inset tiếng Anh là gì?

inset tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng inset trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ inset tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm inset tiếng Anh
inset
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ inset

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: inset tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

inset tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ inset trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ inset tiếng Anh nghĩa là gì.

inset /’inset/

* danh từ
– trang rời (xen vào sách…)
– bản đồ lồng (lồng vào bản đồ to hơn)
– cái may ghép (vào áo…)
– sự may ghép, sự dát
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự chảy vào

* ngoại động từ
– ghép, dát

Thuật ngữ liên quan tới inset

Tóm lại nội dung ý nghĩa của inset trong tiếng Anh

inset có nghĩa là: inset /’inset/* danh từ- trang rời (xen vào sách…)- bản đồ lồng (lồng vào bản đồ to hơn)- cái may ghép (vào áo…)- sự may ghép, sự dát- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự chảy vào* ngoại động từ- ghép, dát

Đây là cách dùng inset tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ inset tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới. Bạn có thể xem từ điển Anh Việt cho người nước ngoài với tên Enlish Vietnamese Dictionary tại đây.

Từ điển Việt Anh

inset /’inset/* danh từ- trang rời (xen vào sách…)- bản đồ lồng (lồng vào bản đồ to hơn)- cái may ghép (vào áo…)- sự may ghép tiếng Anh là gì?
sự dát- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) sự chảy vào* ngoại động từ- ghép tiếng Anh là gì?
dát