Diablo 2: Tất tật công thức ghép đồ dùng Horadric Cube – GameN

Horadric Cube là hòm đồ kỳ diệu giúp người chơi tạo ra vô vàn vật phẩm thú vị trong Diablo II. Sau đây là tất tật công thức ghép đồ dùng chiếc hòm này.

Nếu là fan ruột của Diablo II, chắc rằng bạn đã quá quen thuộc với một chiếc hòm rớt ra ở Act II, hầm ngục Halls of the Dead. Ngoài việc ghép thành chiếc gậy Horadric Staff để mở ra trùm cuối của Act này, chiếc hộp Horadric Cube hoàn toàn có thể ghép thành vô số vật phẩm diệu kỳ .

Sau đây là tất tận công thức :
( mẹo tìm kiếm : sử dụng Ctr + F để xem món đồ bạn có trong tay hoàn toàn có thể ghép được gì )

(giải thích thuật ngữ: Item level là cấp độ để mặc được trang bị còn char level là cấp độ nhân vật của bạn) 

Công thức ở Diablo II bản gốc

3 Magic Rings = 1 Random Magic Amulet
3 Magic Amulets = 1 Random Magic Ring
3 Small Rejuvenation Potions = 1 Full Rejuvenation Potion
3 Gems cùng loại và cùng bậc ( thấp hơn Perfect ) = 1 Gem bậc cao hơn cùng loại
2 Quivers of Bolts = 1 Quiver of Arrows
2 Quivers of Arrows = 1 Quiver of Bolts
1 Spear + 1 Quiver of Arrows = 1 Stack of Javelins
1 Axe + 1 Dagger = Throwing Axe
Strangling Gas Potion + Healing Potion bất kể = 1 Antidote Potion
3 Runes of the Same Type ( Runes 1-9 ) = 1 Higher Level Rune

 • 3 El -> 1 Eld
 • 3Eld -> 1 Tir
 • 3 Tir -> 1 Nef
 • 3 Nef -> 1 Eth
 • 3 Eth -> 1 Ith
 • 3 Ith -> 1 Tal
 • 3 Tal -> 1 Ral
 • 3 Ral -> 1 Ort
 • 3 Ort -> 1 Thul
 • 3 Thul + 1 Chipped Topaz -> 1 Amn
 • 3 Amn + 1 Chipped Amethyst -> 1 Sol
 • 3 Sol + 1 Chipped Sapphire -> 1 Shael
 • 3 Shael + 1 Chipped Ruby -> 1 Dol

Quy tắc ghép sau đây chỉ hoạt động giải trí ở chính sách chơi Single-Player, open hoặc Ladder

 • 3 Dol + 1 Chipped Emerald -> 1 Hel
 • 3Hel + 1 Chipped Diamond -> 1 Io
 • 3 Io + 1 Flawed Topaz -> 1 Lum
 • 3 Lum + 1 Flawed Amethyst -> 1 Ko
 • 3 Ko + 1 Flawed Sapphire -> 1 Fal
 • 3 Fal + 1 Flawed Ruby -> 1 Lem
 • 3 Lem + 1 Flawed Emerald -> 1 Pul
 • 2 Pul + 1 Flawed Diamond -> 1 Um
 • 2 Um + 1 Topaz -> Mal
 • 2 Mal + 1 Amethyst ->Ist
 • 2 Ist + 1 Sapphire -> Gul
 • 2 Gul + 1 Ruby -> Vex
 • 2 Vex + 1 Emerald -> Ohm
 • 2 Ohm + 1 Diamond -> Lo
 • 2 Lo + 1 Flawless Topaz -> Sur
 • 2 Sur + 1 Flawless Amethyst -> Ber
 • 2 Ber + 1 Flawless Sapphire -> Jah
 • 2 Jah + 1 Flawless Ruby -> Cham
 • 2 Cham + 1 Flawless Emerald -> Zod

3 Perfect Skulls + 1 Rare Item + Stone of Jordan = 1 Rare Item đục 1 lỗ
Rare Item chỉ được phép có 1 lỗ. Không thể dùng công thức này với loại item không hề có lỗ hoặc đã có sẵn lỗ .
1 Perfect Skull + 1 Rare Item + Stone of Jordan = 1 Rare Item cùng loại chất lượng cao hơn
Để ra item bậc cao hơn nhờ vào vào công thức item level = integer (. 66 * char level ) + integer (. 66 * item level ), làm tròn số xuống .
6 Perfect Skulls + 1 Rare Item = 1 Rare Item ngẫu nhiên chất lượng thấp hơn
Công thức này không hề dùng với item có kích cỡ lớn hơn 3 × 2. Item level = integer (. 4 * char level ) + integer (. 4 * item level ), làm tròn số xuống .
4 Health Potions ( loại bất kể ) + Ruby ( loại bất kể ) + Magical Sword = 1 Magic Sword of the Leech
Công thức này dùng để chế kiếm hút máu với item level luôn luôn bằng 30 và luôn luôn tạo ra kiếm .
3 Perfect Gems ( loại bất kể ) + 1 Magic Item = 1 Magic Item mới cùng loại
Công thức này hoàn toàn có thể dùng tạo ra item cùng loại với item level bằng với item dùng làm phôi .
6 Perfect Gems ( 1 cái mỗi loại ) + 1 Magic Amulet = Prismatic Amulet
Công thức này để chế ra chiếc vòng đặc biệt quan trọng với item level luôn luôn bằng 50 và luôn có sẵn chỉ số kháng tổng thể ( All Resistances + 16-20 % ) .
1 Magic Ring + 1 Perfect Emerald + 1 Antidote Potion = 1 Jade Ring
Công thức này để chế ra nhẫn kháng độc có item level bằng 30 với chỉ số ngẫu nhiên Poison Resist + 21-30 % .
1 Magic Ring + 1 Perfect Topaz + 1 Rejuvenation Potion = 1 Coral Ring
Công thức này để chế ra nhẫn kháng sét có item level bằng 30 với chỉ số ngẫu nhiên Lightning Resist + 21-30 % .
1 Magic Ring + 1 Perfect Sapphire + 1 Thawing Potion = 1 Cobalt Ring
Công thức này để chế ra nhẫn kháng băng có item level bằng 30 với chỉ số ngẫu nhiên Cold Resist + 21-30 % .
1 Magic Shield ( loại bất kể ) + 1 Spiked Club ( chất lượng bất kể ) + 2 Skulls ( chất lượng bất kể ) = Magic Shield of Spikes
Chiếc khiên tạo sẽ luôn luôn có chỉ số phản damage ( thừa kế từ hậu tố of Spikes ) với item level bằng 30 .
Diamond ( chất lượng bất kể ) + 1 Staff ( loại và chất lượng bất kể ) + 1 Kris ( chất lượng bất kể ) + 1 Belt ( loại và chất lượng bất kể ) = Savage Polearm Class Weapon
Trường giáo tạo ra luôn luôn có chỉ số cường hóa sát thương 66-80 % Enhanced Damage ( thừa kế từ tiền tố Savage ) và có item level bằng 50 .
Wirt’s Leg + A Tome of Town Portal = Secret Cow Level
Mở cổng di dời đến map con bò nổi tiếng để săn đồ .

Công thức ở bản Diablo II v1.10 

3 Health Potions + 3 Mana Potions + 1 Chipped Gem = 1 Rejuvenation Potion
3 Health Potions + 3 Mana Potions + 1 Gem ( normal ) = 1 Full Rejuvenation Potion
3 Standard Gems ( normal ) + 1 Socketed Weapon ( loại bất kể ) = 1 Socketed Magic Weapon ( cùng loại )
Công thức này để tạo ra chỉ số ngẫu nhiên của đồ ( reroll ) có lỗ với chỉ số tốt hơn với item level bằng 30 .

3 Chipped Gems + 1 Magic Weapon = Socketed Magic Weapon

Công thức này để tạo ra đồ có lỗ với item level bằng 25. Lưu ý nếu dùng trên một loại vũ khí mặc định không hề có lỗ thì sẽ không hề tạo ra lỗ được .
3 Flawless Gems + 1 Magic Weapon = Socketed Magic Weapon
Cùng công thức trên với item level bằng 30 .
1 Tal + 1 Thul + 1 Perfect Topaz + Normal Body Armor = Socketed Body Armor cùng loại
Công thức này dùng để đục lỗ áo giáp chưa có lỗ với số lỗ ngẫu nhiên từ 1-4 nhưng bị số lượng giới hạn bởi số lỗ tối đa trên trang bị đó .
1 Ral + 1 Amn + 1 Perfect Amethyst + Normal Weapon = Socketed Weapon cùng loại
Công thức này dùng để đục lỗ vũ khí chưa có lỗ với số lỗ ngẫu nhiên từ 1-6 nhưng bị số lượng giới hạn bởi số lỗ tối đa trên trang bị đó .
1 Ral + 1 Thul + 1 Perfect Sapphire + Normal Helm = Socketed Helm cùng loại
Công thức này dùng để đục lỗ mũ chưa có lỗ với số lỗ ngẫu nhiên từ 1-3 nhưng bị số lượng giới hạn bởi số lỗ tối đa trên trang bị đó .
1 Tal + 1 Amn + 1 Perfect Ruby + Normal Shield = Socketed Shield cùng loại
Công thức này dùng để đục lỗ khiên chưa có lỗ với số lỗ ngẫu nhiên từ 1-4 nhưng bị số lượng giới hạn bởi số lỗ tối đa trên trang bị đó .
1 Ral + 1 Sol + 1 Perfect Emerald + Normal Unique Weapon = Unique Weapon phiên bản đặc biệt quan trọng
Công thức này để cường hóa vũ khí Unique lên Lever mới xịn hơn và vẫn giữ nguyên trạng thái ( nếu đã khảm ngọc sẽ giữ nguyên ngọc, nếu là đồ Ethereal vẫn là đồ Ethereal ) .
1 Tal + 1 Shael + 1 Perfect Diamond + Normal Unique Armor = Unique Armor phiên bản đặc biệt quan trọng
Công thức này để cường hóa giáp Unique lên Lever mới xịn hơn và vẫn giữ nguyên trạng thái ( nếu đã khảm ngọc sẽ giữ nguyên ngọc, nếu là đồ Ethereal vẫn là đồ Ethereal ). Giáp không chỉ số lượng giới hạn ở áo mà còn cả mũ, giày, thắt lưng, găng tay và khiên .
1 Lum + 1 Pul + 1 Perfect Emerald + Unique Weapon phiên bản đặc biệt quan trọng = Unique Weapon phiên bản ưu việt ( chỉ vận dụng ở chính sách chơi Single Player và Ladder )
Công thức này để cường hóa vũ khí Unique lên Lever mới xịn hơn và vẫn giữ nguyên trạng thái ( nếu đã khảm ngọc sẽ giữ nguyên ngọc, nếu là đồ Ethereal vẫn là đồ Ethereal ) .
1 Ko + 1 Lem + 1 Perfect Diamond + Unique Armor phiên bản đặc biệt quan trọng = Unique Armor phiên bản ưu việt ( chỉ vận dụng ở chính sách chơi Single Player và Ladder )
Công thức này để cường hóa giáp Unique lên Lever mới xịn hơn và vẫn giữ nguyên trạng thái ( nếu đã khảm ngọc sẽ giữ nguyên ngọc, nếu là đồ Ethereal vẫn là đồ Ethereal ). Giáp không chỉ số lượng giới hạn ở áo mà còn cả mũ, giày, thắt lưng, găng tay và khiên .
1 Ort + 1 Amn + 1 Perfect Sapphire + Normal Rare Weapon = Rare Weapon đặc biệt quan trọng
1 Ral + 1 Thul + 1 Perfect Amethyst + Normal Rare Armor = Rare Armor đặc biệt quan trọng
1 Fal + 1 Um + 1 Perfect Sapphire + Rare Weapon đặc biệt quan trọng = Rare Weapon ưu việt
1 Ko + 1 Pul + 1 Perfect Amethyst + Rare Armor đặc biệt quan trọng = Rare Armor ưu việt
1 Ort + Weapon = Fully Repaired Weapon
Công thức này để sửa vũ khí nhưng không hề dùng với đồ Ethereal .
1 Ral + Armor = Fully Repaired Armor
Công thức này để sửa giáp nhưng không hề dùng với đồ Ethereal .
1 Hel + Scroll of Town Portal + Socketed Item bất kể = Đồ được gỡ ngọc
Công thức này sẽ hủy bất kể ngọc nào được khảm vào đồ .
1 Ort + 1 Chipped Gem ( loại bất kể ) + Weapon = Fully Repaired and Recharged Weapon
Công thức này vừa sửa đồ và làm đầy tiêu tốn ( ví dụ ngọn lao đã phóng hết ) nhưng không hề dùng với vũ khí Ethereal .
1 Ral + 1 Flawed Gem ( loại bất kể ) + Armor = Fully Repaired and Recharged Armor
Công thức này vừa sửa đồ và làm đầy tiêu tốn nhưng không hề dùng với vũ khí Ethereal .

Công thức ở bản Diablo II v1.13c

1 Twisted Essence of Suffering + 1 Charged Essence of Hatred + 1 Burning Essence of Terror + 1 Festering Essence of Destruction = Token of Absolution ’
Công thức này dùng để sản xuất tẩy tủy kinh ( reset mọi chỉ số và kỹ năng và kiến thức ), nhưng những vật phẩm phôi chỉ rớt ra ở độ khó Hell .
Bản cập nhật v2.4 chỉ có trên Diablo II: Resurrected, bản làm lại của Diablo II vừa ra mắt năm 2021.

Công thức ở bản Diablo II: Resurrected v2.4

1 Ral + 1 Sol + 1 Perfect Emerald + Normal Set Weapon = Set Weapon phiên bản đặc biệt quan trọng
Công thức này để cường hóa vũ khí Set lên Lever mới xịn hơn và vẫn giữ nguyên trạng thái ( nếu đã khảm ngọc sẽ giữ nguyên ngọc, nếu là đồ Ethereal vẫn là đồ Ethereal ) .
1 Tal + 1 Shael + 1 Perfect Diamond + Normal Set Armor = Set Armor phiên bản đặc biệt quan trọng
Công thức này để cường hóa giáp Set lên Lever mới xịn hơn và vẫn giữ nguyên trạng thái ( nếu đã khảm ngọc sẽ giữ nguyên ngọc, nếu là đồ Ethereal vẫn là đồ Ethereal ). Giáp không chỉ số lượng giới hạn ở áo mà còn cả mũ, giày, thắt lưng, găng tay và khiên .

1 Lum + 1  Pul + 1 Perfect Emerald + Set Weapon đặc biệt = Set Weapon ưu việt

Công thức này để cường hóa vũ khí Set lên Lever mới xịn hơn và vẫn giữ nguyên trạng thái ( nếu đã khảm ngọc sẽ giữ nguyên ngọc, nếu là đồ Ethereal vẫn là đồ Ethereal ) .
1 Ko + 1 Lem + 1 Perfect Diamond + Set Armor đặc biệt quan trọng = Set Armor ưu việt
Công thức này để cường hóa giáp Set lên Lever mới xịn hơn và vẫn giữ nguyên trạng thái ( nếu đã khảm ngọc sẽ giữ nguyên ngọc, nếu là đồ Ethereal vẫn là đồ Ethereal ). Giáp không chỉ số lượng giới hạn ở áo mà còn cả mũ, giày, thắt lưng, găng tay và khiên .

Source: https://final-blade.com
Category : Game