Hover là gì? Đây là một thuật ngữ Kỹ thuật và công nghệ – Từ điển số

Hover là gì? Đây là một thuật ngữ Kỹ thuật và công nghệ . Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, hướng dẫn cách sử dụng Thuật ngữ Hover.

Thuật ngữ Hover

Hover là gì? Đây là một thuật ngữ Kỹ thuật và công nghệ

Hover là Bay lượn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Hover – một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Khi bạn cuộn con trỏ trên một liên kết trên một trang web, nó thường được gọi là “lơ lửng” trên liên kết. Điều này có phần giống như khi bạn dềnh sếp qua bạn tại nơi làm việc, nhưng gần như không thấy khó chịu. Trong hầu hết các trường hợp, con trỏ sẽ thay đổi từ một con trỏ đến một bàn tay nhỏ khi nó được lơ lửng trên một liên kết. các nhà phát triển web cũng có thể sử dụng Cascading Style Sheets (CSS) để thay đổi màu sắc và phong cách của liên kết khi một dềnh sử dụng trên nó. Ví dụ, liên kết có thể trở thành gạch chân hoặc thay đổi màu sắc trong khi con trỏ đang lơ lửng trên nó.

Thuật ngữ Hover

  • Hover là gì? Đây là một thuật ngữ Kỹ thuật và công nghệ có nghĩa là Hover là Bay lượn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Hover – một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms – Công nghệ thông tin.Độ phổ biến(Factor rating): 4/10Khi bạn cuộn con trỏ trên một liên kết trên một trang web, nó thường được gọi là “lơ lửng” trên liên kết. Điều này có phần giống như khi bạn dềnh sếp qua bạn tại nơi làm việc, nhưng gần như không thấy khó chịu. Trong hầu hết các trường hợp, con trỏ sẽ thay đổi từ một con trỏ đến một bàn tay nhỏ khi nó được lơ lửng trên một liên kết. các nhà phát triển web cũng có thể sử dụng Cascading Style Sheets (CSS) để thay đổi màu sắc và phong cách của liên kết khi một dềnh sử dụng trên nó. Ví dụ, liên kết có thể trở thành gạch chân hoặc thay đổi màu sắc trong khi con trỏ đang lơ lửng trên nó.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

Đây là thông tin Thuật ngữ Hover theo chủ đề được cập nhập mới nhất năm 2022.

Thuật ngữ Hover

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về Thuật ngữ Hover. Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập.