Hàm Lấy Phần Nguyên Trong C, Toán Tử Chia Lấy Phần Dư Trong C++

Trả lời cùng với trích dẫn
*
**
Trả lời cùng với trích dẫn
*
Còn nếu là số thập phân không vô hạn và để máy tự động in ra các chữ số có nghĩa thì dùng định dạng %g
mình muốn hỏi là nếu số đó là double, giá trị là 2^63 – 0.5 chả hạn, thì mình muốn làm 1 biến mới chỉ lấy phần nguyên của biến đó thì làm thế nào? nếu là ép kiểu (int) hay (long) thì mình thấy k đủ vì chúng nó chỉ đến 2^32-1 thì làm sao đc nhỉ?
mình muốn hỏi là nếu số đó là double, giá trị là 2^63 – 0.5 chả hạn, thì mình muốn làm 1 biến mới chỉ lấy phần nguyên của biến đó thì làm thế nào? nếu là ép kiểu (int) hay (long) thì mình thấy k đủ vì chúng nó chỉ đến 2^32-1 thì làm sao đc nhỉ?
int a = (long long int) abc;Vậy chắc đủ, nếu chưa đủ theo ý bạn thì tự viết 1 class số lớn để xử lý….

Thông thường khi xuất KQ ở dạng float hay double thì kết quả có dạng a.bfsdw….VD như: 5.131311 3.0000000Các bạn cho mình hỏi ở 2 VD trên làm sao để bỏ bớt giá trị thập phân chỉ lấy phần nguyên thôi. Cụ thể ở 2 VD trên thì (5.131311 = 5; 3.0000000 = 3). Thanks nha!Trả lời cùng với trích dẫnThành viên nhiệt tìnhTrả lời cùng với trích dẫnCòn nếu là số thập phân không vô hạn và để máy tự động in ra các chữ số có nghĩa thì dùng định dạng %gmình muốn hỏi là nếu số đó là double, giá trị là 2^63 – 0.5 chả hạn, thì mình muốn làm 1 biến mới chỉ lấy phần nguyên của biến đó thì làm thế nào? nếu là ép kiểu (int) hay (long) thì mình thấy k đủ vì chúng nó chỉ đến 2^32-1 thì làm sao đc nhỉ?mình muốn hỏi là nếu số đó là double, giá trị là 2^63 – 0.5 chả hạn, thì mình muốn làm 1 biến mới chỉ lấy phần nguyên của biến đó thì làm thế nào? nếu là ép kiểu (int) hay (long) thì mình thấy k đủ vì chúng nó chỉ đến 2^32-1 thì làm sao đc nhỉ?int a = (long long int) abc;Vậy chắc đủ, nếu chưa đủ theo ý bạn thì tự viết 1 class số lớn để xử lý….

Bạn đang xem: Hàm lấy phần nguyên trong c

Thông thường khi xuất KQ ở dạng float hay double thì kết quả có dạng a.bfsdw….VD như: 5.131311 3.0000000Các bạn cho mình hỏi ở 2 VD trên làm sao để bỏ bớt giá trị thập phân chỉ lấy phần nguyên thôi. Cụ thể ở 2 VD trên thì (5.131311 = 5; 3.0000000 = 3). Thanks nha!
float x=5.131311;printf(“x = %2.0f”,x);//in ra x=5 (.0 là phảy động tức lấy sau dấu , 0 chữ số còn 2 là khoảng trống để chứa kí tự in ra).

Thông thường khi xuất KQ ở dạng float hay double thì kết quả có dạng a.bfsdw….VD như: 5.131311 3.0000000Các bạn cho mình hỏi ở 2 VD trên làm sao để bỏ bớt giá trị thập phân chỉ lấy phần nguyên thôi. Cụ thể ở 2 VD trên thì (5.131311 = 5; 3.0000000 = 3). Thanks nha!float x=5.131311;printf(“x = %2.0f”,x);//in ra x=5 (.0 là phảy động tức lấy sau dấu , 0 chữ số còn 2 là khoảng trống để chứa kí tự in ra).

Xem thêm: Ẩn, Hiện Thanh Công Cụ Trong Excel 2010, 2013, 2015,2003,, Cách Lấy Thanh Công Cụ Tools Trong Excel 2010

float x=5.131311;printf(“x = %2.0f”,x);//in ra x=5 (.0 là phảy động tức lấy sau dấu , 0 chữ số còn 2 là khoảng trống để chứa kí tự in ra).
Bạn xem lại kiến thức đi nhé, không biết test chưa vây 2 là tổng các chỗ trống trong đó 1 vị trí cho dấu “.” và 1 vị trị cho phần nguyên phần thập phân không có gì.
Quick NavigationNhập môn lập trình C/C++TopCác khu vực của siteCác diễn đànCỘNG ĐỒNG C VIỆTĐỊNH HƯỚNG, ĐÀO TẠO & VIỆC LÀM NGÀNH CNTTLẬP TRÌNH VISUAL C#LẬP TRÌNH OBJECTIVE-CLẬP TRÌNH JAVALẬP TRÌNH VISUAL C++ | LẬP TRÌNH VISUAL C++.NETLẬP TRÌNH C++ | LẬP TRÌNH C | LẬP TRÌNH C++0XLẬP TRÌNH TRÊN LINUX | LINUX PROGRAMMINGDATABASE & REPORTING | CÁC HỆ QUẢN TRỊ DATABASETHÀNH VIÊN CỘNG ĐỒNG C VIỆTTHẢO LUẬN CHUNGCHUYÊN MỤC GIẢI TRÍ

float x=5.131311;printf(“x = %2.0f”,x);//in ra x=5 (.0 là phảy động tức lấy sau dấu , 0 chữ số còn 2 là khoảng trống để chứa kí tự in ra).Bạn xem lại kiến thức đi nhé, không biết test chưa vây 2 là tổng các chỗ trống trong đó 1 vị trí cho dấu “.” và 1 vị trị cho phần nguyên phần thập phân không có gì.Quick NavigationNhập môn lập trình C/C++TopCác khu vực của siteCác diễn đànCỘNG ĐỒNG C VIỆTĐỊNH HƯỚNG, ĐÀO TẠO & VIỆC LÀM NGÀNH CNTTLẬP TRÌNH VISUAL C#LẬP TRÌNH OBJECTIVE-CLẬP TRÌNH JAVALẬP TRÌNH VISUAL C++ | LẬP TRÌNH VISUAL C++.NETLẬP TRÌNH C++ | LẬP TRÌNH C | LẬP TRÌNH C++0XLẬP TRÌNH TRÊN LINUX | LINUX PROGRAMMINGDATABASE & REPORTING | CÁC HỆ QUẢN TRỊ DATABASETHÀNH VIÊN CỘNG ĐỒNG C VIỆTTHẢO LUẬN CHUNGCHUYÊN MỤC GIẢI TRÍ