Sử dụng vòng lặp for để xuất các ký tự từ A đến Z bằng C / C++

Sử dụng vòng lặp for để xuất các ký tự từ A đến Z bằng C / C++

Trong bài này tất cả chúng ta sẽ thực thi chương trình sử dụng vòng lặp for để xuất những ký tự từ A đến Z bằng C / C + +. Đây là một bài tập cơ bản để vận dụng vòng lặp for khi mở màn làm quen với ngôn từ lập trình C / C + + .

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại

freetuts.net

, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực thi hai chương trình để xuất những ký tự bằng hai ngôn từ khác nhau là C / C + +. Vì vậy những bạn cần có kiến thức và kỹ năng cơ bản về hai ngôn từ này đã nhé ! ! !

Xuất các ký tự từ A đến Z bằng C

Trong ví dụ này mình sẽ triển khai một chương trình xuất những ký tự từ A đến Z sử dụng vòng lặp for bằng ngôn từ C .
Đơn giản ta chỉ việc cho vòng lặp for lặp từ ký tự ‘ A ‘ đến ‘ Z ‘ với bước nhảy + +, khi đó cứ sau mỗi vòng lặp ta sẽ xuất một ký tự ra màn hình hiển thị. Sau khi kết thúc vòng lặp ta sẽ được một chuỗi những ký tự từ ‘ A ‘ đến ‘ Z ‘ .

for(char i = 'A'; i <= 'Z'; i++){
  //như vậy cứ sau mỗi vòng lặp thì chương trình sẽ in ra một ký tự cho đến khi đến kí tự 'Z'
  printf("%c \t", i);
 }

Ngoài ra ta còn hoàn toàn có thể sử dụng vòng lặp while thay cho vòng lặp for để xuất những ký tự từ ' A ' đến ' Z ' ra màn hình hiển thị .

char i = 'A';
 while(i <= 'Z'){
  printf("%c \t", i);
  i++;
 }

Dưới đây là chương trình mình đã viết sẵn bằng ngôn từ C, những bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm nhé .

#include 
int main() {
 //ta sử dụng vòng lặp for lặp từ ký tự 'A' đến ký tự 'Z' với bước nhảy là i++
 printf("\n");
 for(char i = 'A'; i <= 'Z'; i++){
  //như vậy cứ sau mỗi vòng lặp thì chương trình sẽ in ra một ký tự cho đến khi đến kí tự 'Z'
  printf("%c \t", i);
 }
 // sử dụng vòng lặp while
 //char i = 'A';
 //while(i <= 'Z'){
  //printf("%c \t", i);
  //i++;
 //}
 printf("\n--------------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai39 01 PNG

Xuất các ký tự từ A đến Z bằng C++

Để triển khai xuất những ký tự từ ' A ' đến ' Z ' bằng ngôn từ C + + cũng tựa như như ngôn từ C, vì về cơ bản thì hai ngôn từ này khá tương đương nhau .

Các bạn chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout() và cin() trong ngôn ngữ C++. Nhớ thêm thư viện để có thể sử dụng cout() và cin() nhé.

#include 
using namespace std;
int main() {
 //ta sử dụng vòng lặp for lặp từ ký tự 'A' đến ký tự 'Z' với bước nhảy là i++
 cout<

Kết quả:

bai39 02 PNG

Như vậy là tất cả chúng ta đã thực thi xong chương trình xuất những ký tự từ ' A ' đến ' Z ' bằng C / C + +. Các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C + + nhé, chúc những bạn thành công xuất sắc ! ! !

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục: