Tổng hợp Số tự nhiên là gì, Phân biệt N, N* – Tính chất tập hợp các số tự nhiên – Banmaynuocnong

Tập hợp n
Cần nắm vững vàng kỹ năng và kiến thức toán học thì mới hoàn toàn có thể giải nhanh và đúng được những bài toán. Trong đó những kỹ năng và kiến thức về số tự nhiên là những kỹ năng và kiến thức được học trong toán học cấp 2. Trong bài viết này tất cả chúng ta sẽ khám phá về số tự nhiên là gì, đặc thù và tập hợp những số tự nhiên như thế nào nhé !

 • Số tự nhiên là gì?
 • Khái niệm

Trong toán học, số tự nhiên là tập hợp những số lớn hơn hoặc bằng 0, được ký hiệu là N. Ví dụ như những số 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 …. Được gọi là những số tự nhiên .

Số tự nhiên được kí hiệu là N. Như vậy kí hiệu tập hợp các số tự nhiên sẽ là N = {0; 1; 2; 3; 4; 5…}.

 • Biểu diễn tia

Các số tự nhiên được biểu diễn trên một tia số. Mỗi số được biểu diễn bởi một điểm. Hình vẽ dưới đây biểu diễn dãy số tự nhiên theo hình tia.

số tự nhiên là gì

Các số tự nhiên khác 0 được kí hiệu là N *, tập hợp của nó sẽ là N * = { 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 … }

 • Tính chất của số tự nhiên

Bởi số tự nhiên được sử dụng nhiều nhất trong toán học và cả trong trong thực tiễn hằng ngày. Vì vậy những bạn cần quan tâm nắm rõ về khái niệm, đặc thù một cách đúng mực để hoàn toàn có thể vận dụng vào việc làm, học tập của mình. Một số đặc thù tập hợp số tự nhiên như sau :

 • Trong dãy số tự nhiên liên tiếp thì luôn có tính tăng dần. Tức hai số liên tiếp sẽ có một số nhỏ và một số lớn hơn. Ví dụ như hai số 6, 7 thì ta có 6 < 7 ( sáu bé hơn bảy) hay 7 > 6 (bảy lớn hơn sáu).
 • Số tự nhiên được biểu diễn hình tia thì luôn có chiều mũi tên từ trái sang phải và các điểm trên tia có tính tăng dần.
 • Khi số a nhỏ hơn số b, ta viết a < b hoặc b > a. Nếu a < b, b < c thì ta có a < c
 • Một số tự nhiên chỉ có một số liền sau duy nhất. Ví dụ số 5 thì số liền sau của số 5 là số 6.
 • Một số tự nhiên chỉ có một số liền trước duy nhất, trừ số 0 bởi số 0 là số nhỏ nhất.
 • Số tự nhiên nhỏ nhất là số 0
 • Không tồn tại số tự nhiên lớn nhất.
 • Tổng số phần tử của tập hợp các số tự nhiên là vô số.

Kết luận: Với những kiến thức trên, dễ dàng cho các bạn hiểu số tự nhiên là gì hay kí hiệu N là gì rồi đúng không nào. Chúng các bạn học tốt và thành công hơn nữa trong cuộc sống!