Những cách lấy giá trị checkbox bằng JavaScript đơn giản nhất

1. Checkbox là gì?

Checkbox là một khung box nơi bạn hoàn toàn có thể chọn hoặc không chọn những giá trị trong bảng. Checkbox là cách hữu hiệu giúp lập trình viên tích lũy được thông tin từ người dùng. Chẳng hạn như bạn hoàn toàn có thể đặt ra một câu hỏi. Sau đó tạo 3 checkbox có lựa chọn “ Lựa chọn 1 ”, “ Lựa chọn 2 ” và “ Lựa chọn 3 ”. Bằng cách này, người dùng hoàn toàn có thể chọn thông tin và tương tác với website. Nếu một checkbox được chọn thì khi dùng JavaScript để lấy giá trị checkbox, nó sẽ tự động hóa trả về giá trị true. Còn nếu không được chọn thì nó sẽ trả về giá trị false. Bạn cũng hoàn toàn có thể đổi khác giá trị trả về tùy theo nhu yếu của mỗi dự án Bất Động Sản. Checkbox khác với radio button và drop-down list ở chỗ bạn hoàn toàn có thể chọn nhiều ô cùng một lúc, được cho phép đa dạng hoá những lựa chọn cho người dùng.

2. Cách tạo checkbox đơn giản

Để tạo một checkbox, dùng tab HTML và type=”checkbox” ở trong như dưới đây:

1

Yes.

Trong ví dụ trên, id là tên gọi bạn đặt cho checkbox để sau này hoàn toàn có thể xác lập được checkbox. Class cũng là một cách để định dạng checkbox. Value là giá trị trả về còn name là tên bạn hoàn toàn có thể đặt cho checkbox.

3. Những cách lấy giá trị checkbox bằng JavaScript

Có rất nhiều cách lấy giá trị checkbox bằng JavaScript, mỗi cách sẽ tương thích với một trường hợp riêng. Tuy nhiên, điểm chung của những cách này là đều dùng hàm value. Để lấy giá trị checkbox, bạn hoàn toàn có thể dùng những cách sau :

3.1. Kết hợp getElementById và hàm value

Cách lấy giá trị checkbox bằng JavaScript đầu tiên mà bạn có thể sử dụng là kết hợp getElementById và hàm value. GetElementById sẽ giúp bạn xác định được checkbox nào cần lấy. Còn value sẽ trả về giá trị của checkbox được chọn. Bạn có thể sử dụng đoạn code dưới đây:

1

document.getElementById(“mã_id_của_checkbox”).value

3.2. Kết hợp getElementsByClassName và hàm value

Cách thứ 2 mà bạn hoàn toàn có thể lấy giá trị checkbox bằng JavaScript là trải qua getElementsByClassName và hàm value. Dưới đây là đoạn code mẫu :

1

document.getElementsByClassName(“tên_class_của_checkbox”).[0].value

Nếu checkbox bạn muốn lấy giá trị nằm ở thứ tự đầu tiên của class này, thì bạn hãy dùng trị số 0. Còn nếu ở các vị trí tiếp theo, bạn hãy tăng lên tương ứng bắt đầu từ 0.

Trên đây là 2 cách lấy giá trị checkbox khi sử dụng JavaScript mà bạn có thể sử dụng. Checkbox là công cụ hữu hiệu để thu thập thông từ người dùng. Biết cách lấy giá trị checkbox bằng JavaScript sẽ giúp bạn lập trình trang web dễ dàng hơn.

Nguồn : Sưu tầm Internet Chia sẻ zalo trên sanketoan.vn Chia sẻ Zalo Chia sẻ Zalo
Danh sách từ khóa: