Tự Học Java 6 Trong 21 Ngày – Tập 1 – Sách của Lưu Nguyễn Tấn Đạt – GIẢM 20%

Tự Học Java 6 Trong 21 Ngày – Tập 1:
Bộ sách “Tự Học Java 6 Trong 21 Ngày ” gồm có 2 tập, hướng dẫn người học – đặc biệt là học sinh, sinh viên – về ngôn ngữ lập trình Java và cách sử dụng ngôn ngữ này để tạo các ứng dụng cho bất kỳ môi trường điện toán và các servlet chạy trên các web server.

Tập 1 gồm các ngày từ 1 đến 11, trình bày những vấn đề căn bản về chính ngôn ngữ Java là gì, tại sao phải học ngôn ngữ này và cách tạo phần mềm bằng phương pháp lập trình mới theo hướng đối tượng; cách sử dụng các kiểu dữ liệu, các biến và biểu thức; khai thác các mối tạo căn bản của bất kỳ chương trình Java, các ngoại lệ, các cấu trúc dữ liệu, cách tạo một giao diện người dùng đồ hoạ và sử dụng các lớp hữu dụng nhất do Sun tạo ra trong các chương trình Java riêng của bạn.

Sách được bố cục rõ ràng, có phần hỏi và đáp và trắc nghiệm ở cuối mỗi ngày học để người học tự mình ôn lại những điểm chính đã học được trong ngày, đồng thời làm thêm các bài tập để mở rộng kiến thức về Java.

Giờ đây bạn đã được giới thiệu về Java, đến lúc hãy áp dụng một số khái niệm này và tạo chương trình Java đầu tiên của bạn.

Nếu bạn làm việc qua 21 ngày của sách này, bạn sẽ rất thành thạonhững tính năng của Java, bao gồm đồ hoạ, nhập xuất file, phát triển ứng dụng Web, xử lý Extensible Markup Language và kết nối cơ sở dữ liệu. Bạn sẽ viết các chương trình chạy trên các trang web và các chương trình khác chạy trên các trang web server và các môi trường điện toán khác.

Trước khi bắt đầu, bạn phải có phần mềm trên máy tính dùng để biên tập, biên dịch và chạy các chương trình Java vốn sử dụng phiên bản cập nhật của ngôn ngữ Java 6.
Một số môi trường phát triển tích hợp thông dụng cho sự hỗ trợ Java phiên bản 6 bao gồm Borland Jbuilder, IntelliJ IDEA, và Eclipse.
Những môi trường này được đề nghị bởi các nhà phát triển Java nhưng nếu bạn học sử dụng những công cụ này cùng thời điểm bạn đang học Java, đây có thể là một công việc gây nản lòng. Hầu hết những môi trường phát triển tích hợp nhắm chủ yếu vào các nhà lập trình có kinh nghiệm, những người muốn làm việc hiệu quả hơn, chứ không phải những người mới lần đầu thâm nhập vào một ngôn ngữ mới.

Mục Lục:
Tuần 1: Ngôn ngữ Java
Ngày 1: Khởi đầu với Java
Ngày 2: Nhập môn về lập trình
Ngày 3: Làm việc với các đối tượng
Ngày 4: Các list, lôgic và vòng lặp
Ngày 5: Tạo các lớp và phương thức
Ngày 6: Các gói, giao diện và các tính năng lớp khác
Ngày 7: Các ngoại lệ, khẳng định, và luồng.

Tuần 2: Thự viện lớp Java
Ngày 9: Tạo một ứng dụng
Ngày 10: Xây dựng một giao diện swing
Ngày 11: Sắp xếp các thành phần trên một giao diện người dùng.

Mời bạn đón đọc.

Bộ sách “Tự Học Java 6 Trong 21 Ngày ” gồm có 2 tập, hướng dẫn người học – đặc biệt là học sinh, sinh viên – về ngôn ngữ lập trình Java và cách sử dụng ngôn ngữ này để tạo các ứng dụng cho bất kỳ môi trường điện toán và các servlet chạy trên các web server.Tập 1 gồm các ngày từ 1 đến 11, trình bày những vấn đề căn bản về chính ngôn ngữ Java là gì, tại sao phải học ngôn ngữ này và cách tạo phần mềm bằng phương pháp lập trình mới theo hướng đối tượng; cách sử dụng các kiểu dữ liệu, các biến và biểu thức; khai thác các mối tạo căn bản của bất kỳ chương trình Java, các ngoại lệ, các cấu trúc dữ liệu, cách tạo một giao diện người dùng đồ hoạ và sử dụng các lớp hữu dụng nhất do Sun tạo ra trong các chương trình Java riêng của bạn.Sách được bố cục rõ ràng, có phần hỏi và đáp và trắc nghiệm ở cuối mỗi ngày học để người học tự mình ôn lại những điểm chính đã học được trong ngày, đồng thời làm thêm các bài tập để mở rộng kiến thức về Java.Giờ đây bạn đã được giới thiệu về Java, đến lúc hãy áp dụng một số khái niệm này và tạo chương trình Java đầu tiên của bạn.Nếu bạn làm việc qua 21 ngày của sách này, bạn sẽ rất thành thạonhững tính năng của Java, bao gồm đồ hoạ, nhập xuất file, phát triển ứng dụng Web, xử lý Extensible Markup Language và kết nối cơ sở dữ liệu. Bạn sẽ viết các chương trình chạy trên các trang web và các chương trình khác chạy trên các trang web server và các môi trường điện toán khác.Trước khi bắt đầu, bạn phải có phần mềm trên máy tính dùng để biên tập, biên dịch và chạy các chương trình Java vốn sử dụng phiên bản cập nhật của ngôn ngữ Java 6.Một số môi trường phát triển tích hợp thông dụng cho sự hỗ trợ Java phiên bản 6 bao gồm Borland Jbuilder, IntelliJ IDEA, và Eclipse.Những môi trường này được đề nghị bởi các nhà phát triển Java nhưng nếu bạn học sử dụng những công cụ này cùng thời điểm bạn đang học Java, đây có thể là một công việc gây nản lòng. Hầu hết những môi trường phát triển tích hợp nhắm chủ yếu vào các nhà lập trình có kinh nghiệm, những người muốn làm việc hiệu quả hơn, chứ không phải những người mới lần đầu thâm nhập vào một ngôn ngữ mới.Ngày 1: Khởi đầu với JavaNgày 2: Nhập môn về lập trìnhNgày 3: Làm việc với các đối tượngNgày 4: Các list, lôgic và vòng lặpNgày 5: Tạo các lớp và phương thứcNgày 6: Các gói, giao diện và các tính năng lớp khácNgày 7: Các ngoại lệ, khẳng định, và luồng.Ngày 9: Tạo một ứng dụngNgày 10: Xây dựng một giao diện swingNgày 11: Sắp xếp các thành phần trên một giao diện người dùng.