Kết Nối Eclipse Với Sql Server Trong Java, Hỏi Về Kết Nối Csdl Sql Server Với Eclipse

Recent Posts

Archives

ArchivesSelect Month August 2011 (1) March 2011 (1) June 2010 (1) January 2010 (1) September 2009 (1) May 2009 (1) March 2009 (1) December 2008 (3) November 2008 (1) October 2008 (1) October 2007 (1)

Subscribe

Các phản hồi gần đây

Các trang được yêu thích

Đừng nghĩ bạn được bao nhiêu điểm. Đừng nghĩ bạn học ở trường nào. Đừng nghĩ bạn tốt nghiệp loại gì. Hãy nghĩ: MÌNH CÓ GÌ TRONG ĐẦU.

Bạn đang xem: Kết nối eclipse với sql server

Pages

C#CTDLJ2EEEJBEJB 2.x với NetBeans 6.7.1 & JBoss AS 4.23GAEJB 3Java MailJMSRMIJavaLập trình java cănbảnBài tập chương4GUI applicationLập trình java nângcaoCác chủ đềkhácJDBC – Java DatabaseConnectivityJPA – Java PersistenceAPINetworkingMobile DevAndroid developmentMy GardenÂm nhạcSeminarMy ProjectsSEVisual BasicWebASP.NetHost ứng dụngwebJSF – Java ServerFaceJBoss RichFacesRichFaces: Logon và RegistrationapplicationJSPServlet programmingStrutsWeb servicesC# Web servicesJava Web servicesTạo Web services với JAX-WS 2.0 và Java SE 6PlatformXMLJXML – JSPXSLT Examples

Blog Stats

2,906,968 hits

Email Subscription

Bạn hoàn toàn có thể viết bài mới. Bạn hoàn toàn có thể ” đặt hàng ” bài viết. Mọi chi tiết cụ thể xin mail về cho tác giả blog. Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của những bạn ! ArchivesSelect Month August 2011 ( 1 ) March 2011 ( 1 ) June 2010 ( 1 ) January 2010 ( 1 ) September 2009 ( 1 ) May 2009 ( 1 ) March 2009 ( 1 ) December 2008 ( 3 ) November 2008 ( 1 ) October 2008 ( 1 ) October 2007 ( 1 ) C # CTDLJ2EEEJBEJB 2. x với NetBeans 6.7.1 và JBoss AS 4.23 GAEJB 3J ava MailJMSRMIJavaLập trình java cănbảnBài tập chương4GUI applicationLập trình java nângcaoCác chủ đềkhácJDBC – Java DatabaseConnectivityJPA – Java PersistenceAPINetworkingMobile DevAndroid developmentMy GardenÂm nhạcSeminarMy ProjectsSEVisual BasicWebASP. NetHost ứng dụngwebJSF – Java ServerFaceJBoss RichFacesRichFaces : Logon và RegistrationapplicationJSPServlet programmingStrutsWeb servicesC # Web servicesJava Web servicesTạo Web services với JAX-WS 2.0 và Java SE 6P latformXMLJXML – JSPXSLT Examples2, 906,968 hitsEnter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email .
Join 2,200 other followers

Email Address:

Sign me up !
Kết nối java với SQLserver

1. Kết nối thông qua ODBC

Kết nối java với SQLserver

a. Dùng Data Source Name

Thiết lập DataSource như sau :

Trên windows Vào menu Start->Settings->Control Panel->Administrative Tools->Data Sources (ODBC), kết quả như hình

*

Nhấn Nút Add, Tìm đến SQL Server, Nhấn Finish.

Nhập vào tên của Data Source, ví dụ là MyDSN, chọn server: nếu server ở localhost thì có thể gõ vào dấu ., nếu có nhiều instances của sqlserver thì phải gõ vào tên_máy_tính/tên_instance. Nhấn Next 2 lần

Chọn Database cần nối :*Next, Nhấn Finish.Nhấn, Nhấn

Nhấn nút “Test Data Source” để kiểm tra kết nối, nếu thành công sẽ hiển thị dòng “TEST COMPLETED SUCCESSFULLY!” Nhấn OK để kết thúc. Ta cần ghi nhớ tên của DSN.

Code để kết nối đến SQL server sử dụng data source như sau :

package hostingvietnam.vn;

import java.sql.Connection;

import java.sql.DriverManager;

import java.sql.ResultSet;

import java.sql.SQLException;

import java.sql.Statement;

public class ConnectODBC_DSN {

private Connection con=null;

public ConnectODBC_DSN() throws Exception{

String url = ” sun.jdbc.odbc. JdbcOdbcDriver ” ;Class. forName ( url ) ;String dbUrl = ” jdbc : odbc : myDSN ” ;

con=DriverManager.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chia Cột Trong Word 2010, 2013 Và 2016, Cách Chia Cột Trong Word Cùng Vài Mẹo Thú Vị

getConnection(dbUrl);

}/ * ** Lấy list những mẫu tin của bảng CSDL

*
param
tableName: tên bảng cần lấy các dòng

*
return
danh sách các dòng được lưu trong 1 ResultSet

*
throws
SQLException

* /

public ResultSet GetResultSet(String tableName)throws SQLException {

ResultSet rs=null;

Statement stmt = con. createStatement ( ) ;String sql = ” select * from “ + tableName ;rs = stmt. executeQuery ( sql ) ;

return rs;

}

public void Close()throws Exception{

con.close ( ) ;}/ / Thử chương trình

public static void main(String<> args) {

try {

ConnectODBC_DSN conDSN=new ConnectODBC_DSN();

ResultSet rs = conDSN. GetResultSet ( “ EmployeeInfo ” ) ;

while(rs.next()) {

System. out.println ( rs. getString ( “ EmpName ” ) ) ;}conDSN. Close ( ) ;

} catch (Exception e) {

e. printStackTrace ( ) ;}}}

b. Dùng chuỗi kết nốiỞ đây việc kết nối đến SQL Server cũng trải qua ODBC nhưng tất cả chúng ta không cần phải khai báo DSN, ta hoàn toàn có thể dùng chuỗi kết nối trực tiếp trải qua ODBC để nối đến SQL Server. Chuỗi kết nối có dạngString dbUrl = ” jdbc : odbc : Driver = { SQL Server } ; Server =. ; DatabaseName = Employee ; UserName = sa ; Password = ” ;Lưu ý với thuộc tính Server : nếu chỉ có 1 server trên máy local thì dùng dấu chấm hoặc chỉ rõ tên máy hoặc IP address. Nếu trên máy có nhiều instance của sql server thì phải chỉ định rõ dùng instance nào. Ví dụ trên máy cài instance có tên SQLEXPRESS thì Server phải là : Server = ComputerName / InstanceNameCode kết nối như sau :

package hostingvietnam.vn;

import java.sql.Connection;

import java.sql.DriverManager;

import java.sql.ResultSet;

import java.sql.SQLException;

import java.sql.Statement;

public class ConnectODBC_ConString {

private Connection con=null;

public ConnectODBC_ConString() throws Exception{

String url = ” sun.jdbc.odbc. JdbcOdbcDriver ” ;Class. forName ( url ) ;String dbUrl = ” jdbc : odbc : Driver = { SQL Server } ; Server =. ; Database = Employee ; UserName = sa ; Password = ” ;con = DriverManager. getConnection ( dbUrl ) ;}}

2. Kết nối trực tiếp dùng driver

Ở đây việc kết nối thông qua 1 driver do nhà cung cấp hệ quản trị csdl hoặc 1 hãng trung gian thứ 3 cung cấp. Có rất nhiều driver khác nhau có thể làm việc với SQL server nhưng ở đây tôi muốn đề cập đến driver của microsoft. Bạn có thể download nó tại đây.Ở đây việc kết nối trải qua 1 driver do nhà cung ứng hệ quản trị csdl hoặc 1 hãng trung gian thứ 3 phân phối. Có rất nhiều driver khác nhau hoàn toàn có thể thao tác với SQL server nhưng ở đây tôi muốn đề cập đến driver của microsoft. Bạn hoàn toàn có thể tải về nó tại đây .

Sau khi download về, bạn giải nén ra 1 thư mục bất kỳ, giả sử là C:\javaSoft\mssqlJDBCDriver. Bạn chú ý đến tập tin sqljdbc.jar. Copy tập tin này vào project của bạn để có thể sử dụng cho project đó hoặc bạn copy nó vào thư mục %JAVA_HOME%\jre\lib để có thể sử dụng cho tất cả các project có trong máy của bạn.

Bây giờ bạn hoàn toàn có thể viết code kết nối như sau

package hostingvietnam.vn;

import java.sql.Connection;

import java.sql.DriverManager;

import java.sql.ResultSet;

import java.sql.SQLException;

import java.sql.Statement;

public class ConnectWithDriver {

private Connection con=null;

public ConnectWithDriver()throws Exception {

Class.

Xem thêm: Mô Hình Xây Dựng Một Hệ Thống Mạng Thực Tế Archives, Mô Hình Xây Dựng Một Hệ Thống Mạng Thực Tế

forName(“com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver”);

String url = ” jdbc : sqlserver : / / localhost : 1433 ; databaseName = Employee ” ;con = DriverManager. getConnection ( url, ” sa ”, ” ” ) ;

}

}

3. Kết nối dùng driver thông qua Application ServerVí dụ ở đây tôi dùng Jboss 4.2.3 GA

Bạn phải tạo 1 file có tên mssql-ds.xml trong thư mục %JBOSS-HOME%\ server\default\deploy\ có nội dung như sau