Lệnh cin và cout trong C++ – Freetuts

Trong bài học này chúng ta sẽ học lệnh cin và cout trong C++, đây là hai lệnh nằm trong thư viện iostream.h và nó rất quan trọng khi học lập trình C++ cơ bản.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại

freetuts.net

, không được copy dưới mọi hình thức.

Thư viện nhập xuất trong C cũng như trong C++ có tên là iostream.h, vì vậy khi viết chương trình ta phải khai báo sử dụng thư viện này. Ngoài ra, với C++ thì bạn nên khai báo sử dụng namespace std bằng cú pháp using namespace std để sau này goi đến các hàm đơn giản hơn.

#include 
using namespace std;

void main ()
{	
	// Chuong Trinh Chinh
}

Trong bài này chúng ta tìm hiểu hai lệnh thường sử dụng nhất để nhập xuất đó là cincout. Trước tiên ta tìm hiểu về cout.

1. cout trong C++

Lệnh cout được dùng để xuất (hiển thị) một giá trị ra ngoài màn hình của các thiết bị như máy tính.

Cú pháp:

cout << "Gia Tri";

Như vậy, ta sử dụng toán tử << đằng sau cout để ngăn cách giữa các giá trị. Nếu bạn muốn in nhiều giá trị thì sử dụng cú pháp sau:

cout << "Gia Tri 1" << "Gia tri 2" << "Gia tri 3";

Trong những chương trình cơ bản thì ta thường phải xuống dòng để dễ nhìn hơn. Để xuống dòng thì ta sử dụng một trong hai cú pháp sau :

cout << endl;
cout << "\n";

Trong đó endl là cú pháp của C++, còn "\n" là cú pháp của C, vì C++ được phát triển dựa trên C nên nó vẫn sử dụng được hầu hết các cú pháp và thư viện trong C.

Ví dụ: Viết chương trình in ra hai dòng, dòng thứ nhất là "chào mừng bạn đến với freetuts.net", dòng thứ hai là "bạn đang học series C+ căn bản".

#include 
using namespace std;

void main ()
{	
	cout << "Chao mung ban den voi freetuts.net";
	cout << endl;
	cout << "Ban dang hoc series C++ can ban";
	cout << endl;
}

Bạn nhấn F5 để chạy và tác dụng sẽ như sau :

cout trong c 2B 2B png

Hoặc bạn hoàn toàn có thể viết rút gọn như sau và tác dụng tương tự .

#include 
using namespace std;

void main ()
{	
	cout << "Chao mung ban den voi freetuts.net" << endl;
	cout << "Ban dang hoc series C++ can ban" << endl;
}

2. cin trong C++

Ngược với cout, cin dùng để nhập dữ liệu từ bàn phím hoặc file. Thông thường khi bạn học C++ căn bản thì sẽ nhập dữ liệu từ bàn phím để giải các bài toán căn bản.

Để nhập tài liệu từ bàn phím ta dùng cú pháp sau :

cin >> variable;

Trong đó variable ta gọi là biến.

Trường hợp bạn muốn nhập nhiều giá trị cùng một lênh cin thì sử dụng cú pháp sau :

cin >> variable1 >> variable2 >> variable3;

Trong bài này có lẽ rằng bạn chưa hiểu khái niệm biến là gì, nếu vậy thì bạn hãy xem sơ lược qua ví dụ rồi ở bài tiếp theo tất cả chúng ta sẽ tìm hiểu và khám phá đến nó .

Ví dụ: Viết chương trình cho người dùng nhập vào một chuỗi rồi in chuỗi đó ra màn hình.

#include 
using namespace std;

void main ()
{	
	char Ten[200];
	cout << "Nhap ten cua ban: ";
	cin >> Ten;
	cout << endl;
	cout << "Ten ban vua nhap la: " << Ten << endl;
}

Giả sử mình nhập chuỗi " NguyễnVănCường-Freetuts. net " thì hiệu quả sẽ như sau :

cout trong c 2B 2B 1 png

Nếu bạn nhập ký tự khoảng trắng thì nó sẽ bị thiếu một số từ đằng sau. Lý do tại sao thì trong các bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu nhé

3. Lời kết

Có một điều mà nhiều bạn nhầm lẫn đó là dấu >><<. Bạn phải nhớ rằng:

  • Dấu >> dùng cho lệnh cin
  • Dấu << dùng cho lệnh cout

Như vậy mình đã giới thiệu sơ lược cách sư dụng lệnh cin và cout trong C++, đây là bài đầu tiên để bạn làm quen với ngôn ngữ C++ nên nếu bạn vẫn còn bở ngỡ thì ở các bài sau chúng ta tiếp tục chiến đấu để bạn làm quen dần. Bài tiếp theo chúng ta tìm hiểu về biến và khai báo biến.