Static là gì trong Java và tổng hợp các thông tin cơ bản nhất

Trong Java, Static là từ khóa có lẽ mà hầu hết các lập trình viên đều quá quen thuộc. Để lập trình tốt, đòi hỏi bạn phải hiểu rõ về Static cũng như cách sử dụng của nó.Vậy Static là gì và dùng trong trường hợp nào? Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu với các bạn những thông tin cơ bản xoay quanh Static.

Khái niệm Static gì trong Java

Đầu tiên, hãy cùng khám phá Static là gì ? Về cơ bản, từ khóa này sẽ được sử dụng trong quản trị bộ nhớ một cách có mạng lưới hệ thống hơn. Mặc dù vậy, Static không hề quản trị bộ nhớ của đối tượng người tiêu dùng, hay là bộc lộ lớp. Thay vào đó, chúng chỉ hoàn toàn có thể quản trị bộ nhớ của lớp .
Static trong Java có ý nghĩa và ứng dụng gì
Lấy ví dụ, ngoài biến thực thể name, lớp Cow còn có một biến lớp numOfCows. Để ghi lại số lượng những đối tượng người tiêu dùng Cow đã được tạo. Mỗi đối tượng người dùng Cow có một biến name riêng, nhưng numOfCows chỉ có duy nhất một bản dùng chung cho mọi đối tượng người dùng Cow .

numOfCows được khởi tạo bằng 0 và mỗi lần tạo được 1 đối tượng Cow. Biến được tăng thêm 1, thể hiện có thêm 1 thực thể mới của lớp Cow.

Static được vận dụng với những biến, phương pháp, khối, những lớp lồng nhau và cụ thể như sau :

Biến của lớp – biến Static

Biến của lớp là gì?

Mỗi một phương pháp, một thuộc tính đều gắn với một đối tượng người dùng đơn cử. Thông thường, để truy vấn tới những biến, phương pháp của đối tượng người dùng. Người dùng cần gọi cho đối tượng người tiêu dùng đơn cử .
Trong một vài trường hợp, bạn cần có tài liệu nào đó của lớp được san sẻ giữa những đối tượng người dùng thuộc một lớp. Đồng thời, những phương pháp của lớp hoạt động giải trí độc lập với đối tượng người tiêu dùng của lớp. Lúc này, những biến lớp và phương pháp lớp là giải pháp tối ưu .
Một lớp có những biến dùng chung cho những đối tượng người tiêu dùng thuộc lớp, thì những biến dùng chung này được gọi là biến của lớp – class variable. Biến lớp gắn với lớp đối tượng người tiêu dùng và nó không gắn với bất kỳ đối tượng người dùng nào. Bởi chúng được dùng chung cho toàn bộ đối tượng người dùng trong cùng lớp .
Trong định nghĩa lớp, để phân biệt biến thực thể – biến lớp sẽ cần dùng từ khóa static cho biến lớp. Chính vì vậy, biến lớp còn được biết đến với tên gọi là biến Static .
Biến lớp gắn với lớp đối tượng và nó không gắn với bất cứ đối tượng nào

Biến Static trong lập trình Java có thể dùng để chỉ thuộc tính chung của một nhóm đối tượng. Ví dụ, biến Static được dùng để khai báo tên tên trường đại học của một nhóm sinh viên. 

Nếu một biến vừa được khai báo Static và cả Final trong Java sẽ được xem như một hằng số. Khi báo cáo giải trình hằng số có nhiều từ sẽ cần viết hoa vần âm đầu, phân làn bằng dấu ( _ ) .
Lưu ý, để khai báo biến Static và non-Static, sử dụng giá trị mặc định tương đương .
Cụ thể :

 • Giá trị mặc định của primitive integers ( long, int, short, byte ) là 0, của primitive floating points ( double, float ) là 0.0
 • Giá trị mặc định của boolean là false, của object references là null

Khởi tạo biến của lớp bằng cách nào

Khởi tạo biến của lớp khi nào
Biến lớp hay được khởi tạo khi lớp được nạp vào bộ nhớ. Về cơ bản, một lớp được nạp khi Java quyết định hành động đến lúc cần nạp .

Có hai đảm bảo về việc khởi tạo biến Static:

 • Biến static trong một lớp được khởi tạo, trước khi đối tượng người tiêu dùng của lớp được tạo .
 • Các biến static trong một lớp được khởi tạo trước khi phương pháp static của lớp hoàn toàn có thể chạy .

Có 2 cách để khởi tạo biến Static, tiên phong là khởi tạo ngay tại dòng khai báo biến : private static int numOfCows = 0 ;
Cách 2, Java cung ứng một cú pháp là khối khởi tạo static. Gồm một khối mã, bọc trong { }, với tiêu đề là từ khóa Static .
static {
numOfCows = 0 ;
}
Có thể có vài khối khởi tạo Static ở một lớp được đặt ở bất kể đâu trong định nghĩa lớp. Chúng được kích hoạt theo đúng thứ tự Open trong mã và được bảo vệ chạy trước khi bất kể thành viên nào được truy nhập. Hoặc phương pháp Static nào được chạy .

Tìm hiểu thêm:

Tìm hiểu về phương thức của lớp – hàm Static

Phương thức của lớp – hàm Static

Ví dụ, bạn muốn numOfCows là biến private, mục tiêu là không được cho phép ai đó sửa từ bên ngoài lớp Cow. Tuy nhiên bạn vẫn được cho phép được đọc giá trị của biến từ bên ngoài. Để trả về giá trị của biến đó, bạn sẽ cần bổ trợ một phương pháp, ví dụ là getCount ( ) .
public int getCount ( ) {
return numOfCows ;
}
Tương tự những phương pháp khác, nếu muốn gọi getCount ( ) sẽ cần đến một tham chiếu kiểu Cow. Đồng thời kích hoạt phương pháp cho một đối tượng người dùng Cow. Nhưng sẽ có một vài yếu tố như sau :

 • getCount() không dùng tới một đặc điểm, dữ liệu đặc thù nào của mỗi đối tượng Cow

 • Khi chưa tạo ra một đối tượng người tiêu dùng Cow nào sẽ không hề gọi được getCount ( )
 • Phương thức getCount ( ) không nên phụ thuộc vào vào những đối tượng người tiêu dùng Cow đơn cử .

Vấn đề được xử lý khi cho getCount ( ) làm một phương pháp của lớp, hay phương pháp static. Để nó sống sót độc lập với đối tượng người tiêu dùng, và được gọi thẳng từ lớp. Không yên cầu cần một tham chiếu đối tượng người tiêu dùng .
Sử dụng từ khóa Static khi khai báo phương thức lớp
Cũng bởi đặc thù độc lập với những đối tượng người tiêu dùng của phương pháp Static. Cho nên người dùng luôn phải khai báo phương pháp main ( ) với từ khóa Static .
Mặt khác, vì main ( ) được kích hoạt để khởi động chương trình – khi chưa có đối tượng người tiêu dùng nào được tạo. Vì thế, nó phải được phép chạy mà không gắn cùng đối tượng người dùng nào .

Giới hạn của phương thức lớp – hàm Static

Tính độc lập của phương pháp lớp vừa là ưu điểm vừa là hạn chế trong hoạt động giải trí. Bởi không được gắn với một đối tượng người dùng nà, nên phương pháp Static của một lớp chạy. Mà không biết gì về đối tượng người dùng nào của lớp .
Nếu 1 biến thực thể sử dụng trong một phương pháp lớp. Trình biên dịch sẽ không hiểu người dùng đang nhắc tới biến thực thể của đối tượng người dùng nào. Kể cả trong heap đang có 10 hay một đối tượng người tiêu dùng thuộc lớp duy nhất. Tương tự như khi gọi phương pháp của thực thể trong phương pháp Static .
Giới hạn của phương thức lớp - hàm Static

Khi nào nên dùng phương thức Static

Thực tế sẽ có những trường hợp được khuyến khích nên dùng phương pháp Static. Người dùng cần xem xét sao cho khi sử dụng phương pháp Static phát huy hiệu quả và tránh rủi ro đáng tiếc xảy ra .
Trường hợp phổ cập dùng từ khóa Static trong Java cho một phương pháp. Đó là khi phương pháp không bị phụ thuộc vào vào trạng thái của bất kể đối tượng người dùng nào. Nói một cách dễ hiểu, thì phương pháp đó không cần sử dụng tài liệu thành viên. Mà toàn bộ sẽ được truyền dưới dạng tham số .
Bạn trọn vẹn hoàn toàn có thể coi Static Method như 1 phương pháp tiện ích. Chỉ bằng bằng tên lớp, nó được cho phép người dùng truy vấn trực tiếp. Trong khi không cần bất kỳ biểu lộ nào .
Cuối cùng, những trường hợp sẽ cần tới phương pháp Static nếu những Design Pattern cần truy vấn global .
Có một vài điểm cần quan tâm về biến lớp – biến Static như sau :

 • Phương thức lớp không được gắn với một đối tượng người dùng và cũng không nhờ vào vào đối tượng người dùng nào. Phương thức chỉ được gắn với lớp và bạn nên gọi phương pháp Static từ tên lớp .
 • Phương thức lớp hoàn toàn có thể được gọi, mà không cần đối tượng người tiêu dùng nào của lớp đang ở trong heap .
 • Phương thức Static không hề truy nhập biến thực thể, phương pháp thực thể. Dễ hiểu vì chúng không được gắn với đối tượng người dùng nào .
 • Biến lớp dùng chung cho tổng thể đối tượng người tiêu dùng của lớp. Chỉ duy nhất một bản cho cả lớp, không hề có mỗi đối tượng người dùng một bản .
 • Phương thức lớp hoàn toàn có thể truy nhập biến lớp .

Static sẽ hoạt động giải trí vô cùng tốt, nếu người dùng cần tiết kiệm ngân sách và chi phí bộ nhớ và hạn chế những quá trình trùng lặp không thiết yếu. Tuy nhiên, cần quan tâm ứng dụng Static tương thích. Tránh lạm dụng Static sẽ gây tốn thời hạn và rắc rối .
Với bài viết trên, chúng tôi kỳ vọng đã giúp những bạn hiểu thê về biến và phương pháp Static. Cách dùng Static không khó nếu bạn hiểu phương pháp hoạt động giải trí của nó. Vì thế, bạn cần lựa chọn những cơ sở giảng dạy uy tín, chất lượng trong nghành nghề dịch vụ .
FPT Aptech với hơn 22 năm kinh nghiệm tay nghề huấn luyện và đào tạo lập trình viên quốc tế tại nước ta. FPT Aptech hiện đang tuyển sinh ngành Lập Trình Viên Quốc Tế với nhiều ưu dành cho thí sinh ĐK sớm .
Lựa chọn học tập FPT Aptech đào tạo về CNTT
Lý do bạn nên lựa chọn FPT Aptech trở thành ngôi trường giảng dạy CNTT vì :

 • Đơn vị dày dặn kinh nghiệm tay nghề đào tạo và giảng dạy trong ngành, mang giáo trình học chuẩn quốc tế Aptech về Nước Ta .
 • Các giảng viên có năng lượng giảng dạy, đạt những tiêu chuẩn khắc nghiệt của tập đoàn lớn FPT .
 • Tiến trình học có tới 70 % cho thực hành thực tế .
 • Sinh viên được tương hỗ quy đổi tín chỉ, học chuyển tiếp tại Đại học FPT .
 • Sinh viên được tương hỗ ra mắt việc làm từ những đối tác chiến lược của trường .
 • Sinh viên học theo giáo trình và tài liệu của Aptech, áp dụng ở tất cả các trung tâm Aptech trên toàn thế giới. 

Các bạn còn bất kỳ vướng mắc nào về Static, hay cần tìm hiểu thêm thông tin về khóa học tại FPT Aptech. Xin vui mừng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được giải đáp không lấy phí .