Lập Trình C: Hàm Bình Phương Trong C++, Lập Trình C: Hàm Toán Học (Math)

Trong bài này, bạn sẽ cũng Lập Trình Không Khó đi tìm hiểu và sử dụng các hàm có sẵn trong thư viện math.h – thư viện toán học của ngôn ngữ C/C++. Thông qua việc sử dụng các hàm này sẽ cho các bạn 1 cái nhìn nhất định về hàm trong ngôn ngữ lập trình, làm tiền đề để chúng ta tìm hiểu kiến thức hàm trong ngôn ngữ C. Bài viết này sẽ trình bày các hàm thường được sử dụng trong thư viện math.h và các tài liệu cần thiết để các bạn có thể tra cứu khi cần.

Bạn đang xem: Hàm bình phương trong c++

Video hướng dẫn sử dụng thư viện math.h

Video dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng những hàm phổ cập trong thư viện math. h và với mỗi hàm, sẽ có những ví dụ tương ứng để bạn hiểu và nắm được cách sử dụng .

Các hàm trong thư viện math.h

Sau đây là cú pháp và ví dụ của các hàm phổ biến trong thư viện toán học math.h, bạn nên lấy các ví dụ này để chạy thử. Hãy thử thay đổi code cũng như các tham số trong hàm để hiểu rõ hơn về hàm nhé.

Hàm lượng giác: sin, cos, tan, …Hàm lượng giác : sin, cos, tan, …Dưới đây là cú pháp của hàm sin, những hàm khác có cú pháp và cách sử dụng tương tự như .
Các hàm trên trả về sin của một góc x, trong đó x được tính bằng radian. Tham số hàm sin nhận vào hoàn toàn có thể là những kiểu tài liệu số. Giá trị trả về là số thực kiểu float hoặc double .Ví dụ 1 chương trình tính sin :
Các hàm lượng giác còn lại, nếu bạn muốn xem cụ thể sung sướng tìm hiểu thêm mục tài liệu số ( 1 ) ở cuối bài viết này .Hàm exp() – Tính ex

Hàm exp() – Tính ex

Cú pháp :
Lưu ý : Bạn hoàn toàn có thể truyền số nguyên vào hàm nhé .Hàm abs() và fabs() – Tìm trị tuyệt đốiHàm abs ( ) và fabs ( ) – Tìm trị tuyệt đối

Hàm abs() thương được dùng để tìm trị tuyệt đối của số nguyên, còn hàm fabs() để tìm trị tuyệt đối của số thực.

Xem thêm: Công Thức Tính Diện Tích Xung Quanh Hình Lập Phương, Tính Diện Tích, Cách Tính

Lưu ý: Hai hàm này có sự khác biệt một chút trong C++, tuy nhiên chúng ta đang học C nên mình không nhắc tới.

Ví dụ :

Tài liệu tham khảo

Các bài viết trong khóa họcBài trước: Bài 25. Tìm bội chung nhỏ nhất của 2 sốBài sau: Bài 27. Hàm trong C
**
*
*
*
Blog san sẻ kỹ năng và kiến thức lập trình của Hiếu, thiết kế xây dựng hội đồng những người học lập trình. Cho đi kỹ năng và kiến thức mình có là cách học tập hiệu suất cao nhất