Website tin tức tổng hợp văn hóa đời sống mới

Phải làm việc thường xuyên với Excel thì hẳn là ai cũng phải biết đến hàm Vlookup, hàm hành động tra cứu dọc chính xác và là hàm tích hợp trong Excel, có khả năng được sử dụng như một bảng tính hay là một hàm trang tính được sử dụng phổ thông cực kì được ưa dùng trong Excel,  Tuy vậy hàm này cơ bản được tốt lên và được sử dụng nâng cao hơn là hàm Vlookup trong Excel với 2 điều kiện, hàm được sử dụng để xử lý công việc yêu cầu cao hơn trong việc tìm kiếm

Xem tất cả