Strtotime Trong Php

Kiến thức về hàm strtotime trong PHP

24 October 2018 Tự học lập trình PHP 24 October 2018 Tự học lập trình PHP

Hàm strtotime() trong PHP là một trong những hàm quan trọng trong lập trình PHP. Sau việc tìm hiểu về hàm str_replace, foreach,…bài hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series bằng hàm strtotime.Bạn đang xem : Strtotime trong php

Bạn đang đọc: Strtotime Trong Php

*

1. Định nghĩa và cách sử dụng

Hàm strtotime ( ) nghiên cứu và phân tích một datetime văn bản tiếng Anh thành một dấu thời hạn Unix ( số giây kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1970 00:00:00 GMT ). Lưu ý : Nếu năm được xác lập theo định dạng hai chữ số, những giá trị từ 0-69 tới 2000 – 2069 và những giá trị từ 70-100 được tới 1970 – 2000. Lưu ý : Lưu ý những ngày theo định dạng m / d / y hoặc dmy ; nếu dấu phân tách là dấu gạch chéo ( / ), thì giả sử m / d / y của Mỹ. Nếu dấu tách là dấu gạch ngang ( – ) hoặc dấu chấm (. ), Thì định dạng dmy Châu Âu được giả định. Để tránh những lỗi tiềm ẩn, bạn nên nhập ngày YYYY-MM-DD hoặc date_create_from_format ( ) khi hoàn toàn có thể.

2. Cú pháp hàm strtotime trong PHP

strtotime ( time, now ) ;

3. Tham số hàm strtotime trong PHP

Tham số Miêu tả time Bắt buộc. Xác định chuỗi time để parse now Tùy ý. Là timestamp được sử dụng để ước đạt giá trị trả về

4. Chi tiết kỹ thuật

Giá trị trả lại : Trả về dấu thời hạn thành công xuất sắc. FALSE về lỗi Phiên bản PHP : 4 + Changelog : PHP 5.3.0 : Bây giờ những định dạng thời hạn tương đối như tuần này, tuần trước, tuần trước và tuần sau diễn giải một tuần từ thứ Hai đến Chủ Nhật, thay vào đó là khoảng chừng thời hạn 7 ngày tương quan đến ngày / giờ hiện tại PHP 5.3.0 : Bây giờ 24 : 00 là một định dạng hợp lệ PHP 5.2.7 : Trong những phiên bản trước đó, nếu nhu yếu một lần Open nhất định của một ngày trong tuần trong tháng mà ngày trong tuần đó là ngày tiên phong của tháng, nó sẽ thêm một tuần vào dấu thời hạn trả về. Điều này đã được sửa ngay giờ đây PHP 5.1.0 : Trả về FALSE khi lỗi ( những phiên bản trước trả về – 1 ), và những lỗi múi giờ E_STRICT và E_NOTICE PHP 5.0.2 : Bây giờ tính đúng mực ” giờ đây ” và những thời hạn tương đối khác từ thời gian hiện tại, không từ nửa đêm ngày ngày hôm nay PHP 5.0.0 : Cho phép micro giây ( nhưng chúng bị bỏ lỡ )

5. Ví dụ hàm strtotime trong PHP

Ví dụ 1:

echo(strtotime(“now”). “
“);

echo(strtotime(“3 October 2005”). “
“);

echo(strtotime(“+5 hours”). “
“);

echo(strtotime(“+1 week”). “
“);

echo(strtotime(“+1 week 3 days 7 hours 5 seconds”). “
“);

echo(strtotime(“next Monday”). “
“);

echo ( strtotime ( ” last Sunday ” ) ) ; ? > Kết quả hiển thị : *

6. Ghi chú

Nếu số của năm được chỉ định ở định dạng hai chữ số, những giá trị trong khoảng chừng từ 00-69 tới 2000 – 2069 và 70-99 đến 1970 – 1999. Xem những ghi chú bên dưới để biết những độc lạ hoàn toàn có thể có trên những mạng lưới hệ thống 32 bit ( những ngày hoàn toàn có thể hoàn toàn có thể kết thúc vào 2038 – 01-19 03:14:07 ) .Xem thêm : Risk Là Gì Trong Tiếng Anh ? Risk Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh Phạm vi hợp lệ của dấu thời hạn thường là từ Thứ Sáu, ngày 13 tháng 12 năm 1901 20:45:54 giờ UTC đến Thứ Ba, ngày 19 tháng 1 năm 2038 03:14:07 UTC. ( Đây là những ngày tương ứng với những giá trị tối thiểu và tối đa cho một số ít nguyên có dấu 32 bit. ) Trước PHP 5.1.0, không phải tổng thể những nền tảng đều tương hỗ dấu thời hạn xấu đi, do đó khoanh vùng phạm vi ngày của bạn hoàn toàn có thể bị số lượng giới hạn không sớm hơn kỷ nguyên Unix. Điều này có nghĩa là những ngày trước ngày 1 tháng 1 năm 1970 sẽ không hoạt động giải trí trên Windows, 1 số ít bản phân phối Linux và một vài hệ quản lý và điều hành khác. Đối với những phiên bản PHP 64 bit, khoanh vùng phạm vi hợp lệ của dấu thời hạn có hiệu lực hiện hành vô hạn, vì 64 bit hoàn toàn có thể trình diễn khoảng chừng 293 tỷ năm theo một trong hai hướng. Ngày tháng trong định dạng m / d / y hoặc dmy được xu thế bằng cách nhìn vào dấu ngăn cách giữa những thành phần khác nhau : nếu dấu tách là dấu gạch chéo ( / ), thì giả định m / d / y của Mỹ ; trong khi nếu dấu tách là dấu gạch ngang ( – ) hoặc dấu chấm (. ), thì định dạng dmy Châu Âu được giả định. Tuy nhiên, nếu năm được đưa ra theo định dạng hai chữ số và dấu tách là dấu gạch ngang ( – ), chuỗi ngày được nghiên cứu và phân tích cú pháp là ymd.

Để tránh sự mơ hồ tiềm năng, tốt nhất bạn nên sử dụng ngày ISO 8601 ( YYYY-MM-DD ) hoặc DateTime :: createFromFormat () khi có thể.

Sử dụng hàm này cho những phép toán không được khuyến khích. Nó là tốt hơn để sử dụng DateTime :: add ( ) và DateTime :: sub ( ) trong PHP 5.3 trở lên, hoặc DateTime :: sửa đổi ( ) trong PHP 5.2. Qua bài viết Hàm strtotime trong PHP tất cả chúng ta đã đi nghiên cứu và phân tích về định nghĩa, cú pháp, cách sử dụng, ví dụ và những chú ý quan tâm khi sủ dụng hàm. Chúc những bạn thành công xuất sắc ! Một số tài liệu và kỹ năng và kiến thức PHP khác bạn nên xem : Hàm str_replace trong PHP và ví dụ thực tế đi kèm Lệnh foreach trong PHP