Hướng dẫn sử dụng Hàm tính thời gian trong Excel

Phần mềm Microsoft Excel cung cấp cho bạn nhiều hàm tính toán trong các lĩnh vực khác nhau, giúp bạn dễ dàng trong việc tính toán. TRong bài viết dưới đây, Đào tạo tin học sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng hàm tính thời gian trong Excel để tính thời gian chênh lệch giữa 2 ngày, đếm giờ và hàm lấy ngày tháng năm trong chuỗi,.. trong Excel.

Khóa học Tin học văn phòng tại Daotaotinhoc.vn bao gồm Microsoft Excel, Microsoft Word là các khóa học chuyên sâu kiến thức và cách sử dụng các công cụ tin học phiên bản 2013 do giảng viên – chuyên gia đầu ngành Nguyễn Quang Vinh hướng dẫn. Đồng thời anh cũng là giảng viên đứng Top các từ khóa về đào tạo tin học trên Google, Youtube như: Đào tạo tin học AB, Đào tạo tin học A, Đào tạo tin học B, video tin học B văn phòng, … Khóa học Tin học văn phòng cơ bản sẽ trang bị cho bạn đầy đủ các kỹ năng về soạn thảo văn bản Word, bảng tính Excel với học phí rất hấp dẫn.

ĐĂNG KÍ KHÓA HỌC MICROSOFT EXCEL CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

ĐĂNG KÍ KHÓA HỌC MICORSOFT WORD CƠ BẢN

Các hàm tính thời gian trong Excel

1. Hàm HOUR

CÔNG THỨC HÀM HOUR: =HOUR(serial-number)

 • Serial-number: đối số có chứa thời gian mà bạn muốn chuyển sang giờ, đối số này là bắt buộc và có thể là dạng văn bản, số thập phân hoặc có thể ở dạng các hàm khác.

Trong đó:

Lưu ý:

– Đối số thời gian có thể ở dạng số thập phân tức là 12:00 có thể hiểu là 0,5 vì nó biểu hiện cho nửa ngày.

– Với đối số thời gian được hiển thị dưới dạng ngày tháng năm hay số thập phân không xác định, hàm HOUR trong excel sẽ tự động coi là 12 giờ hoặc 0 giờ.

Ví dụ hàm HOUR trong Excel

Trong bảng tính Excel bên dưới, bạn có các cột thời gian giờ, phút, giây và để tách được thời gian ở cột thời gian ra cột giờ. Bạn có thể sử dụng công thức hàm HOUR như sau:

Tại ô B10, bạn nhập công thức: =HOUR(A10) và nhấn ENTER để hiển thị kết quả. Để hiển thị kết quả trong các ô còn lại, bạn chỉ cần sao chép công thức tương tự vào các ô.

hàm tính thời gian trong excel

2. Hàm MINUTE

CÔNG THỨC HÀM MINUTE: =MINUTE(serial-number)

 • serial-number: đối số có chứa thời gian mà bạn muốn chuyển sang phút. Hàm MINUTE sẽ chuyển đổi số giá trị thời gian về thành một phút trong biểu thức giờ phút giây. Kết quả phút sẽ được trả về dưới dạng số nguyên và nằm trong phạm vi từ số 0 đến 59.

Trong đó:

Ví dụ hàm MINUTE trong Excel

Cũng với ví dụ như hình trên, bạn có thể sử dụng hàm MINUTE để tách phút ra như sau:

Tại ô c10, bạn nhập công thức hàm: =MINUTE(A10) và nhấn ENTER để hiển thị kết quả. Tương tự, để hiển thị kết quả trong các ô còn lại, bạn chỉ cần sao chép công thức tương tự vào các ô còn lại.  hàm tính thời gian trong excel

3. Hàm SECOND

CÔNG THỨC HÀM SECOND: =SECOND(serial-number)

 • serial-number: đối số có chứa thời gian mà bạn muốn chuyển sang giây, hàm SECOND sẽ trả về phần giây của đối số giá trị thời gian. Kết quả giây sẽ được trả về dưới dạng số nguyên và nằm trong phạm vi khoảng từ số0 đến 59.

Trong đó:

Ví dụ hàm SECOND trong Excel

Để chuyển đối số giá trị thời gian như hình bên dưới sang giây, bạn nhập công thức hàm: =SECOND(A10) và nhấn ENTER để hiển thị kết quả. Sau đó sao chép công thức vào các ô còn lại để có kết quả.

hàm tính thời gian trong excel

4. Hàm lấy thời gian hiện tại trong Excel

CÔNG THỨC HÀM LẤY THỜI GIAN HIỆN TẠI TRONG EXCEL

CÔNG THỨC HÀM LẤY NGÀY HIỆN TẠI TRONG EXCEL: =TODAY()

Trong đó:

 • () để lấy ngày hiện tại ở thời điểm bạn nhập công thức, ngày này có thể thay đổi

CÔNG THỨC HÀM LẤY NGÀYVÀ THỜI GIAN HIỆN TẠI TRONG EXCEL: =NOW()

Trong đó:

 • () để lấy ngày và giờ hiện tại ở thời điểm bạn nhập công thức, ngày và giờ này có thể thay đổi

Hàm tính thời gian trong Excel với DAY và DAYS 

1. Hàm DAY trong Excel

Hàm DAY là một hàm tính thời gian trong excel, hàm trả về ngày của ngày, tháng, năm trong Excel. Hàm DAY thường được sử dụng để tách một ngày cụ thể trong ô chứa ngày, tháng, năm trong bảng tính hoặc được kết hợp với các công thức hàm khác để dễ dàng lấy kết quả tính toán tỏng công việc.

Hàm tính ngày trong Excel

CÔNG THỨC HÀM DAY: =DAY(serial-number)

 • serial-number: đối số có chứa giá trị thời gian ngày, tháng, năm mà bạn muốn lấy kết quả ngày.

Trong đó:

Ví dụ hàm DAY để tách giá trị ngày trong Excel

Để lấy kết quả ngày trong cột thời gian như hình bên dưới, bạn nhập công thức hàm tại ô D12: =DAY(B12) và nhấn ENTER. Tương tự, sau đó sao chép công thức hàm tính thời gian trong excel vào các ô còn lại để có được kết quả.

hàm tính thời gian trong excel

2. Hàm DAYS

Hàm DAYS là hàm tính thời gian trong Excel dùng để tính nhanh số ngày giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc và có thể kết hợp được các hàm khác để thuận lợi trong quá trình tính toán.

CÔNG THỨC HÀM DAYS: =DAYS(end-date, start-date)

Trong đó:

 • start-date: ngày tháng năm bắt đầu để tính số ngày
 • end-date: ngày tháng năm kết thúc để tính số ngày

Ví dụ sử dụng hàm DAYS trong Excel 

Để tìm số ngày giữa 2 ngày bắt đầu và ngày kết thúc ở 2 cột như hình bên dưới, bạn nhập trực tiếp công thức hàm DAYS vào ô tính trong của Excel: =DAYS(C12,B12) và nhấn ENTER để hiển thị kết quả. Sao chép công thức vào các ô còn lại. Lưu ý: định dạng định dạng ngày tháng năm trong ví dụ là định dạng mm/dd/yy.

hàm tính thời gian trong excel

Các hàm tính thời gian chênh lệch trong Excel 

Hàm DAY kết hợp hàm DATEDIF

Bạn có thể kết hợp hàm DAY và hàm DATEDIF để lấy được kết quả ngày hoặc tháng hay năm chênh lệch trong ô giá trị thời gian ngày, tháng, năm.

Công thức hàm tính thời gian trong Excel

CÔNG THỨC HÀM DATEDIF: =DATEDIF(start-date,end-date,unit)

Trong đó:

 • start-date: ngày tháng năm bắt đầu hoặc ngày bắt đầu của thời gian
 • end-date: ngày tháng năm kết thúc hoặc ngày kết thúc của thời gian
 • unit: loại thông tin mà bạn muốn lấy kết quả, ví dụ bạn muốn lấy giá trị kết quả thì để loại thông tin “D”, nếu là kết quả tháng thì để “M” hoặc năm là “Y”

Ví dụ kết hợp hàm DATE và DATEDIF

Để tính giá trị thời gian chênh lệch của 2 cột thời gian như hình bên dưới, bạn sử dụng kết hàm DATE hàm tính thời gian trong excel và hàm DATEDIF bằng cách thực hiện đơn giản như sau:

Tại ô D12, bạn nhập công thức hàm DATEDIF như sau: =DATEDIF(B12,C12,”M”). Sao chép công thức vào các ô còn lại để có được kết quả.  Lưu ý: định dạng định dạng ngày tháng năm trong ví dụ là định dạng mm/dd/yy.

hàm tính thời gian trong excel

Trên đây là các hàm tính thời gian trong Excel mà Đào tạo tin học chia sẻ đến các bạn. Nếu thấy bài viết hữu ích, đừng quên share cho bạn bè cùng xem nhé! Nếu trong quá trình thực hiện, các bạn có gặp bất cứ khó khăn nào có thể để lại bình luận bên dưới để được hỗ trợ nhé!

Chúc các bạn áp dụng thành công!

 

5/5 – (3 votes)