Tiền tệ (Currency) là gì? Chức năng của tiền tệ

Tiền tệ ( tiếng Anh : Currency ) hoàn toàn có thể hiểu là bất kỳ cái gì được gật đầu chung trong việc thanh toán giao dịch để lấy sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ hoặc trong việc hoàn trả những món nợ .MW-FU293_crypto_20170914112015_ZHHình minh họa. Nguồn : marketwatch

Tiền tệ (Currency)

Định nghĩa

Tiền tệ trong tiếng Anh là Currency. Tiền tệ có thể định nghĩa theo nhiều cách như sau:

Quan điểm của Trường phái trọng thương

Tiền tệ đồng nghĩa tương quan với sự giàu sang. Một vương quốc muốn làm giàu thì phải tích góp thật nhiều tiền .

Quan điểm của Trường phái trọng nông

Tiền tệ chỉ là một thứ hư tưởng. Tiền chỉ có công dụng như một chất nhờn bôi trơn hoạt động giải trí của guồng máy kinh tế tài chính. Bản thân guồng máy đó không hề chịu bất kể tác động ảnh hưởng nào của tiền tệ .

Quan điểm của N. Gregory Mankiw

Tiền tệ là một khối lượng gia tài hoàn toàn có thể sử dụng ngay để triển khai thanh toán giao dịch .

Quan điểm của Frederic S. Mishkin

Tiền tệ là bất kể cái gì được đồng ý chung trong việc giao dịch thanh toán để lấy sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ hoặc trong việc hoàn trả những món nợ .

Phân biệt tiền với của cải và thu nhập

Của cải (Wealth): là giá trị ròng của tài sản sở hữu tính bằng tiền tại một thời điểm nhất định. Chú ý rằng, của cải là đại lượng tích tụ (như lượng nước trong một hồ nước). 

Của cải của một hộ mái ấm gia đình gồm có những gia tài hữu hình như nhà cửa, đất đai, xe hơi và những sản phẩm & hàng hóa tiêu dùng lâu bền khác và những khoản sở hữu tài chính như tiền mặt, thông tin tài khoản tiết kiệm ngân sách và chi phí, trái phiếu và sàn chứng khoán .

Mọi giá trị được coi là tài sản có, còn những khoản nợ được gọi là tài sản nợ. Sự chênh lệch giữa tổng tài sản có và tổng tài sản nợ được gọi là của cải hay tài sản ròng.

Thu nhập (Income): là lượng tiền kiếm được trong một đơn vị thời gian. Thu nhập là một đại lượng lưu chuyển trong một đơn vị thời gian như dòng chảy của một con sông.

Chức năng của tiền tệ

Theo quan điểm của những nhà kinh tế thị trường, tiền ba có tính năng đó là phương tiện đi lại trao đổi, phương tiện đi lại cất giữ và đơn vị chức năng hạch toán .

Phương tiện trao đổi

Phương tiện trao đổi là một thứ được mọi người chấp nhận rộng rãi để đổi lấy hàng hóa và dịch vụ. 

Tiền là một phương tiện đi lại trao đổi. Khi bạn mua một sản phẩm & hàng hóa bất kể, ví dụ điển hình áo sơ mi, chủ shop trao cho bạn áo sơ mi, còn bạn thì trả cho ông ta tiền. Nhờ có việc chuyển tiền từ người mua cho người bán mà thanh toán giao dịch được thực thi. Nếu không có tiền, việc trao đổi sản phẩm & hàng hóa trở nên phức tạp và tốn kém hơn nhiều .

Phương tiện cất giữ giá trị (Bảo tồn giá trị)

Việc tiền đóng vai trò là phương tiện trao đổi đi liền với vai trò là một phương tiện cất giữ giá trị. Dân chúng sẽ chỉ giữ tiền một khi họ tin rằng nó sẽ tiếp tục có giá trị trong tương lai, do vậy tiền có thể thực hiện được chức năng phương tiện trao đổi chỉ khi nó cũng đóng vai trò là phương tiện bảo tồn và cất giữ giá trị.

Với công dụng này dân chúng hoàn toàn có thể lựa chọn giữ một số ít của cải trực tiếp bằng tiền. Tất nhiên, tiền không phải phương tiện đi lại cất trữ giá trị duy nhất trong nền kinh tế tài chính, chính bới một người hoàn toàn có thể chuyển nhu cầu mua sắm từ hiện tại tới tương lai bằng cách sở hữu gia tài khác .Tuy nhiên, trong điều kiện kèm theo nền kinh tế tài chính có lạm phát kinh tế, giá trị của tiền liên tục giảm theo thời hạn. Điều này làm cho tiền trở thành một phương tiện đi lại cất trữ giá trị yếu thế hơn so với những gia tài khác .

Đơn vị hạch toán

Với hai chức năng trên, tiền trở thành một đơn vị hạch toán rất tiện lợi và hiệu quả vì nó được chấp nhận rộng rãi trong mọi giao dịch.

Mọi người sử dụng một đơn vị chức năng tiền tệ chung để niêm yết giá và ghi những khoản nợ .

(Tài liệu tham khảo Giáo trình Kinh tế vĩ mô, NXB Tài chính)