Tạo form login?

Trước hết cảm ơn bạn. Tôi mới bập bẹ nên còn chưa biết nhiều. Bạn chỉ dẫn cụ thể cách làm được không?

– Bảng này có tên là gì? gồm các trường nào ? tên trường là gì?

– Form đăng nhập có tên là frmDangnhap. 2 cái texBox Use và pas đó có thuộc tính là gì? Có phải gắn với bảng trên không?

– Đoạn mã trên đưa vào module thì có phải gọi từ Macro Autoexec không?

Cảm ơn các bạn trước.

———- Post added at 11:40 ———- Previous post was at 09:44 ———-

viho79 nói: ↑ Trước hết cảm ơn bạn. Tôi mới bập bẹ nên còn chưa biết nhiều. Bạn chỉ dẫn cụ thể cách làm được không?

– Bảng này có tên là gì? gồm các trường nào ? tên trường là gì?

– Form đăng nhập có tên là frmDangnhap. 2 cái texBox Use và pas đó có thuộc tính là gì? Có phải gắn với bảng trên không?

– Đoạn mã trên đưa vào module thì có phải gọi từ Macro Autoexec không?

Cảm ơn các bạn trước. Click to expand… OK. Tôi đã làm được rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn luôn mạnh khoẻ.