Prototype là gì? Cách thức hoạt động và vai trò của Prototype

Với những newbie thao tác cùng Javascript, Prototype là gì thuộc những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất định phải tìm hiểu và khám phá và nắm vững. Thuật ngữ này được nhắc đến tương đối nhiều trong nghành nghề dịch vụ công nghệ thông tin, đặc biệt quan trọng trong Javascript .

Nhằm hỗ trợ về thông tin, kiến thức cho những newbie mới vào nghề, Bizfly trả lời các vấn đề liên quan đến Prototype là gì, cách thức hoạt động và tầm quan trọng của nó đối với Javascript trong bài viết dưới đây.

Prototype là gì? 

Về thực chất, Prototype là một dạng chính sách quan trọng để thực thi quy mô OOP của ngôn từ lập trình Javascript. Trong chính sách này, những object của javascript thừa kế lại những tính năng của một object khác .

 Prototype là gì

Prototype là gì ?
Mọi object có trong javascript đều đi kèm với một prototype, những object này được thừa kế lại những thuộc tính và phương pháp từ prototype đi kèm .
Nói cách khác, prototype là một object có trong javascript, được coi là đối tượng người dùng prototype. Đừng nhầm lẫn nó với thuộc tính prototype có trong function .

Cách thức hoạt động của Prototype 

Xoay quanh kiến thức và kỹ năng về Prototype, tất cả chúng ta không hề bỏ lỡ phương pháp hoạt động giải trí của nó. Trong bài viết này, Bizfly sẽ nhấn mạnh vấn đề về năng lực thêm thuộc tính prototype và cách tìm kiếm prototype property .

Khả năng thêm thuộc tính prototype 

Đầu tiên, lập trình viên khởi tạo những object bằng cách dùng hàm construction. Khi hàm đã được khởi tại thành công xuất sắc, javascript engines sẽ thực thi thêm những thuộc tính prototype cho hàm. Các thuộc tính này sẽ trỏ thẳng đến prototype object của hàm .

Cách thức hoạt động của Prototype

Cách thức hoạt động giải trí của Prototype
Hiểu một cách đơn thuần, hàm gửi nhu yếu đến cho constructor. Sau đó nhận được nhu yếu, mở màn giải quyết và xử lý và trả về một instance tương ứng .

Cách Javascript engines tìm kiếm prototype property 

Bên cạnh năng lực thêm thuộc tính prototype, cách javascript engines tìm kiếm prototype property cũng là thông tin cần biết. Khi bạn cố truy vấn vào thuộc tính của đối tượng người tiêu dùng nào đó, javascript engines sẽ tìm thuộc tính mà bạn cần trên đối tượng người dùng. Trong trường hợp thuộc tính này sống sót thì tác dụng sẽ được xuất ra ngay .
trái lại, khi thuộc tính không Open trên đối tượng người tiêu dùng, javascript engines sẽ tiếm hành tìm kiếm, kiểm tra những thuộc tính trong prototype object, tức đối tượng người dùng nguyên mẫu hoặc đối tượng người tiêu dùng mà nó được thừa kế .

Khi tìm được thuộc tính yêu cầu, hệ thống sẽ hiển thị kết quả, còn nếu không thể tìm kiếm được, người dùng sẽ nhận về thông báo ‘undefined’.

Xem thêm : Webgl là gì ? Bản chất, ưu điểm và cấu trúc ứng dụng WebGL

Vì sao Prototype lại quan trọng trong Javascript? 

Sở hữu những thuộc tính, đặc tính tuyệt vời, Prototype được nhìn nhận là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong Javascript. Nhắc đến tầm quan trọng của nó, bạn không hề bỏ lỡ chính sách thừa kế và năng lực truy vấn đến những đối tượng người dùng .
Đây cũng là nguyên do khiến Prototype không hề thiếu trong Javascript .

Cơ chế kế thừa 

Bizfly sẽ đề cập đến chính sách thừa kế – một trong những thuộc tính prototype quan trọng trước. Như tên gọi của mình, prototype mang lại năng lực thừa kế trong Javascript. Javascript trong những phiên bản từ ES5 đổ về không chiếm hữu khái niệm class, vậy nên thừa kế, lan rộng ra ứng dụng theo cách những ngôn từ OOP vẫn làm là điều không hề .

Prototype có cơ chế kế thừa

Prototype có chính sách thừa kế
Để hoàn toàn có thể thừa kế, lập trình viên cần dùng đến prototype. Thuộc tính này được cho phép thừa kế dựa trên chính sách prototype-based. Theo đó, để hoàn toàn có thể thừa kế trong Javascript, lập trình viên cần thực thi khởi tạo ra một hàm, bạn chỉ cần thêm thuộc tính và phương pháp vào trong thuộc tính prototype .
Lúc này, instance được tạo ra từ hàm khởi tạo trên sẽ gồm có những thuộc tính, phương pháp đã được định nghĩa sẵn .

Khả năng truy cập thuộc tính của đối tượng 

Prototype còn giữ vai trò quan trọng trong quy trình truy vấn đến thuộc tính, phương pháp của những đối tượng người dùng. Prototype object được biết đến như một “ object cha ” – địa chỉ tiềm ẩn những thuộc tính, phương pháp đã được thừa kế .

Prototype có khả năng truy cập thuộc tính của đối tượng

Prototype có khả năng truy cập thuộc tính của đối tượng

Cũng thế cho nên mà khi lập trình viên gọi ra một thuộc tính nào đó của đối tượng người dùng, Javascript sẽ ưu tiên tìm kiếm trong những thuộc tính riêng không liên quan gì đến nhau của đối tượng người dùng trước. Trong trường hợp không tìm thấy, nó chuyển sang tìm kiếm tại prototype của đối tượng người tiêu dùng, cứ vậy lặp lại với prototype của đối tượng người dùng prototype, …
Chu trình tái diễn như vậy được đặt tên là chuỗi prototype của Javascript. Chu trình này và những thuộc tính prototype có trong function góp thêm phần tạo ra chính sách thừa kế prototype-based của Javascript .
Prototype giữ vai trò quan trọng trong Javascript. Object này tương hỗ rất nhiều cho lập trình viên khi thao tác với ngôn từ Javacsript, nhất là những phiên bản cũ. Hiểu về Prototype là gì sẽ giúp bạn rất nhiều trong quy trình lập trình, tạo lập và tăng trưởng những mẫu sản phẩm công nghệ tiên tiến .