẫn cài đặt chi tiết

HÌNH ẢNH DEMO

Quản lý sinh viên,Java quản lý sinh viên,đồ án quản lý sinh viên,Quản lý học sinh

Quản lý sinh viên,Java quản lý sinh viên,đồ án quản lý sinh viên,Quản lý học sinh

Quản lý sinh viên,Java quản lý sinh viên,đồ án quản lý sinh viên,Quản lý học sinh

Quản lý sinh viên,Java quản lý sinh viên,đồ án quản lý sinh viên,Quản lý học sinh

Quản lý sinh viên,Java quản lý sinh viên,đồ án quản lý sinh viên,Quản lý học sinh

Quản lý sinh viên,Java quản lý sinh viên,đồ án quản lý sinh viên,Quản lý học sinh

Quản lý sinh viên,Java quản lý sinh viên,đồ án quản lý sinh viên,Quản lý học sinh

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Source code cài đặt trên Java JDK 10, Netbean 8, SQL Server 2014 nha

Link Hướng Dẫn Cài SQL server 2014 https://youtu.be/lKupUIqKQ5A

HƯỚNG DẪN CƠ BẢN ĐỂ CÀI ĐẶT:

bước 1: Tải code về

bước 2: Giải nén

bước 3: Thêm cơ sở dữ liệu vào  sql server

bước 4: Chỉnh sửa cấu hình sql server

bước 5: Cài đặt JDBC cho netbeans

bước 6: chỉnh sửa đường link kết nối JDBC

bước 7 RUNING

Chi phí hỗ trợ cài đặt đã được tính vào giá source code rồi nha.

 

Nguồn: Topcode.vn