Sửa Lỗi Công Cụ Search Của Windows 7, Sửa Lỗi Search Trên Window 7

“search” là một trong những tính năng quan trong nhât trên window 7. Để tìm kiếm file hay tài liệu người dùng chỉ cần vào menu start và nhập từ khoá cần tìm hộp thoại search, kết quả thích hợp sẽ được trả về dựa trên tìm khoá đã nhập. Tuy nhiên nếu có một vấn đề lỗi xãy ra trong trong việc index thì chức năng search có thể gặp sự cố, lúc này hôp thoại thông báo “No Items Match Your Search” sẽ hiện lên. Để sửa lỗi tìm kiếm không ra kết quả trên window 7 (lỗi search trên window 7) ta phải fix vấn đề indexing trên window bằng những bước sau đây.Bạn đang xem : Sửa lỗi công cụ search của windows 7

– Click vào menu Start > Control Panel. Trong “ System and Security ”, click vào “ Find and fix problems ” .
*
*
*

– Click “Next” và check vào “Files Don’t Appear in Search Results” -> click next. Chọn các option cần fix -> next.

*
– Ở bước detect prolem có thể yêu cầu chạy với quyền administrator. Click “Try troubleshooting as an administrator”. Nếu vẫn chưa sửa được lỗi thì bạn thực hiện tiếp bước 2.
*
– Click vào nút “Customize” trên tab menu. Click vào “Use Default Settings” ở dưới để reset lại các tuỳ chọn on customize menu. Việc này sẽ giúp thiết lập lại chức năng search trên window.– Ở bước detect prolem hoàn toàn có thể nhu yếu chạy với quyền administrator. Click “ Try troubleshooting as an administrator ”. Nếu vẫn chưa sửa được lỗi thì bạn triển khai tiếp bước 2. – Click vào nút “ Customize ” trên tab menu. Click vào “ Use Default Settings ” ở dưới để reset lại những tuỳ chọn on customize menu. Việc này sẽ giúp thiết lập lại công dụng search trên window .Xem thêm : Top 3 Tủ Lạnh Có Ngăn Đá Lớn Dự Trữ Thực Phẩm Tốt, Tủ Lạnh Ngăn Đá Lớn Tốt Nhất Hiện Nay
– Next, click vào menu Start menu nhập vào “search” Click vào “Change How Windows Searches.” một của sổ “Indexing Options,”sẽ mở ra click vào “Advanced”.
– trong tab “File Types” nhìn câu hỏi phía dưới “How Should This File Be Indexed?,” vào click vào “Index Properties and File Contents”. Click “OK.” window sẽ tạo lại tất cả index theo option đã chọn.
– Cách khác có thể rebuild search index tron advanced option -> chọn tab index setting và click rebuild.
– Một khi index đã được tạo hoàn tất, bạn có thể nhập một từ khoá nào đó vào search box để kiểm tra kết quả.
Hình Ảnh Đẹp6Kinh Tụng Mp3105Nhạc Thiền26Thích Bửu Chánh204Thích Chân Tính174Thích Đồng Thành89Thích Giác Đăng59Thích Giác Hạnh128Thích Giác Hóa265Thích Giác Toàn60Thích Huệ Đăng135Thích Minh Niệm121Thích Minh Thông20Thích Nhật Từ3274Thích Pháp Hoà1959Thích Phước Nghiêm42Thích Phước Tiến929Thích Phước Tịnh192Thích Quang Thạnh114Thích Tâm Đức197Thích Tâm Nguyên26Thích Tâm Tiến14Thích Thái Hòa97Thích Thanh Từ608Thích Thiện Chơn4Thích Trí Chơn76Thích Trí Huệ1410Thích Trí Quảng768Thích Viên Trí40
– Next, click vào menu Start menu nhập vào “ search ” Click vào “ Change How Windows Searches. ” một của sổ “ Indexing Options, ” sẽ mở ra click vào “ Advanced ”. – trong tab “ File Types ” nhìn câu hỏi phía dưới “ How Should This File Be Indexed ?, ” vào click vào “ Index Properties and File Contents ”. Click “ OK. ” window sẽ tạo lại tổng thể index theo option đã chọn. – Cách khác hoàn toàn có thể rebuild search index tron advanced option -> chọn tab index setting và click rebuild. – Một khi index đã được tạo hoàn tất, bạn hoàn toàn có thể nhập một từ khoá nào đó vào search box để kiểm tra hiệu quả. Hình Ảnh Đẹp6Kinh Tụng Mp3105Nhạc Thiền26Thích Bửu Chánh204Thích Chân Tính174Thích Đồng Thành89Thích Giác Đăng59Thích Giác Hạnh128Thích Giác Hóa265Thích Giác Toàn60Thích Huệ Đăng135Thích Minh Niệm121Thích Minh Thông20Thích Nhật Từ3274Thích Pháp Hoà1959Thích Phước Nghiêm42Thích Phước Tiến929Thích Phước Tịnh192Thích Quang Thạnh114Thích Tâm Đức197Thích Tâm Nguyên26Thích Tâm Tiến14Thích Thái Hòa97Thích Thanh Từ608Thích Thiện Chơn4Thích Trí Chơn76Thích Trí Huệ1410Thích Trí Quảng768Thích Viên Trí40