Hàm SUBSTRING trong SQL Server

Bài viết sẽ tìm hiểu và hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm SUBSTRING trong SQL Server để trích xuất một chuỗi con từ một chuỗi được chỉ định.

Bài viết tổng hợp sẽ tìm hiểu tự động và hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm SUBSTRING trong SQL Server sử dụng để trích xuất một chuỗi con từ một chuỗi mẹo vặt được chỉ định.

Mô tả

Hàm SUBSTRING trong SQL Server cho phép bạn trích xuất một chuỗi con có độ dài an toàn được chỉ định bắt đầu từ một vị trí trong chuỗi đầu vào.

Cú pháp

Để sử dụng hàm SUBSTRING trong SQL Server xóa tài khoản , ta dùng cú pháp qua mạng như sau:

SUBSTRING(string

sử dụng

, start

ở đâu uy tín

, length)

Tham số:

 • string:

  tự động

  có thể là một chuỗi ký tự

  tổng hợp

  , biến

  tính năng

  hoặc cột

  tốc độ

  mà bạn muốn trích xuất.

 • start: là một số nguyên chỉ định vị trí nơi chuỗi con bắt đầu

  mẹo vặt

  được trả về

  tự động

  . Lưu ý rằng ký tự đầu tiên trong string là 1

  tài khoản

  , không phải bằng 0.

 • length: một số nguyên dương chỉ định số lượng ký tự

  mẹo vặt

  của chuỗi con

  nhanh nhất

  được trả về từ string.

Lưu ý:

 • tính năng

  Nếu tham số length có giá trị âm

  danh sách

  thì SUBSTRING

  quản lý

  sẽ xảy ra lỗi

 • tất toán

  Nếu start + length > độ dài

  mật khẩu

  của string

  vô hiệu hóa

  thì chuỗi con

  tối ưu

  sẽ bắt đầu từ start

  mới nhất

  cập nhật

  bao gồm

  kích hoạt

  các ký tự còn lại

  giá rẻ

  của string.

 • Xem thêm về hàm LEFT

  cập nhật

  và RIGHT

  tính năng

  cũng

  hỗ trợ

  để trích xuất một chuỗi con từ một chuỗi

  kỹ thuật

  được chỉ định.

 • Hàm SUBSTRING

  xóa tài khoản

  có thể

  ở đâu tốt

  được sử dụng trong

  giá rẻ

  các phiên bản sau

  mới nhất

  của SQL Server: SQL Server 2017

  khóa chặn

  , SQL Server 2016

  qua app

  , SQL Server 2014

  giảm giá

  , SQL Server 2012

  tính năng

  , SQL Server 2008 R2

  tài khoản

  , SQL Server 2008

  link down

  , SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem nơi nào và khám phá một số ví dụ về hàm SUBSTRING trong SQL Server.

SELECT SUBSTRING("QuanTriMang.com"

sử dụng

, 1

bản quyền

, 4);

Result: ‘Quan’

SELECT SUBSTRING("QuanTriMang.com"

chi tiết

, 5

hướng dẫn

, 3);

Result: ‘Tri’

SELECT SUBSTRING("QuanTriMang.com"

khóa chặn

, 5

an toàn

, 15);

Result: ‘TriMang.com’

Bài trước: Hàm STUFF trong SQL Server

Bài tiếp: Hàm UPPER trong SQL Server

4.9/5 (49 votes)