offerings tiếng Anh là gì?

offerings tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng offerings trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ offerings tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm offerings tiếng Anh
offerings
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ offerings

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: offerings tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

offerings tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ offerings trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ offerings tiếng Anh nghĩa là gì.

offering /’ɔfəriɳ/

* danh từ
– sự biếu, sự tặng, sự dâng, sự hiến, sự cúng, sự tiến
– đồ biếu, đồ tặng, lễ vật, đồ cúng, đồ tiến
– sự đề nghị
=a peace offering+ lời đề nghị hoà bình

Thuật ngữ liên quan tới offerings

Tóm lại nội dung ý nghĩa của offerings trong tiếng Anh

offerings có nghĩa là: offering /’ɔfəriɳ/* danh từ- sự biếu, sự tặng, sự dâng, sự hiến, sự cúng, sự tiến- đồ biếu, đồ tặng, lễ vật, đồ cúng, đồ tiến- sự đề nghị=a peace offering+ lời đề nghị hoà bình

Đây là cách dùng offerings tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ offerings tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới. Bạn có thể xem từ điển Anh Việt cho người nước ngoài với tên Enlish Vietnamese Dictionary tại đây.

Từ điển Việt Anh

offering /’ɔfəriɳ/* danh từ- sự biếu tiếng Anh là gì?
sự tặng tiếng Anh là gì?
sự dâng tiếng Anh là gì?
sự hiến tiếng Anh là gì?
sự cúng tiếng Anh là gì?
sự tiến- đồ biếu tiếng Anh là gì?
đồ tặng tiếng Anh là gì?
lễ vật tiếng Anh là gì?
đồ cúng tiếng Anh là gì?
đồ tiến- sự đề nghị=a peace offering+ lời đề nghị hoà bình