Swing – Lập trình đồ họa trong Java – Tài liệu, Luận văn

Tài liệu Swing – Lập trình đồ họa trong Java: Swing-Lập trình đồ họa
trong Java
JFC – Java Foundation Class
JFC là thư viện các lớp được tạo ra nhằm đơn giản hóa
quá trĩnh thiết kê và giảm thời gian lập trình.
JFC mở rộng AWT bằng cách thêm vào các lớp và các
GUI component.
Swing
Swing là một tập các lớp trong JFC, nó cho phép tạo ra
các giao diện hấp dẫn.
Swing không chỉ thay thê AWT mà còn cung cấp thêm
rất nhiều component phức tạp khác (tab, scroll pane,
tree..).
Swing vs. AWT
AWT: Abstract Windows Toolkit:
• Java 1
• ĐƯỢc gắn với platform xác định
• Thích hỢp với việc phát triển các ứng dụng GUI đơn giản.
Swing components:
• Java 2
• Không gắn với platform cô định
• Mạnh, đa năng, linh hoạt
Swing Look and Feel
Look and Feel cung cấp một giao diện đồng nhất về màu
sắc, hình dạng, bô cục ( Look) và hành vi của các thành
phần ( Feel).
Swing cho phép người dùng lựa chọn look and fee l: Java,
GTK+, Windows…
Khi người dùng không chỉ rõ Look and Feel thi Swing UI
Manager sẽ xác định Look and Fe…

pdf

17 trang

|

Chia sẻ: Khủng Long

| Lượt xem: 1151

| Lượt tải: 0

download

Bạn đang xem nội dung tài liệu Swing – Lập trình đồ họa trong Java, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Swing-Lập trỡnh đồ họa
trong Java
JFC – Java Foundation Class
JFC là thư viện cỏc lớp được tạo ra nhằm đơn giản húa
quỏ trĩnh thiết kờ và giảm thời gian lập trỡnh.
JFC mở rộng AWT bằng cỏch thờm vào cỏc lớp và cỏc
GUI component.
Swing
Swing là một tập cỏc lớp trong JFC, nú cho phộp tạo ra
cỏc giao diện hấp dẫn.
Swing khụng chỉ thay thờ AWT mà cũn cung cấp thờm
rất nhiều component phức tạp khỏc (tab, scroll pane,
tree..).
Swing vs. AWT
AWT: Abstract Windows Toolkit:
• Java 1
• ĐƯỢc gắn với platform xỏc định
• Thớch hỢp với việc phỏt triển cỏc ứng dụng GUI đơn giản.
Swing components:
• Java 2
• Khụng gắn với platform cụ định
• Mạnh, đa năng, linh hoạt
Swing Look and Feel
Look and Feel cung cấp một giao diện đồng nhất về màu
sắc, hỡnh dạng, bụ cục ( Look) và hành vi của cỏc thành
phần ( Feel).
Swing cho phộp người dựng lựa chọn look and fee l: Java,
GTK+, Windows…
Khi người dựng khụng chỉ rừ Look and Feel thi Swing UI
Manager sẽ xỏc định Look and Feel nào sẽ được sử dụng.
Cỏc thành phần GUI
Cỏc đối tượng GUI: button, label, text field, check box,
radio button, combo box, …
Mỗi loại đối tượng được xỏc định trong 1 lớp: JButton,
JLabel, JTextField, JCheckBox, JRadioButton,
JComboBox, …
Mỗi lớp thành phần GUI cú một sụ constructor để tạo
cỏc đối tượng thành phần GUI.
Cõu trỳc phõn cóp thành phõn
Cấu trỳc thành phần nhỡn từ trờn xuống bao gồm :
Top-level Container(s):
•! .*! / f ỳ ớ t “ýt “ĨXA/ YY f f y iSL ‘YY
Dỉ3.bg JDidhg
X Íớđỉỡỡe JFranie
JWffidow
Intermediate Container(s): trực tiếp chứa cỏc thành
phần GUI khỏc.
Atomic Component(s): IButton, J Label….
Top-level Containers
Nể được dựng để chứa cỏc thành phần khỏc
JApplet.
Jdialog
Jframe
Jwindow.
intermediate Containers
Cỏc intermediate Container mục đớch chung:
All Folders I * ] cookies File Options Commeine ojfSiGiii
E
Meters ▼
V I
A * 4
Home Search Gu
iLJ
All Folders
B O OT
^jpBfllipff
C j Adobe
as] urlpool
Panel
SplitPane TableView
DebugGraphics
Swing! Bi
Scroll pane Split pane
Cỏc internediate mục đớch đặc biệt:■ ___________ “_______ ■______,
Tabbed pane
InternalFram eDem o
Document
Docunmnt #1 : ị ■ : : 1 / ^ 0
F I Document u2
Choose Duke’s Layer and Position
H Top Position in LayerMagenta (1)
Move tile M ouse to Move Duke
Yellow (0)
Magenta (1) if ùn tP a n ợ *L
Root P ane ‘
Conte t a n r l
^ _ ^ ^ – L a y e r e d Pane
Menu Bar
■ô-Glass Pane
Internal frame Layered pane Root pane
Atomic Components
Atomic Components – Cỏc điẻu khiển cơ bản
[Monday
v ầ
IE Cl
ô
heck 1
|) Radio 2
OK
Monday Theme Help
Buttons Combo box
January
February

i?metal etri-ffi r
March I?Organic Ctrl-0 I
April ▼ □ metal2 ctfi-2
List Menu Slider
|George Washington
[Thomas Jefferson
ĂBenjamin Franklin
Text field
Cỏc Atomic componộis phục vụ hiến thị và khụng thờ
thay đổi thụng tin : Label, Progress b a r, Tooltip.
Cỏc Atomic componộis hiển thị cho phộp thay đổi thụng
tin:color chooser, File Chooser,Table, Text, Tree.
cấu trỳc một ứng dụng GUI
GUI
J J T ld m e
JPanel
JButton
JLabel
Cẩu trỳc bẽn trong
Một ứng dụng mẫu
import javax.swing.*;
class hello {
public static void main(String[] args){
JFrame f = new JFrame(“title”);
JPanel p = new JPanel();
JButton b = new JButton(“press me”);
p.add(b); // add button to panel
f.setContentPane(p); // add panel to frame
f.show();
}
}
Layout Managers
null
Khụng cú layout,
lập trỡnh viờn phải tự
xỏc định x,y,w,h
BorderLayout
n
w e
c
s
FlowLayout
Từ trỏi sang phảit
Trờn xuống dưới
CardLayout
GridLayout
GridBagLayout
JButton
I
Thiết lập Layout Manager
LayoutManager layMan = new XLayout();
container.setLayout(layMan);
XLayout:
• FlowLayout
• GridLayout
• BorderLayout
• CardLayout
• GridBagLayout
Phửi hửp cõc Layout Manager
igFratne 1
JButton JButton
JTextArea
Phụi hửp cõc Layout Manager

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfswing_lap_trinh_do_hoa_trong_java_0407.pdf