Cách lấy dữ liệu từ file txt trong C++

Home » HỌC TẬPCách lấy tài liệu từ file txt trong C + +HỌC TẬP

Cách lấy dữ liệu từ file txt trong C++

1247 Views

SaveSavedRemoved

0

lấy dữ liệu từ file txt trong c++ 1

Trong ngôn ngữ lập trình, thao tác với file là một thao tác cơ bản và diễn ra thường xuyên. Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách lấy dữ liệu từ file txt trong C++ thông qua sử dụng thư viện fstream.

File txt là file gì?

File txt ( text file ) là một định dạng tập tin văn bản đơn thuần, tức là không sử dụng những định dạng khác như chữ đậm, chữ nghiêng để trình diễn. Dấu hiệu phân biệt của file txt trong hệ quản lý Windows là phần hậu tố ( phần lan rộng ra ) của tập tin là “ ‘ txt ” .
Những tập tin có phần đuôi. txt hoàn toàn có thể thuận tiện được đọc bởi bất kể chương trình đọc văn bản nào. Đó cũng là nguyên do file txt được coi là định dạng tập tin văn bản phổ cập nhất lúc bấy giờ .

Lấy dữ liệu từ file txt trong C++

Để lấy dữ liệu từ một file txt trong C++ (hay nói cách khác là đọc dữ liệu), bạn cần sử dụng toán tử trích luồng là (>>). Điều này tương tự như việc bạn sử dụng toán tử đó để nhập các dữ liệu đầu vào từ bàn phím. Tuy nhiên dữ liệu từ file txt phải được nhập vào thông qua một thư viện chuẩn C++ gọi là fstream (file input/output), hoặc ifstream (chỉ file input. dữ liệu mà bạn cần lấy sẽ được truyền đi theo một cách tuần tự qua các thư viện này để đi từ file txt ra chương trình của bạn.

Do công dụng của fstream được cho phép cả việc lấy tài liệu từ file và ghi tài liệu vào file, nên tất cả chúng ta chỉ cần include fstream là thuận tiện nhất cho cả hai mục tiêu. Trong khoanh vùng phạm vi bài viết này sẽ sử dụng thư viện fstream. Dưới đây là những bước thực thi .

Bước 1: Include file fstream vào chương trình:

#include

Bước 2: Tạo lập một đối tượng file input thuộc kiểu ifstream:

std::ifstream fileInput(“C:/Users/ADMIN/Desktop/my_document.txt”);

Giả sử file txt bạn muốn lấy tài liệu ra tên là my_document. txt nằm trong thư mục Desktop trên máy tính. Thư viện ifstream có nhiều phương pháp khởi tạo tài liệu khác nhau, tuy nhiên cách đơn thuần nhất là tất cả chúng ta đưa vào một string đường dẫn đúng mực của file txt mà tất cả chúng ta cần lấy tài liệu .
Bây giờ tất cả chúng ta thực thi kiểm tra xem file input của tất cả chúng ta có được link đến file my_document. txt cần mở hay không, bằng cách :

                                        if (fileInput.fail())

std::cout << “Failed to open this file!” << std::endl;

Nếu không link được, màn hình hiển thị sẽ trả về tác dụng :

lấy dữ liệu từ file txt trong c++

Tức là do trong thư mục Desktop của máy tính chưa có file my_document. txt. Hãy tạo ngay một file my_document. txt và triển khai thêm tài liệu vào file txt này. Dĩ nhiên là không hề lấy tài liệu từ một file rỗng rồi !
Nội dung của file my_document. txt giả sử gồm dãy số :
1 2 3 4 5

Bước 3: Nhập code lấy dữ liệu từ file txt thông qua file input như sau:

lấy dữ liệu từ file txt trong c++ 2

Trên đây mình sử dụng extraction operator ( >> ) để đưa tài liệu từ file txt đã có vào lưu trong biến n rồi hiển thị ra màn hình hiển thị trải qua std :: cout .
Tóm lại, với tài liệu đã được lưu sẵn trong file txt, bạn chỉ cần tạo ra một đối tượng người dùng thuộc thư viện fstream và link đến file cần lấy tài liệu, sau đó sử dụng toán tử ( >> ) để đưa tài liệu vào biến .

Thao tác lấy dữ liệu từ file txt trong C++ khá đơn giản nhờ có thư viện fstream phải không nào? Chúc các bạn thực hiện thành công!