Hàm lấy tháng năm trong Excel là gì? Cách sử dụng thế nào? | Thiendia3d

Bạn muốn sử dụng nó Hàm tìm năm trong Excel Nhưng bạn không biết phải làm như thế nào? Đừng lo lắng, trong bài viết dưới đây, Ben Computer sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm này trong Excel một cách chi tiết hơn kèm theo các ví dụ minh họa. Hãy xem nó ngay bây giờ.

Để lấy ngày cơ bản của các hàm Excel

Trước khi học Hàm tìm năm trong Excel Sau đó chúng ta cùng tìm hiểu cách tìm giờ, tháng, năm.

Hoạt động hàng ngày; Chỉ định ngày trong chuỗi tháng / tháng / năm.

Chức năng hàng tháng: Chỉ định tháng trong chuỗi tháng / tháng / năm.

Chức năng của năm; Xác định năm trong chuỗi tháng / tháng / năm.

Chức năng ban ngày đau buồn- Xác định ngày / tháng / năm từ các phép đo ngày, tháng và năm được chỉ định.

Nhiệm vụ hôm nay là: Mô tả ngày hiện tại ở định dạng ngày.

Hàm lấy tháng và năm trong Excel

1. Hàm năm trong Excel

Hàm năm trong Excel được sử dụng để tính số năm trong một ngày cụ thể. Hàm excel này trả về một số nguyên có 4 chữ số với 4 chữ số.

Công thức cho năm trong Excel

Công thức hàm năm trong Excel có dạng sau:

= YEAR (số sê-ri)

Thước đo ở đâu Là một dãy_số.Điều cần thiết là một số ngày nhất định mà chúng ta muốn có được trong năm. Ngày phải được nhập lại bằng hàm DATE hoặc bằng công thức hoặc hàm Excel khác.

Ví dụ về chức năng của năm

Tìm số năm được liệt kê trong bảng tính dưới đây để biết danh sách các ngày cụ thể.

Chức năng tìm tháng và năm trong Excel

Trong trường hợp này, chúng tôi sử dụng chức năng của năm để trích xuất năm. Công thức hàm Excel có dạng sau.

Hàm ngày trong Excel

Kết quả là như sau:

Hàm của kết quả trả về của năm

Những lỗi thường gặp khi sử dụng hàm year trong Excel

– Lỗi # Giá trị? Lỗi này xảy ra nếu giá trị nối tiếp của chuỗi năm là giá trị số, ngày, nhưng giá trị ký tự, không phải văn bản.

– Lỗi #TÊN? Lỗi này xảy ra nếu cú ​​pháp của năm bạn đã nhập là một chữ cái hoặc ký tự.

2. Hàm tháng trong Excel

Hàm tháng trong Excel được sử dụng để trả lại tháng về một giá trị nhất định. Giá cho tháng này dao động từ 1 đến 12. Chức năng MONTH có sẵn trong tất cả các phiên bản Excel 2000 trở lên.

Cú pháp hàng tháng trong Excel

Cú pháp hàm tháng trong Excel có dạng sau:

= MONTH (số sê-ri)

Khi hàm chỉ sử dụng một đầu vào:

– số seri (Tham số bắt buộc) ፡ Tháng trả về là giá trị ngày cụ thể mà chúng tôi muốn trả về. Mục nhập này có thể như sau

Tham chiếu đến các ô chứa ngày tháng

Giá trị công thức Lấy từ công thức, hàm Excel.

Chức năng chức năng tháng

Xem xét bảng tính chứa dữ liệu bên dưới, yêu cầu là trả về tháng của các giá trị hàng ngày này bằng cách sử dụng hàm của tháng.

Ngày 12 tháng 9 năm 2017 9:40:00 sáng

29/05/17

Ngày 7 tháng 6 năm 2015

Công thức hàm tháng trong excel có dạng như sau.

Hàm hàng tháng trong Excel

Kết quả của hành động trả lại như sau.

Kết quả trả về một hàm hàng tháng trong Excel

Trong hàng A4, do ngày không được định dạng chính xác, chúng ta có thể sử dụng hàm DATE bằng cách kết hợp hàm MONTH.

Lưu ý khi sử dụng hàm tháng trong Excel

Dưới đây là một số lỗi thường gặp và những lưu ý quan trọng khi sử dụng hàm tháng trong Excel để xác định tháng trong tháng / năm / năm

  • Hàm Tháng trong Excel trả về lỗi #VALUE nếu đó là văn bản, không phải giá trị ngày mà chúng tôi nhập vào công thức hàm tháng.
  • Số đo của hàm hàng tháng trong Excel có thể là tham chiếu đến các ô chứa ngày tháng hoặc giá trị của ngày đã được khôi phục từ một công thức hoặc hàm Excel khác.

Bài viết trên đây giới thiệu đến các bạn cách sử dụng máy tính Ben Hàm tìm năm trong Excel. Bạn cũng có thể xem một số bài viết trên trang để tìm hiểu cách người đọc có thể sử dụng chúng. Bảng chữ cái chức năngHàm nối chuỗi trong Excel xin vui lòng.

Chúng tôi hy vọng bạn thích bài viết Bennett ở trên và cách sử dụng hàm Excel mới.

Có thể bạn quan tâm: