Kylin Network (KYL) là gì? Tìm hiểu về nền tảng Kylin Network và token (KYL)

Dự án Kylin Network là gì?

Kylin Network là một nền tảng chuỗi chéo (Crosschain) hỗ trợ nền kinh tế dữ liệu trên Polkadot. Nó sẽ là cơ sở hạ tầng dữ liệu cho DeFi và Web 3.0 do Polkadot cung cấp.
Kylin Network cung cấp bất kỳ ứng dụng và blockchains nào một cách tức thì (chẳng hạn như parachains và parathreads), nhưng dữ liệu thị trường on/off chain tin cậy và hợp lệ và các nguồn dữ liệu xã hội bằng cách tận dụng sức mạnh của Polkadot / Substrate Framework trên các mạng mở.
Kylin Network đại diện cho khả năng mở rộng và sự gia tăng tổng hợp đối với năng lực làm việc off Chain vì nó sẽ không chỉ cung cấp quyền truy cập, quản lý, thông tin chi tiết, phối hợp với nhiều nguồn dữ liệu mà còn tăng cường tính hợp lệ và phân cấp của chính các nguồn dữ liệu.

Dự án Kylin Network là gì

Vấn đề mà Kylin Network đặt ra là gì? Và cách giải quyết vấn đề của Kylin Network

Cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu và truy vấn dữ liệu cho cho nền tảng Web 3.0 trong tương lai. Khắc phục nhược điểm của các blockchain hiện tại giới hạn về dữ liệu. Cho phép xác thực các dữ liệu với phần mềm trung gian thích hợp như giá cổ phiếu, nguồn cấp dữ liệu twitter, kết quả bầu cử theo thời gian thực.
Các Oracle kế thừa thường gánh chịu chi phí và độ khó của việc cung cấp dữ liệu off-chain. Do trước đây thiếu off-chain worker (OCW), nhiều dữ liệu ngoài chuỗi không thể truy cập hiệu quả vào blockchain hoặc quá trình cung cấp dữ liệu không hiệu quả về chi phí thông qua các phép toán hiện có. Substrate 2.0 framework cung cấp OCWs như một giải pháp mặc định để tích hợp dữ liệu thế giới thực một cách an toàn và bảo mật vào blockchain mà không cần phải có sự đồng ý của từng trình xác thực. Cần phải phối hợp và xác thực nguồn cung cấp dữ liệu, đồng thời làm cho quá trình yêu cầu thông qua các chức năng OCW hiệu quả hơn.
Substrate cung cấp một framework tốt hơn và bộ công cụ phát triển (developing toolkit): Trong khi OCWs thực hiện xuất sắc các chức năng cơ bản của các nút oracle, v.v., chúng dựa vào một yêu cầu thủ công (yêu cầu TCP API cấp thấp không có sẵn trong WASM).
Kylin Network cũng sẽ cung cấp các phương tiện để tích hợp vào các chức năng OCW và (khả năng của nhà xây dựng Dapp) những gì về cơ bản tương đương với một thư viện yêu cầu đơn giản, dễ sử dụng (không cần tạo một số loại trình bao bọc trong WASM)
Khả năng tương tác và khả năng mở rộng của Polkadot vượt trội so với Ethereum. Do đó Kylin Network kết nối với hệ sinh thái Polkadot và khắc phục các điểm yếu của Ethereum, đặc biệt là chi phí giao dịch cao và khả năng mở rộng thấp. Bên cạnh đó Polkadot giúp tăng cường khả năng tương tác chuỗi chéo là giải pháp tối ưu hệ sinh thái blockchain.

Token Kylin (KYL) là gì?

Kylin (KYL) là một token được sử dụng để điều phối và quản trị trên chuỗi. Vai trò của nó như sau:
+ Stake token KYL để khai thác hoặc trọng tài (arbitration). Số lượng token staking phụ thuộc vào yêu cầu dữ liệu.
+ Trung gian trao đổi: Token KYL sẽ được sử dụng để thanh toán như một giao dịch, phí truy vấn và cũng để truy cập dữ liệu phía sau tường phí (các API riêng).
+ Quản trị trên chuỗi: Chủ sở hữu token có thể bỏ phiếu cho việc nâng cấp giao thức và thay đổi thông số trên chuỗi.

Một số thông tin cơ bản về token Kylin Network

Trên Ethereum

 • Tên Token: Kylin Network
 • Sticker: KYL
 • Blockchain: Ethereum
 • Token Standard: ERC20
 • Địa chỉ Contract: 0x6d7753af07c477e83653685de875fbc28e15bdcf
 • Cung lưu thông: đang cập nhật
 • Tổng cung: 1.000.000.000 KYL

Trên Polkadot và Kusama đang update

 • Tên Token: ….
 • Sticker: ….
 • Blockchain: …..
 • Token Standard: ….
 • Địa chỉ Contract: ….
 • Cung lưu thông: …..
 • Tổng cung: ..….

Phân bổ token Kylin (KYL)

Kylin Network không bán hoặc niêm yết token KYL công khai minh bạch

 • Seed Sale: 8%
 • Private Sale: 9%
 • Public Sale: 1%
 • Cố vấn: 3%
 • Đội ngũ: 9%
 • Quỹ Parachain: 15%
 • Hệ sinh thái và cộng đồng: 5%
 • Quỹ dự trữ: 10%
 • Khai thác: 40%.

Phân bổ token Kylin (KYL)
Đối với trường đợt Sale. Thì những đợt bán token dưới dạng token ERC-20 được phân chia như sau :

 • Seed Sale: 6,25% đã được mở khóa trên TGE, sau đó được vesting trong 12 tháng.
 • Private Sale: 20% đã được mở khóa trên TGE, sau đó được vesting trong hơn 9 tháng
 • Public Sale: 100% đã mở khóa trên TGE
 • Đội ngũ: 0% được mở khóa trong 12 tháng (tức là khóa toàn bộ), sau đó được vesting trong 24 tháng
 • Cố vấn: 0% được mở khóa trong 4 tháng (tức là khóa toàn bộ), sau đó được vesting trong 18 tháng.
 • Quỹ Parachain: Đã mở khóa 10% trên TGE, các token dưới sự kiểm soát của Tổ chức sẽ được sử dụng để thanh toán cho các DOT cần thiết cho khe Kylin parachain trong các năm 1-6.
 • Hệ sinh thái và cộng đồng: 10% đã được mở khóa trên TGE, sau đó được vesting trong 36 tháng.
 • Quỹ dự trữ: 10% đã được mở khóa trên TGE, sau đó vesting trong 36 tháng
 • Khai thác: Khoảng thời gian 10 năm kể từ khi ra mắt Mainnet

Các thành phần kiến trúc của Kylin Network?

Kylin Data Analytics là sự kết hợp của các công cụ phân tích được thiết kế cho các kho dữ liệu. Nó cung cấp một công cụ truy vấn và API RESTful cho các ứng dụng của bên thứ ba và các công cụ phân tích bên ngoài.
Kylin Data Oracle là một giao thức cung cấp dữ liệu phi tập trung tiên tiến được cung cấp bởi Polkadot / Substrate, cung cấp nhiều nguồn dữ liệu thời gian thực với tính bổ sung và sức mạnh tổng hợp với các nhân viên ngoài chuỗi.
Kylin Data Marketplace là một nền tảng mở để trao đổi dữ liệu và định giá. Dapps được xây dựng trên Polkadot có thể dễ dàng và hiệu quả thu thập cả dữ liệu ngoài chuỗi và trên chuỗi mà chỉ phải trả một khoản phí rất cạnh tranh.
Token Kylin (KYL) là token gốc của Kylin Network sẽ đóng vai trò là token quản trị và token tiện ích trên các dự án. Token KYL để bảo mật và cung cấp năng lượng cho mạng dữ liệu phi tập trung.

Các thành phần kiến trúc của Kylin Network

Phương thức hoạt động của Kylin Network?

Dựa trên cơ chế trọng tài và đồng thuận. Hệ thống Kylin Network sẽ xác thực tất cả dữ liệu và cung cấp một điểm dừng cho ba chức năng riêng biệt cho cả người tiêu dùng dữ liệu trực tiếp của bên thứ ba và các ứng dụng, dapp, network của bên thứ ba:
1) Kylin Marketplace (trao đổi dữ liệu và định giá );
2) Kylin Oracle, sử dụng OCW và cung cấp nguồn cấp dữ liệu nâng cao (không cần lệnh gọi API rời rạc);
3) Kylin Analytics (công cụ để phân tích kho dữ liệu) có chứa công cụ truy vấn và Máy chủ REST, sau đó phục vụ các công cụ phân tích bên ngoài

Phương thức hoạt động của Kylin Network

Nguồn: wiki.kylin.network
Theo sơ đồ trên, người dùng truy cập dữ liệu của bên thứ ba thông qua cổng Open API và SDK của Kylin Network.
Kylin Oracle được xây dựng trên Substrate, sẽ được kết nối với hệ sinh thái Polkadot như một parachain, chia sẻ sự đồng thuận cơ bản của Polkadot. Do đó tính bảo mật và hiệu suất mạng sẽ được đảm bảo bởi Polkadot và Substrate Framework.

Các ứng dụng của Kylin Network

 • Bảo hiểm phi tập trung thanh toán tự động: Thông qua mạng Kylin Network theo dõi các sự kiện kịp thời và đáng tin cậy ngoài chuỗi được bảo hiểm. Bảo hiểm phi tập trung trên blockchain được tự động thanh toán như bảo hiểm trì hoãn chuyến bay.
 • Sàn giao dịch phi tập trung chuỗi chéo: Giao diện Kylin Network gọn nhẹ có thể được triển khai trên nhiều chuỗi cho phép giao dịch xuyên chuỗi.
 • Stable coin và thị trường phái sinh tiền điện tử: Kylin Network thu thập dữ liệu giá tin cậy và hiệu quả theo thời gian thực ngoài chuỗi.
 • Nền tảng vay và cho vay tiền điện tử: Kylin Network có thể cung cấp giá cả tiền tệ theo thời gian thực và đáng tin cậy cũng như thông tin trên mạng xã hội của người đi vay, đồng thời hỗ trợ mạnh mẽ cho việc xác định biến động lãi suất khoản vay.
 • Sòng bạc và các trò chơi phi tập trung: Các trò chơi và sòng bạc phi tập trung trên chuỗi thường yêu cầu chèn dữ liệu ngẫu nhiên an toàn và đáng tin cậy. Công cụ tạo số ngẫu nhiên Kylin Network cung cấp khả năng tạo số ngẫu nhiên không thể đoán trước và có thể xác minh được.
 • Thị trường điện toán Blockchain: Máy tính thương mại (commercial computing) như mô hình đào tạo machine learning và tạo ra hình ảnh 3D dựa trên dữ liệu ba chiều cần phải hoàn thành nhiều nhiệm vụ tính toán phức tạp. Thị trường điện toán ngoài chuỗi cung cấp khả năng tính toán ngoài chuỗi có thể kiểm tra và không giới hạn.

Roadmap

Roadmap của Kylin

 • 2020 Q2 Proof of Concept Core. Protocol Prototype
 • 2020 Q3 Dự thảo và cải thiện Whitepaper
 • 2020 Q3 Phát triển & Tiếp thị ra mắt
 • 2020 Q3 Xuất bản Báo cáo chính thức
 • 2020 Q4 Kiểm toán bảo mật hợp đồng thông minh
 • 2020 Quý 4 Phát hành Testnet trong nội bộ
 • 2021 Quý 1 Thông báo Chương trình Bug Bounty Program
 • 2021 Quý 1 Phiên bản Thử nghiệm Mainnet online
 • 2021 Quý 2 Triển khai Cầu nối với nhiều Blockchains
 • 2021 Quý 3 Phiên bản Mainnet 1.0 Trực tuyến
 • 2021 Quý 3 Tích hợp Testnet DApps và Đối tác vào Mainnet

Đội ngũ phát triển dự án

Dylan Dewdney- Trưởng dự án
Dylan là một người đam mê tiền điện tử lâu năm (2011). Năm 2017, ông đồng sáng lập Harbour DAO, trở thành một bộ công cụ tiêu chuẩn mở để xây dựng cấu trúc quản trị và cơ chế bỏ phiếu trên ERC-20. Sau đó, với tư cách là Giám đốc truyền bá của Beam và Trưởng phòng Tăng trưởng của AdEx, Dylan là một phần quan trọng trong GTM và các chiến lược tăng trưởng chung của họ. Dylan là một đồng nghiệp được kính trọng trong nhiều dự án và lĩnh vực kinh doanh khác nhau.
Beni Issembert- Trưởng ban cố vấn
Beni Issembert là cựu CMO của Beam Privacy và hiện đang làm Concordium CMO (Proof-of-stake cho các doanh nghiệp được IKEA, Volvo và Geely hậu thuẫn). Beni có bằng PHD về Triết học Khoa học của John Hopkins và đã làm việc trong thế giới kỹ thuật số với tư cách là một doanh nhân từ năm 2005. Beni là một tác giả đã xuất bản và nhà lãnh đạo tư tưởng được kính trọng trong Blockchain, đặc biệt là trong các lĩnh vực quyền riêng tư và danh tính.
Kyn Chaturvedi- Cố vấn chiến lược
Kyn có bằng kép về Kinh tế và Kỹ thuật Công nghiệp tại GIT và một vài năm sau đó lấy bằng MBA tại Wharton. Kyn là một nhà quan sát và tham gia sâu sắc vào thế giới blockchain từ năm 2014 và là nhà đầu tư ban đầu vào TomoChain, sau đó gia nhập với tư cách là Giám đốc Phát triển Kinh doanh của họ, nơi anh hiện đang quản lý tất cả các chiến lược và triển khai phát triển kinh doanh.
Garlam Won- Cố vấn tiếp thị & Nhà đầu tư
Garlam đứng sau tiếp thị một số dự án thành công nhất bao gồm Harmony, Sandbox, MANTRADAO, KAVA, apy Finance và những dự án khác. Là một cựu giám đốc ngân hàng đầu tư tại JP Morgan và cựu tư vấn viên Quản lý tại Deloitte, Garlam gây ảnh hưởng ở các phần khác nhau của hệ sinh thái blockchain thông qua các mối quan hệ chuyên sâu của mình với các cộng đồng ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Canada và Hoa Kỳ.
Kenziwang – Chủ đầu tư
Tốt nghiệp chương trình Nghiên cứu Đầu tư Thay thế của Wharton (Giáo sư Geczy), đồng sáng lập Cere Network và là bác sĩ chuyên khoa tại AU21 Capital, trước đây anh ấy từng là Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Huobi Global.
Trevor Koverko- Cố vấn
Nhà sáng lập và nhà đầu tư blockchain nổi tiếng. Trevor Koverko là người đi đầu rất sớm trong các dự án tài trợ cộng đồng blockchain như Ethereum, EOS, Hashgraph và Shapeshift. Ông cũng là đồng sáng lập của Digital Assets International, một quỹ đầu tư tư nhân mua lại các doanh nghiệp trực tuyến có tỷ suất lợi nhuận / dòng tiền cao.
Ryuhei Matsuda- Nghiên cứu và phát triển blockchain
Thông thạo javascript, go, java, c ++ và Rust, Ryuhei đã chứng minh khả năng của mình qua nhiều năm để giúp kiến ​​trúc sư và lãnh đạo các dự án lớn hoặc tham gia các nhóm hiện có một cách dễ dàng. Ryuhei trước đây là CTO tại Trade Pharma Network và Nhà phát triển chính tại BlocX.
Eric Clark Su- cố vấn
Hỗ trợ tích cực cho một loạt các dự án tiền điện tử, gần đây là các dự án như DIA, Tellor và Orion Protocol. Người sáng lập và xây dựng doanh nghiệp lâu năm, với bộ kỹ năng cốt lõi cực kỳ mạnh mẽ để nhanh chóng xây dựng đội ngũ phát triển từ đầu. CEO của exnt.io
Andy Zhuang – Kiến trúc sư hệ thống/ Nhà phát triển chất nền
Andy Zhuang là một chuyên gia về kiến ​​trúc và thiết kế của các ứng dụng Defi và tokenomic, mang theo kinh nghiệm phát triển dày dặn về Hyperledger, Ethereum và EOS. Andy là Nhà phát triển phần mềm và Nhà khoa học dữ liệu cấp cao tại Baidu.

Nhà đầu tư

Nhà đầu tư Kylin

Hệ sinh thái dữ liệu phi tập trung

Hệ sinh thái dữ liệu phi tập trung

Cách kiếm và sở hữu Kylin Token

Đang update

Ví lưu trữ token Kylin

Sắp tới sẽ phát hành token ERC20, bạn hoàn toàn có thể tàng trữ những ví tiêu chuẩn lúc bấy giờ .

Khi Kylin công bố trên mạng Polkadot bạn có thể lưu trữ tại ví Polkaswap Wallet hoặc Fearless wallet.

Dự án tương tự Kylin Network

Paralink Network, Moobeam, … đang update

Tương lai của Kylin Network, có nên đầu tư Kylin (KYL) không?

Kylin Network ( KYL ) là một nền tảng cross-chain được thiết kế xây dựng trên Polkadot tương hỗ Dapp và những những blockchain hiện tại. Kylin Network phân phối dịch vụ truy vấn tài liệu dành cho blockchain và kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống tài liệu đáng tin cậy từ quốc tế thực. Kylin Network giúp lan rộng ra tiềm năng của DeFi trải qua những tương tác trên blockchain và tương tác so với hầu hết những tài liệu từ quốc tế thực khác. Kylin Network là giải pháp Oracle liên kết giữa tài liệu tập trung chuyên sâu và phi tập trung chuyên sâu, … Coin68 không chịu nghĩa vụ và trách nhiệm với bất kể rủi ro đáng tiếc trực tiếp và gián tiếp nào. Chúc những bạn thành công xuất sắc !

Cập nhật những tin tức nhanh nhất về lĩnh vực DeFi tại kênh thông báo của Cộng đồng Fomo Sapiens!