Doanh nghiệp Hợp danh Trách nhiệm hữu hạn (Limited Partnership – LP) là gì?

Doanh nghiệp Hợp danh Trách nhiệm hữu hạn ( tiếng Anh : Limited Partnership ; viết tắt : LP ) là một mối quan hệ đối tác chiến lược được tạo thành từ hai hoặc nhiều bên khác nhau .Doanh nghiệp Hợp danh Trách nhiệm hữu hạn (Limited Partnership - LP) là gì? - Ảnh 1.Hình minh họa

Doanh nghiệp Hợp danh Trách nhiệm hữu hạn (LP)

Khái niệm

Doanh nghiệp Hợp danh Trách nhiệm hữu hạn trong tiếng Anh là Limited Partnership; viết tắt là LP.

Doanh nghiệp Hợp danh Trách nhiệm hữu hạn (LP) là một mối quan hệ đối tác được tạo thành từ hai hoặc nhiều bên khác nhau. Thành viên hợp danh giám sát và điều hành doanh nghiệp trong khi các thành viên góp vốn không tham gia quản lí doanh nghiệp. Tuy vậy, các thành viên hợp danh có trách nhiệm vô hạn đối với khoản nợ và bất kì thành viên góp vốn nào cũng có trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số tiền đầu tư của họ.

Nội dung về Doanh nghiệp Hợp danh Trách nhiệm hữu hạn (LP)

Thông thường, công ty hợp danh là một doanh nghiệp thuộc sở hữu của hai hoặc nhiều cá nhân. Có ba hình thức hợp tác: hợp danh, liên doanh và hợp tác hạn chế. Ba hình thức khác nhau ở các khía cạnh khác nhau, nhưng cũng chia sẻ các tính năng tương tự.

Trong toàn bộ những hình thức hợp tác, mỗi thành viên phải góp phần những nguồn lực như gia tài, tiền tài, kĩ năng hoặc sức lao động để san sẻ doanh thu và thua lỗ của doanh nghiệp. Ít nhất một thành viên tham gia vào việc đưa ra những quyết định hành động tương quan đến việc làm hàng ngày của doanh nghiệp .

Tất cả các quan hệ đối tác nên có một thỏa thuận chỉ định cách thức đưa ra quyết định kinh doanh. Các quyết định này bao gồm cách chia lợi nhuận hoặc thua lỗ, giải quyết xung đột và thay đổi cơ cấu sở hữu và cách thức đóng cửa doanh nghiệp, nếu cần thiết.

LP thường là một loại hình hợp tác đầu tư, thường được sử dụng làm phương tiện đầu tư để đầu tư vào các tài sản như . Các LP khác với các hình thức khác ở chỗ các thành viên có trách nhiệm hữu hạn, nghĩa là họ không chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ kinh doanh vượt quá khoản đầu tư ban đầu của họ.

Trong một công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC), các thành viên hợp danh chịu trách nhiệm quản lí LP mỗi ngày và chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính của công ty, bao gồm các khoản nợ và kiện tụng. Những người đóng góp khác, được gọi là thành viên góp vốn cung cấp vốn nhưng không đưa ra quyết định quản lí và không chịu trách nhiệm cho bất kì khoản nợ nào ngoài khoản đầu tư ban đầu của họ.

(Tài liệu tham khảo: investopedia.com)