Bài tập vòng lặp trong C++ – Học hỏi Net

1. Bài tập C++: in các số từ 1-10 theo thứ tự tăng dần

Đây là một bài tập đơn thuần giúp bạn làm quen với cách sử dụng vòng lặp for trong C + + .
Dưới đây là chương trình C + + để in những số 1-10 theo thứ tự tăng dần .

/**
 * in cac so tu 1 den 10 theo thu tu tang dan
 */
#include 
using namespace std;
 
int main() {
  int i, start, end;
 
  start = 1;
  end = 10;
   
  cout 

Kết quả :

2. Bài tập C++: In các số từ 1-10 theo thứ tự giảm dần

Yêu cầu là in những số từ 1 tới 10 theo thứ tự giảm dần. Với bài tập C + + này, tất cả chúng ta chỉ cần sử dụng một vòng lặp for trong C + + .
Dưới đây là chương trình C + + để in những số 1-10 theo thứ tự giảm dần .

/**
 * in cac so tu 1 den 10 theo thu tu giam dan
 */
#include 
using namespace std;
 
int main() {
  int i, start, end;
 
  start = 1;
  end = 10;
   
  cout = start; i--) 
   cout 

Kết quả :

3. Bài tập C++: in bảng số từ 1 đến 100

In một bảng số thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo :

 • Bảng số gồm 10 hàng và 10 cột
 • Các giá trị trong C++ột là liên tiếp nhau
 • Các giá trị trong hàng hơn kém nhau 10

Với bài tập C + + này, tất cả chúng ta sử dụng lồng vòng lặp : vòng lặp bên ngoài sẽ tinh chỉnh và điều khiển những hàng và vòng lặp bên trong điều khiển và tinh chỉnh những cột .
Dưới đây là chương trình C + + để giải bài tập C + + trên :

/**
 * in bang so tu 1 den 100
 */
#include 
#include 
using namespace std;
 
int main() {
  int i, j, count;
   
  cout 

Kết quả :

4. Bài tập C++: in bảng nhân

In một bảng nhân của một số ít bất kể với những số từ 1 tới 10 và hiển thị tác dụng .
Với bài tập C + + này, tất cả chúng ta chỉ sử dụng một vòng lặp và tăng dần giá trị của số nhân lên .
Dưới đây là chương trình C + + để giải bài tập C + + trên :

/**
 * in bang nhan
 */
#include 
#include 
using namespace std;
 
int main() {
  int i, n;
 
  n = 6;
   
  cout 

Kết quả :

5. Bài tập C++: in bảng cửu chương rút gọn

Bảng cửu chương rút gọn là bảng có hàng là tác dụng của phép nhân một số ít với những giá trị từ 1 tới 10. Chúng ta sẽ in 9 hàng tương ứng với những số từ 2 tới 10 .
Với bài tập này, tất cả chúng ta sẽ sử dụng lồng vòng lặp : vòng lặp bên ngoài điều khiển và tinh chỉnh số hàng và vòng lặp bên trong điều khiển và tinh chỉnh số cột của bảng .
Dưới đây là chương trình C + + để giải bài tập C + + trên :

/**
 * in bang cuu chuong rut gon
 */
#include 
#include 
using namespace std;
 
int main() {
  int i, j, count;
  int start, end;
 
  start = 2, end = 10;
 
  cout 

Kết quả :

6. Bài tập C++: in các số chẵn trong dãy từ 1-10

Yêu cầu là in những số chẵn trong dãy số từ 1 tới 10 bởi sử dụng vòng lặp trong ngôn từ C .
Với bài tập C + + này, ngoài sử dụng vòng lặp, tất cả chúng ta cần phối hợp thêm một lệnh để kiểm tra điều kiện kèm theo xem số đó là số chẵn hay lẻ, nếu là số chẵn thì in còn nếu là số lẻ thì không. Chúng ta sử dụng lệnh IF và toán tử % ( để lấy phần dư ) trong C + + .
Dưới đây là chương trình C + + để giải bài tập C + + trên :

/**
 * in cac so chan trong day so tu 1 den 10
 */
#include 
#include 
using namespace std;
 
int main() {
  int i;
 
  cout 

Kết quả :

7. Bài tập C++: in các số lẻ trong dãy từ 1-10

Yêu cầu là in những số lẻ trong dãy số từ 1 tới 10 bởi sử dụng vòng lặp trong ngôn từ C .
Với bài tập C + + này, ngoài sử dụng vòng lặp, tất cả chúng ta cần tích hợp thêm một lệnh để kiểm tra điều kiện kèm theo xem số đó là số chẵn hay lẻ, nếu là số lẻ thì in còn nếu là số chẵn thì không. Chúng ta sử dụng lệnh IF và toán tử % ( để lấy phần dư ) trong C + + .

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập C++ trên:

/**
 * in cac so le trong day so tu 1 den 10
 */
#include 
#include 
using namespace std;
 
int main() {
  int i;
 
  cout 

Kết quả :

Trên đây là 1 số ít bài tập tiêu biểu vượt trội về vòng lặp trong C + + mà eLib tổng hợp được. Hy vọng sẽ giúp bạn đọc củng cố lại kỹ năng và kiến thức về vòng lặp và vận dụng chúng vào những project lớn hơn. Chúc những bạn thành công xuất sắc .