Đánh giá tổng quan dự án Near Native Stable Coin (USN coin) – Thông tin và update mới nhất về dự án stablecoin của Near Protocol

Tổng quan về Stable Coin USN của Near Protocol

USN là gì ?

USN là một token được tạo ra bởi một chính sách thế chấp ngân hàng trọn vẹn và chính sách thuật toán dựa trên đồng NEAR và neo giá tại đồng US Dollar. Đồng USN sử dụng chủ trương Elastic monetary được phong cách thiết kế bởi Decentral Bank DAO. Bằng đa chính sách cố định và thắt chặt giá như : dự trên chênh lệch giá của On chain Smart contract của cặp NEAR / USN, và dựa trên chỉ số của StableSwap Pool khi swap với những Stable Coin khác. Điều này giúp USN không chỉ đáng tin cậy để được dùng để thanh toán giao dịch hằng ngày, mà cò dùng để tàng trữ giá trị .
Bên cạnh đó, USN còn giúp cho hệ sinh thái của NEAR Protocol tăng tính không thay đổi cũng như Token NEAR .
Trong tương lai, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng khoản vay dựa trên USN, thanh toán giao dịch USN trên những sàn thanh toán giao dịch, và dùng tính năng “ một phát quy đổi ” giữa NEAR và USN trên Near Wallet .

Cấu trúc của Stable Coin USN

Stable Coin USN có 4 thành phần chính:

 • Được hậu thuẫn bởi đồng US Dollar: USDT, USDC, etc. Rủi ro rất rõ ràng và tương quan đến cấu trúc tổ chức triển khai tập trung chuyên sâu của những đồng stable coin này .
 • Được tương hỗ bởi những gia tài thế chấp ngân hàng trung thị trường Crypto: ví dụ DAI, etc. Vấn đề chính ở đây chính là sự thiết yếu khi sử dụng những gia tài thế chấp ngân hàng để tương hỗ đồng xu tiền USN, khi mà những yếu tố kinh tế tài chính được giảm nhẹ .
 • Cấu trúc bán thuật toán ( semi-algorithmic ) :Giống FRAX, được tương hỗ một phần trong gia tài thế chấp ngân hàng bởi crypto và phụ thuộc vào một phần gia tài crypto được thanh toán giao dịch trên sàn thanh toán giao dịch. Một mạng lưới hệ thống phức tạp dẫn đến sự lan rộng ra và gật đầu không quá nhanh .
 • Cấu trúc thuật toán toàn phần :Giống FEI, Basic, Terra, etc. Như một ví dụ nổi bật chính là Terra, một mạng lưới hệ thống thiết kế xây dựng trên một nguyên tắc luôn có sẵn trong chính sách chênh lệch giá của Terra và Luna dựa trên on-chain, nhờ vào đó chính sách không thay đổi của Terra được cho phép Luna neo với USD

Dựa trên mấy nội dung trên, Decentral Bank đã chọn một cách tiếp cận mới hơn để phong cách thiết kế ra một stable coin thuật toán bằng cách sử dụng cách tiếp cận với Currency Board và phương pháp Boostrapping để bảo vệ gia tài thế chấp ngân hàng có tính hiệu suất cao sử dụng so với người dùng .

Cơ chế hoạt động giải trí của USN

Cơ chế hoạt động của USN

Cơ chế để đồng stable coin USN hoạt động giải trí không thay đổi là dựa trên on-chain smart contract chính mà contract này được cho phép thanh toán giao dịch giữa NEAR và USN dựa theo tỉ giả của cặp NEAR / USD .

Cách để USN đạt được sử không thay đổi về giá

Giá USN không thay đổi bằng cách vận dụng một loạt những chính sách bảo vệ sự không thay đổi giá trị trong mọi lúc và mọi điều kiện kèm theo .

Chênh lệch trên On-chain ( On-chain Arbitrage )

Cơ chế chính của USN để giúp nó luôn không thay đổi dựa trên những nguyên tắc đơn thuần :

 • USN hoàn toàn có thể tự do thanh toán giao dịch trên những sàn thanh toán giao dịch
 • USD hoàn toàn có thể đổi thành NEAR và ngượi lại dự trên On-chain Smart contract

Chênh lệch trên On-chain (On-chain Arbitrage)

Khi cặp USN / USD có tỉ giá dưới USD 1 :

 • Bạn mua USN trên sàn thanh toán giao dịch với giá $ 0.99
 • Bạn sau đó dùng USN có giá $ 0.99 đổi thành NEAR với tỉ giá USD 1. Điều này tạo ra một thời cơ thanh toán giao dịch chênh lệch giá .

USN/USD

Khi cặp USN / USD có tỉ giá vượt ngoài USD 1

 • Bạn quy đổi NEAR sang USN trên On-chain Smart Contract tại USN / USD có tỷ giá 1 : 1
 • Bạn lại đem USN đổi thành USD với tỉ giá cao hơn, ví dụ 1 USN = 1.01 USD, như vậy Alice kiếm lợi nhuận từ giá chênh lệch.

Reserve Fund :

Reserve Fund

Cấu trúc cơ bản của Reserve Fund của USN
USN bắt đầu được thế chấp ngân hàng kép bởi NEAR và USDT trải qua USN Reserve Fund. Quỹ dự trữ USN dựa trên nguyên tắc Currency Board ( Bảng Tiền tệ ) và tự động hóa cân đối để duy trì thế chấp ngân hàng cho USN với tỷ suất luôn lớn hơn 100 % .

Currency Board :

Currency Board

Mô hình cổ xưa của Currency Board
Decentral Bank đã quyết định hành động sử dụng quy mô cổ xưa của Currency Board để tương hỗ sự không thay đổi của tỷ giá hối đoái USN. Currency Board là một cơ quan quản trị tiền tệ cũng như một nguyên tắc được nhu yếu để duy trì tỷ giá hối đoái cố định và thắt chặt giữa những loại tiền tệ .

StableSwap :

StableSwap

Sau khi một Stablecoin liquidity pool đã được gửi vào StableSwap, mạng lưới hệ thống sẽ tự động hóa cân đối những bộ phận cấu thành của nó và giữ tỷ giá hối đoái của những Stablecoin được phân phối ở mức 1 : 1. Hợp đồng của Decentral Bank sẽ deposit USN trong pool với những Stablecoin khác từ Reserve Fund vào pool thanh khoản trong StableSwap, và sử dụng nó như một trong những công cụ quan trọng để giữ tỷ giá USN .

Cách quản trị kho bạc của USN – Treasury Management

Quản lý Kho bạc là một tập hợp các nguyên tắc và hoạt động nhằm liên tục hỗ trợ số dư của Quỹ Dự trữ và giữ tỷ giá USN / USD. Quản lý Kho bạc là tự động, với sự quản lý của DAO được trao quyền để điều chỉnh các thông số.

Treasury Management gồm có :

 • Quản lý dự trữ NEAR và stablecoin .
 • Quản lý lãi vốn từ Reserve Fund .

Cách quản lý kho bạc của USN

Nguyên tắc cơ bản của việc không thay đổi Reserve Fund trải qua swap NEAR / USDT .

Cách hoạt động giải trí của Reserve Fund

Như đã đề cập ở phía trên, Reserve Fund USN stablecoin được thiết kế xây dựng ngay từ đầu dưới dạng thế chấp ngân hàng kép ( 2 : 1 ) tương quan đến việc phát hành USN lần đầu – 100 % USN có sẵn trong NEAR và 100 % trong những stablecoin khác ..
Các hoạt động giải trí được miêu tả dưới đây triển khai nguyên tắc Hội đồng tiền tệ và bảo vệ cân đối giữa tổng giá trị nắm giữ của Quỹ dự trữ và tổng giá trị của tổng thể USN đã phát hành .
Sau khi hình thành, việc cung ứng thêm NEAR và stablecoin cho Reserve Fund sẽ xảy ra như sau :

1. NEAR sẽ được cung cấp bởi:

 • Bán USN qua smart contract trên main on-chain .
 • Bán USDT từ Reserve Fund như một phần của quy trình tiến độ tái cân đối khi quản trị kho bạc

2. USDT sẽ được cung cấp bởi:

 • Bán USN cho USDT như một phần của nhóm thanh khoản trên StableSwap trên Ref Finance .
 • Bán một CP NEAR từ Reserve Fund .

Ngoài ra, hoạt động giải trí kinh doanh thương mại chênh lệch giá chính của USD / NEAR dựa trên smart contract trên chuỗi chính vẫn sẽ phân phối đòn kích bẩy bổ trợ trong việc cân đối tỷ giá hối đoái của USN / USDT .

tin tức về token USN

Cách sở hữu stable coin USN

Hiện tại, bạn hoàn toàn có thể mua USN trải qua những cách sau :

 • Mua USN bằng NEAR với giá trị 1 USN bằng $1 NEAR tại NEAR wallet: https://wallet.near.org/
 • Sử dụng USDT để mua USN trải qua StableSwap của Ref Finance .
 • Trong tương lai, bạn bè hoàn toàn có thể mua trực tiếp USN trên những sàn tập trung chuyên sâu ( CEX ) và những Blockchain khác .

Stable Coin USN dùng làm gì ?

 • Tích hợp với DeFi :Việc tích hợp USN đang diễn ra trên những giao thức DeFi trên NEAR và Aurora. Mục tiêu chính là tích hợp với những Blockchain và mọi giao thức DeFi trong tương lai .
 • Tích hợp CEX :USN được niêm yết trên những sàn thanh toán giao dịch tập trung chuyên sâu lớn ( CEX ) trong tương lai gần .
 • Tích hợp ở Lever giao thức: USN sẽ được thêm vào làm gia tài gốc trên NEAR, sử dụng cho trả phí gas cũng như ngân sách tàng trữ

Bên cạnh đó, việc nắm giữ USN cũng mang lại cho nhà đầu tư doanh thu APY khoảng chừng 11 %, tuy thấp hơn doanh thu 20 % UST mang lại qua giao thức Anchor Protocol. Mức APY này đến trực tiếp từ lãi suất vay staking NEAR trải qua Decentral Bank, hoàn toàn có thể biến hóa dựa trên lượng phân chia 10 triệu USD / tháng của dự án Bất Động Sản cũng như kích cỡ quỹ dự trữ. Decentral Bank ước tính những người cho vay tiên phong vẫn hoàn toàn có thể nhận lãi xê dịch 20 % .

Lộ trình tăng trưởng dự án Bất Động Sản stable Coin USN

Giai đoạn 1 : Decentral Bank nhận được một khoản hỗ trợ vốn để tương hỗ tiến trình khởi động và thanh khoản khởi đầu trên Ref Finance .

 • Giai đoạn 2: Tích hợp USN trên những giao thức khác nhau trong hệ sinh thái NEAR
 • Giai đoạn 3: Đưa USN lên CEXs
 • Giai đoạn 4 :Mở rộng Multichain – ứng dụng tại trên những chain khác như như Avax, Ethereum
 • Giai đoạn 5 :

   Tích hợp cấp độ giao thức của USN làm tài sản gốc trên NEAR để được sử dụng làm phí lưu trữ và phí gas

Dự phóng về dự án Bất Động Sản USN, có nên góp vốn đầu tư token USN hay không ?

Không thể phủ định USN sẽ là mảnh ghép Stablecoin chính thức trên hệ sinh thái NEAR Protocol. Đây có lẽ rằng sẽ là một kíp nổ để cho cả hệ sinh thái NEAR tăng trưởng và lan rộng ra. Giống như những hệ sinh thái khác, như Ethereum có DAI, Avalanche có MIM, những dự án Bất Động Sản Stable coin lôi cuốn dòng tiền với những APY không thay đổi đồng thời là mạch máu trong bất kể hệ sinh thái DEFI bất kể. Đề Defi tăng trưởng thì Stable coin là một phần không hề thiếu, nên việc NEAR phát hành ra USN như một stable coin chính của hệ thì việc dòng tiền chảy vào hệ sinh thái là một điều sớm hay muộn .
Bài viết này không phải là một lời khuyên góp vốn đầu tư, bạn nên xem xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định hành động khi sử dụng tiền của mình. Coin68 không chịu nghĩa vụ và trách nhiệm với bất kể quyết định hành động góp vốn đầu tư nào của những bạn. Chúc những bạn thành công xuất sắc và kiếm được thật nhiều doanh thu từ thị trường tiềm năng này .

Cập nhật những tin tức nhanh nhất về lĩnh vực DeFi tại kênh thông báo của Cộng đồng Fomo Sapiens!